Мargin call форекс

„Ако бихме направили всичко, на което сме способни, направо ще се смаем.“ – Томас Едисон.

Във Форекс индустрията съществува понятието Мargin call и то ще стане тема на настоящата публикация.

Margin Call обикновено се свързва със ситуации, в които  брокерa принудително затваря сделката на търговеца, когато загубата от сделката надхвърля определен процент на ниво марж в терминала за търговец . Различните брокери имат различни условия за такива ограничения. С увеличаване на ливъридж увеличава и търговеца на възможността за различни търговски манипулация. Трябва да се отбележи, че процентът за Margin Call в такива случаи минимум.

Например, ако на лоста ще бъде 1: 500, в този случай, най-общо, сделката е затворена, когато отляво не повече от 10% от общата сума на депозита по сметката. И колкото по-малко ливъридж, толкова по-високо съотношение. По този начин, когато нивото на ливъридж от 1: 100 Margin Call се задейства, когато по депозита ще бъде 30% от общия брой. Тези цифри са взети като пример, тъй като различните брокери различни условия за търговия. Процентите за Margin Call е установен от страна на брокера, с които работите.

По този начин, колкото по-висок ливъридж се използва, толкова сделката се счита за по-рискова и има по-високо нивото на напрежение върху сумата на депозита, но тези условия предоставят на търговците и много повече възможности. Тоест с голям ливъридж, човек усвоява кредита, но когато пазарът върви в обратна посока от сделките, отворени от търговеца, той излага капитала си на огромен риск.

За да бъде успешна търговията на валутния пазар по-безопасно е да се използва класическия метод на търговия, а рискът от сделката да не е повече от 1-3% от общата сума на депозита и ефекта от 1: 100. Правилното разпределение на капитала осигурява на търговеца  доходоносна търговия с минимален риск, което означава максимално високи шансове да запази своите депозити. Основната задача на търговеца е да се ограничи загубата във всяка сделка.

Като се следват горните препоръки, с правилното разпределение на депозита, човек може да получи добра възможност за печелене на пари във Форекс.

Искането за обезпечение представлява на практика обаждане до брокерската фирма, с което се заявява, че марж сметката в депозита на клиента в ценни книжа или парични средства не са достатъчни. Това означава, че по преценка на потребителя, той няма достатъчна наличност на средства в профила си, както и че желае да увеличи баланса по сметката си до минималната граница, която се изисква от поддръжката в конкретната сделка.

Например, човек иска да купите 1000 акции на компанията XYZ за 5 долара на акция, но нямате необходимите $ 5,000, а само $ 2,500. Ако човек купува акциите на марджин, то той по същество заема другата половина от парите от брокерската фирма и обезпечава заема с акциите на компанията XYZ. Тази първоначална сума на кредита като процент от сумата на инвестицията се нарича първоначален марж.

Ако стойността на акциите на компанията XYZ падне и стойността на притежаваните акции спадне до 25% (марж на поддръжката) от първоначалната стойност от $ 5 000 (или $ 1,25 на акция), то брокерът може да направи реално обаждане. В рамките на няколко дни, търговецът трябва да депозира повече парични средства или да продаде част от акциите, за да компенсира цялостно или частично разликата между действителната цена на акциите и маржа на поддръжката. Брокерът прави това, защото е дал $ 2500 и иска да се намали рискът потребителя да не изплати задълженията си по кредита.

Маржин сметките трябва да се базират на маржин договор, който инвеститорът трябва да подпише, както и наредби, наложени от Националната асоциация на доставчиците на ценни книжа, самата брокерска компания и борсите, с които инвеститорът ще търгува.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *