Печалба от форекс

Форекс е най-мащабният пазар в целия свят. Тази публикация се фокусира върху няколко теми, над които всеки участник във Форекс у нас е добре да поразмишлява.

Неговият дневен обем в наши дни се равнява приблизително на 6 трилиона долара. С него работят от крупни икономически институции до най-обикновени индивидуални трейдъри, които са граждани, откриващи позиция с по няколко стотин долара. Форекс съществува много преди появата на цифровата свързаност и Интернет, но благодарение на последните технологии, популярността от неговото възникване до наши дни е в резултат на това, че този пазар на практика не се контролира от някакъв централен орган, а е пазар в реалния смисъл на това понятие.

Добре е хората, активно работещи с Форекс да си зададат въпроса каква е стойността на данъците, които облагат размера на печалбата от сделки във Форекс. По начало приходите от разпоредба с икономически инструменти във връзка с §1, т. 11 от допълнителните разпоредби на Закона за данъци върху доходи на физически лица (ЗДДФЛ) не се облагат. Участието във Форекс пазара обаче не представлява операции с финансов инструментариум по съдържанието на ЗДДФЛ и се облагат.

Повечето тредъри декларирайки приходите си от Форекс като доход от сделки на лица, които не са търговци, ако се вземе за база Търговския закон. Така, че тези приходи се облагат данъчно с приблизително 10%.

НАП обаче в някои свои нормативни документи представя нещата малко по-различно. Тази гледна точка може да не е толкова в полза на Форекс участниците. Във връзка с с чл.13, ал.5 във връзка с чл.48, ал.2 от ЗДДФЛ по отношение на чл.1 от ТЗ, НАП отъждествява Форекс играчите с еднолични търговци в аспект данъчно облагане. По този начин, данъците, които участниците във Форекс пазара дължат са вече не 10%, а 15%. Според НАП, ако едно физическо лице осъщесвява валутни операции, то значи то изпълнява функция на търговец. НАП разглежда трейдърите като валутни търговци по занятие и смята, че за тях трябва да се прилага изключението, посочено в чл. 13, ал. 5 от ЗДДФЛ.

В ТЗ за жалост липсва легитимно определение какво са сделки по занятие. Трейдърите реално сключват по няколко сделки дневно с валутни двойки, НАП възприема тези операции за сделки по занятие. На практика тезата на НАП е, че щом трейдърите си вадят прехраната с тази дейност, то тя е по занятие.

Според Наредба №38 от 25.07.2007 година за условията към практиката на инвестиционните компании, вече съществува легално определение на финансовите сделки по занятие. Съгласно §1, т. 7, б. „б“ сделките по занятие са повече от три сделки с икономически инструментариум  с лица, различни от инвестиционните посредници. За всички трейдъри е от значение да се уверят, че отсрещната страна по техните сделки е ИП. Когато те имат насреща си ИП, тя не е по занятие по смисъла на Наредба 38. Интерпретацията ще спести на трейдърите 5% от  данъка върху дохода в края на календарната година и се препоръчва учасниците във форекс пазара да потърсят данъчен съвет при деклариране на приходите си.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *