Новости форекс онлайн

„Двете най-красиви думи в английския език – „Прилагам чек!“ – Дороти Паркър.

Форекс брокерът е компания, която служи като свързващо звено за изпълнение на сделки в глобалната валутна търговия. Благодарение на брокерите, хората могат да влизат в роля на купувачи и продавачи, с цел да печелят комисионна, след като сделката окончателно завърши. Форекс брокерът обикновено осигурява подкрепа под формата на търговски услуги на валутните търговци. Тези услуги включват осигуряване на модерна платформа за търговия, снабдена със съвременни графики, финансови лостове и инструменти, които са на разположение на форекс участниците.

Форекс търговецът може да извършва покупко-продажба на валутите чрез софтуер за търговия – платформа, предоставена от Форекс брокера. Във валутния пазар купувачи и продавачи се намират на различни места. Форекс пазарът не се регулира от определен субект, така че участниците не биха могли да осъществят контакт без механизъм, който да осигурява условия те да търгуват помежду си. Необходима е платформа, където купувачи и продавачи да взаимодействат помежду си, за да търгуват и Форекс брокерът е компанията, която предлага тази платформа.

Маркет Мейкъри

Брокерите от типа маркет мейкър предлагат заявки и изискват цени или котировки чрез добавяне на разпространението под формата на допълнителни пипсове до междубанковите котировки. Брокерите печелят пари от разпространението и обикновено предлагат фиксирано разпространение (спред). Ожесточената конкуренция между брокерите прави котировките много идентични с междубанковите котировки, с изключение на някои малки разлики.

Дилинг Деск брокери

Тези брокери (NDD) осигуряват директен достъп до междубанковия пазар, където се търгуват различните валути.

1. Брокери с автоматизирана обработка (STP посредници)

Брокерът с платформа от този вид  осигурява най-благоприятния процент за търговеца при извършването на търговските сделка. Тук брокерът печели чрез добавяне на определена сума към разпространението.

2. Брокери с електронно-съобщителна мрежа (ECN посредници)

Брокерите от типа ECN не осъществяват директно достъп на търговците към доставчиците на ликвидност, а по-скоро позволяват на търговците да взаимодействат помежду си директно с други търговци на пазара с помощта на електронна съобщителна мрежа, за да получат най-добрите търговски условия (Bid и Ask цена).

Хибридни брокери

Смесеният модел сe използва, за да служи като хеджиращ инструмент, с цел да се сведе до минимум риска и да се увеличи печалбата за брокерите. Факт е, че по-голямата част от днешните брокери са хибриди – те могат да контролират тяхното ценообразуване, като предлагат ECN и STP услуги.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *