Обзор форекс

При популярната игра на Тексаски покер съществува един основен принцип: „След като седнеш на масата за игра и видиш останалите участници, ако след пет минути не си разбрал кой ще е жертвата, значи си ти“.

Тази публикация ще се опита да опише в синтезиран вид най-същественото във връзка с участниците в международния валутен пазар.

Маркет-мейкърите представляват инвеститори, които освен, че участват на форекс пазара, предлагат и свои собствени котировки за покупко/продажби за основните валутни двойки, най-често при лимитирани спредове. В последно време значителна част от тях започват да „хитруват“ и в по-волатилните периоди участват с плаващ спред. Естествено, поръчките при закупуване и продажба няма как да са еквивалентни във финансово отношение. Запълването на празнините е отговорност на маркет-мейкърте, изпълняващо ролята на остатъчна експозиция. Спредовете и котировките при всеки маркет-мейкър се различават в някакви граници, но огромната конкуренция и високата ликвидност на форекс пазара придават на тези празнини нищожни размери. 

Търговците, които не предлагат свои цени на валутите и договарят финансовите си операции по котировки, определени от маркетмейкъри, биват наименувани „пасивни участници“. Те печелят най-често от спекулиране с разликите във валутните курсове, хеджиране на валутния риск, експортни плащания, чуждестранни индустриални инвестиции и пр.

Централните банки се включват на форекс пазара, не толкова, за да печелят, колкото за да тестват своята стабилност или с цел корекции курса на националната валута поради значимостта му за икономиката на отделните държави. Те не се присъединяват към пазара пряко, а ползват прецизно подбрани престижни търговски банки или казина, като така завоалират действията си. В някои ситуации централни банки на някои страни осъществяват координирано действия под формата на колаборация, в случай, че някои от главните валути е твърде ниска или висока. В изключителни ситуация интервенциите се разискват във формата Г-7, а в последно време и Г-20.

Тези интервенции са от изключително голямо значение за форекс участниците, тъй като провокират задълбочени корекции или обръщат посоката на функциониращите в настоящия момент главни трендове. В началото интервенциите са от вербално естество. Те представляват изявления или коментари на шефове на централни банки, министри на икономиката и други властимащи лица. Ако това не свърши работа се минава към действие. Равнищата, на които се правят тези интервенции се наблюдават отблизо от форекс играчите, тъй като на по-късен етап пазарът може да коригира до тях. Това е разбираемо, тъй като тези банкери не искат да имат финансови загуби.

Други съществени играчи на форекс пазара са разнооразните фондове – взаимни или инвестиционн, хедж и други подобни фондове.

Когато техните шефове пожелаят да закупят някакво количество определена валута, например долари, хоризонтът е за години напред. Само позиционирането на форекс пазара изисква няколко месеца, тъй като фондовете осъществяват мениджмънт с гигантски капитал от порядъка на стотици милиарди. Ако можеха да влязат, вместо за месеци, само за един ден или една седмица, биха избутали дадения курс до небесата и биха усвоили огромни печалби. По обратния път се процедира при т. нар. разтоварване и минават месеци, когато банкерите излизат от определената валута. Тогава те постепенно започват да събират спечеленото от закупеното и започват да го продават. Ако не бяха всички тези съпътстващи интервенциите на банките обствоятелства, цената на определената валута би се понижила внезапно и значителен дял от спечеленото няма да може да се запази.

В допълнение, не бива да се пропускат милионите индивидуални търговци, които разполагат с по няколко стотин или няколко милиона парични единици капитал. Те са много ценен пример за това какво не бива да се върши. Когато по-голяма част от тези инвеститори са настроени, че е по-добре да се купува, е добре да се прави обратното. По дефиниция, за да спечели един играч от форекс търговия, друг трябва да загуби. Работата на едрите и институционални участници като банки, фондове и пр. не губят в дългосрочен аспект, така че човек не трудно да се досети откъде идват средствата за техните големи печалби.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *