Основни предимства на Етериум

Една от най-важните характеристики на системата Етериум е, че осигурява споделена среда за създаване на приложения, които не са централизирани. Тези апликации имат възможността да работят на една обща платформа, общувайки спокойно едно с друго. В допълнение те ще имат възможността да работят с една и съща дигитална валута. Тя е наречена етер и всички участници в тази своеобразна екосистема ще могат спокойно да местят средствата си от една апликация в друга.

Това значи, че не са нужни други методи за прехвърляне на електронните пари като допълнителни странични вериги, свързващи приложенията помежду им и всички те ще са свързани като една обща верига.

Друга важна характеристика е, че апликациите, създадени в Етериум споделят една и съща система по сигурността. Всички те се защитават от обща блокверига. Това значи, че се защитават от огромен брой копачи с много висока мощ на изчислителната техника. Всеки един от копачите оказва защита на приложенията в екосистемата и не е необходимо да решава кое от тях да ползва за изчислителната си мощ, както е при всички останали алтернативни електронни валути.

Приложения на Етериум

Приложенията, които е възможно да се създадат върху Етериум, реално нямат ограничение. Всеки решава за себе си каква апликация да създаде, разполагайки с един ефективен език за програмиране. Най-важните фактори, които могат да ограничат количеството и типа на приложенията, които могат да се създадат, са:

  • Икономически – когато апликацията предлага достатъчно важна услуга, така че да отговаря на стойността за реализирането си в етери;
  • Бързо действие – когато апликацията следва да се използва в реално време. Нелогично е да се чака дадено негово състояние да бъде одобрено от достатъчен брой блокове в системата.

Налице са вече извършени дейности по голям брой разнообразни приложения, базирани върху Етериум. Ето някои от тях:

  • Информационни (прогнозни) пазари. Това са пазари със спекулативен характер, на които потребителите се опитват да прогнозират евентуалния развой на събитията в бъдещ период от време  (вотове, състезания и т.н.) -http://www.augur.net/;
  • Децентрализирани компании. Това са организации, които са зададени в блокверигата и се ръководят от софтуерни принципи, зададени при изработването им (принципи за гласуване, за поделяне на дивиденти и т.н.) –http://colony.io/;
  • Системи за „интелигентна“ собственост. Това са системи, които дават възможност да се ръководи достъпа до дадени обекти, създадени в системата.  Подобна собственост, например може да бъде автомобил, чиито двигател може да загрее само, след ако притежателя му има специален ключ. Друг пример може да се посочи с жилище, което щом бъде прехвърлено на друг собственик в екосистемата, директно почва да възприема само специалния ключ на новия притежател. Друг подобен пример може да бъде пералня машина в хостел, която да се дава под наем чрез блокверигата. http://airlock.me/, https://slock.it/;
  • Платформи за групово финансиране. Те представляват споделена среда, даваща възможност на хората от всички стари да финансират „стартъп“ за разработването на умни идеи и да получават директно акции в компанията или в продукт, който тя предлага – http://weifund.io/.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *