ПАММ сметка

 

„Дипломата от университета в никакъв случай не е белег за образованост.“ Наполеон Хил

Тази публикация ще се опита да представи синтезирано операционната търговия на принципа на ПАММ сметките.

Форекс е търговия, в която се използват различни инструменти, така че възможностите да се използва диверсификацията са безкрайни, по отношение на инвестициите като цяло. Сметката за търговия зависи от доходността на инвестициите, които се контролират от лично от търговците. За да се използва диверсификацита, тя не е нужно да компенсира загубите от търговия, тъй като инвестирането е необходимо да става в различни активи. Тази възможност е лесна за изпълнение, като разпределението на капитала може да се раздели на равни вноски в  ПAMM сметки, които могат да съставляват портфолиото на един търговец. Колкото повече ПАММ сметки, толкова по-малко са възможностите за загуба.

ПAMM сметката е инвестиционна услуга, която дава възможност да се печелят средства без пряко да се извършва търговия на Форекс пазара. Управлението на средствата на инвеститорите в тези сметки спомага за реализирането допълнителен доход.

Операционната търговия на принципа на ПАММ сметките представлява:

  • Управление на отворени ПAMM сметки чрез инвестиране на определена сума в тях. Първо се създава оферта, която определя условията за сътрудничество с инвеститорите, включително процента на печалбата, който всеки от тях ще получи като награда за управлението на сметката.
  • Инвеститорите правят проучвания на ефективността на контрола, с помощта на независим рейтинг и фондове, които инвестират в желаната ПAMM сметка.
  • Управление на сделки на форекс пазара, като се използват средствата, вложени от инвеститорите в ПAMM сметки. Печалбите и загубите, в резултат от търговията, се разпределят автоматично между ръководителите, които осъществяват контрола и инвеститорите пропорционално на платената сума.

Защо е необходимо да се инвестира в някои от най-надеждните ПАММ сметки, вместо да използва директна търговия с цел максимална доходност? Това е основната концепция на диверсификацията. Намаляването на доходността на едни активи се компенсира от ръст в доходността на други. Това ще намали рисковете за инвестиционния портфейл, без да променя нивото на очакваната средна доходност.

Експертите съветват трейдърите да не избират две различни ПАММ сметки като финансов актив, защото така може да се промени нивото на печалба (обикновено надолу). По този начин рискът може да се увеличи, а не обратното. Най-лесният начин да се направи оценка на рентабилността на актива е като се вземат предвид историческите данни за възвръщаемост. Когато се анализират направените инвестиции в сметката, печалбата се представя в кратко резюме или чрез крива на доходността. Печалбите от тези активи се оценяват изключително трудно. Тя трябва да бъде включена в сметките на портфейлите с различна степен на надеждност и рентабилностен потенциал.

Като цяло, диверсификацията на риска е неразделна част от всяка стратегия за търговия. Тя позволява а търговците да получават възможно най-голямата ефективност от инвестициите си в постигането на стабилен доход.

За допълнителна информация може да се види статията Какво е форекс?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *