Новости на форекс

„Аз винаги съм се отнасял към бизнеса като към развлечение и с времето забравям къде свършва работата и къде започва личният живот.” – Ричард Брансън.

Форекс брокерите се категоризират на Market Makers (MM), Dealing Desk (NDD) и Хибридни Брокери (NDD Model). Dealing Desk посредниците допълнително се категоризират на Брокери с автоматизирана обработка (STP) и Брокери с електронна съобщителна мрежа (ECN).

Йерархията на посредниците във Форекс:

Маркет Мейкъри (Market Makers)

Те представляват брокерски бюра, които действат като доставчици на ликвидност и изпълняват поръчките на клиентите от своя инвентар. Тези директно ангажирани брокери служат на клиента в подкрепа на целта му да реализира печалба, инвестирайки. Директните посредници изпълняват поръчките за търговия, или чрез съчетаване с други клиентски поръчки, или чрез посрещането им в хронологичен ред. Така, че тези брокерски бюра играят роля на насрещна страна на форекс трейдърите във всяка сделка.

Фактът, че маркет мейкърите са насрещната страна на всички поръчки създава пространство за брокерите с нечестни практики по поддържане на пазара. Естеството на бизнес модела на тези брокери е ясно – всеки път, когато отваря търговска позиция КУПУВА, маркет мейкърът отваря ПРОДАВА срещу трейдъра. Ако търговията на форекс търговеца се окаже печеливша, то по подразбиране търговията на брокера маркет мейкър ще бъде губеща.

Справедливите маркет мейкъри могат допълнително да хеджират своите поръчки в истинския междубанков пазар, но в действителност маркет мейкърите на дребно нямат такава практика. Ето защо, основната цел на ненадеждните маркет мейкъри е доста ясна – да не позволяват на търговците да правят, каквито и да било печалби, докато търгуват с тях.

Дилинг Деск брокери (Dealing Desk) 

Тези брокерски бюра не са насрещна страна по всяка сделка, а изпълняват свързваща функция между търговците и доставчиците на ликвидност (банки, финансови институции и други) за целите на валутната търговия. Тези брокери биват два вида – посредници с автоматизираната обработка и посредници с електронна съобщителна мрежа.

1) Брокери с автоматизирана обработка (STP)

Този вид посредници чрез директна преработка препраща търговската поръчка до доставчиците на ликвидност на междубанковия пазар, които имат различни ставки в офертите за сделки във валутната търговия. 

2) Брокери с електронна съобщителна мрежа (ECN)

Доставчиците на ликвидност на междубанковия пазар винаги включват в ECN двигателя също и самостоятелни търговци,с цел да се създаде достатъчно висока ликвидност на пазара. Така, че брокерите на ECN съответстват на търговията на търговците им с други търговци на пазара или доставчици на ликвидност (като в случая STP посредници). За своите услуги те получават такса или комисионна за всяка сделка. Предимството на ECN посредниците е, че те предлагат по-ниски спредове, отколкото при откриване на сметка при STP посредниците за търговия.

Хибридни брокери (NDD Model)

Брокерите, които директно преминават по нареждане на доставчиците на ликвидност или на реалния пазар се считат за хибридни брокери или брокери от смесен тип (NDD Model), модификация от тип А. От друга страна, когато поръчките за търговия на клиента се управляват вътрешно, става въпрос за тип B. Смесеният модел просто се използва като инструмент за управление на риска в търговията чрез класификация на търговците. 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *