Новости форекс

„Идеите могат да бъдат превърнати в пари с помощта на точно определена цел и ясни планове.“ – Наполеон Хил.

Междубанковият пазар представлява търговия на борсата, където най-големите банки търгуват помежду си по цените, които самите те създават. Най-големият такъв пазар и в същото време най-ликвидният, е валутният пазар, по-известен като Форекс.

Междубанковия пазар срещу Централизирания обмен

За разлика от междубанковия пазар, при класическия централизиран обмен, като например пазара на фондовата борса, всички участници търгуват чрез един и същ търговец или маркет мейкър.

Разбира се, дилърът на фондовата борса заплаща такси и комисиони за предоставяне на услугата на посредника в сделките. По дефиниция, това прави търговията на централизирания обмен по-скъпа от търговията на междубанковия пазар.

На фондовата борса, всяка транзакция се записва с цената и обема, в които се е изпълнила. Следователно, това е причината, поради която се съхраняват данни за обема на фондовата борса, но никога за валутния пазар.

На междубанковия валутен пазар, тъй като всяка банка или финансова институция записва своите сделки с другите участници на пазара и поддържа тези записи лично, те не са достъпни за обществеността. Така че, въпреки че понякога могат да се намерят данни за обема на Форекс пазара, те не представят целия обем на форекс пазара, а по-скоро на силата на звука от един маркет мейкър (банка, дилър, брокер и т.н.).

Обемът в платформата MT4 е само сбор от пазарните движения през дадена свещ. Обемът в MT4 не съответства на обема на поръчките, направени чрез конкретния брокер на дребно.

Форекс структура на пазара

Добре е да се отговори на въпроса как банките търгуват и как се създават цените на междубанковия пазар. Естествено, повечето от времето, цените се определят от най-големите участници в международния валутен пазар – най-големите световни банки. Банките търгуват на валутния пазар, или в свой собствен интерес, или от името на своите клиенти.

Банки

Банките и финансовите институции са здраво свързани помежду си чрез междубанкова електронна платформа за търговия. Във вътрешността на платформата, всяка банка може да види цитирана офертата и да поиска цени за различни валути от другите конкурентни банки и институции. Следователно, всеки може да купи или продаде от всички останали.

Може безпроблемно да се види как това създава добра конкуренция между банките, които предлагат най-добрите възможни цени в момента.

Например, ако банка А, вярва, че EUR / USD бързо ще тръгне нагоре е логично, че тя ще бъде готова да купи тази валутна двойка на по-висока цена в сравнение с другите банки. По този начин, банка A осигурява най-добрата цена за някой, който иска да продаде еврото спрямо щатския долар.

Разбира се, това не е толкова просто в реалния свят и има някои основни изисквания, които всяка финансова институция трябва да спазва, за да може да търгува на ифнансовите пазари.

Междубанков пазар

Междубанковият валутен пазар е йерархично структуриран, като най-важен е капитала, достъпа до кредити и обема на търговия на всеки участник на пазара. Най-добрите банки в тези аспекти са склонни да получават по-добри цени. По този начин по-големите банки са по-висшестоящи, в тези 3 аспекта.

Макар, да междубанковия пазар не се регулира от държавата или с държавната власт, саморегулацията на банките и другите участници на междубанковия пазар се оказва много ефективна, тъй като позволява само най-добрите и най-способни финансови институции, да търгуват на този пазар.

Тъй като зад форекс пазара не стои определен субект, транзакционните разходи са много по-ниски, а изпълнението на поръчките е невероятно бързо.

Както междубанковият пазар, така и централизираните борси имат своите плюсове и минуси. Един от основните плюсове е преди всичко децентрализирания характер на форекс пазара, който го прави толкова лесно достъпен за дребните инвеститори.

Форекс агрегатори

Агрегаторът, както подсказва и името по същество е модерно софтуерно решение, което обобщава цените от различни доставчици на ликвидност на пазара на Форекс и ги предоставя на клиентите по-надолу в йерархията. Обикновено, тези клиенти са типични Форекс брокери на дребно, през който търгуват повечето форекс търговци.

Най-важното е, че агрегаторът позволява на форекс брокера да персонализира своите услуги в съответствие с потребностите и да осигури високо конкурентни цени и по-бързо изпълнение на поръчките на своите клиенти.

Физически лица или търговци с голям обем, търгуват основно чрез посредници, наречени брокери, които осигуряват директен достъп до тези валутни агрегатори.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *