Мувинг форекс

„Ако не сте готови да притежавате инструмент в продължение на 10 години, дори не си помисляйте да го притежавате в продължение на 10 минути.“ – Уорън Бъфет.

Финансовите инструменти най-общо представляват средства за минимизиране на риска и включват: основни инструменти (като вземания, задължения и инструменти на собствен капитал) и дериватни финансови инструменти (опции, фючърси и форуърди, както и лихвени и валутни суапове).

Една категория активи, за която все още няма достатъчно добро разбиране, е тази, която наричаме деривати и с тях се търгуват т. нар. кредитни пазари. Понятието пазар на фючърси, включва всички „дългови“ инструменти, например, американските съкровищни ​​бонове, ценни книжа и облигации, които са производни на дългове и се издават от Министерството на финансите на САЩ. Пазарът на германския дълг също може да бъде търгуван в САЩ през повечето фючърсни брокери на борсата Eurex. Тези деривативни инструменти са със смешни имена като Schatz, Boble и Buxl, Bund и др. Различните имена във всички дългови инструменти са само, за да се диференцират в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план, датите на падежа. Тези конкретни европейски пазари могат да са гръцки, испански, италиански и разбира се, американски.

Разбирането за това как дълговите инструменти работят може да дава важна информация, не само за бъдещите насоки на развитие на лихвените проценти, но и за цялостния тон на икономиката, инфлацията в САЩ и в по-широк смисъл, на фондовия пазар.

Първият важен аспект във връзка с облигации е, че движението на цената им обикновено е обратно пропорционална с тази на борсовите индекси. За хората е характерно това, че те инвестират парите си в това, което възприемат като по безопасно в случай на бедствие. За хората в САЩ, например, дериватите се гарантират са гарантират от финансовото министерство на САЩ и хората им имат пълна вяра. Независимо от състоянието на американската икономика, факт е, че американските ценни книжа, също така, се считат за най-безопасните деривати на земното кълбо.

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *