Материал форекс

„Главната причина за финансовите трудности на хората е, че те прекарват години в училище, но не учат нищо за парите. Затова пък учат да работят за пари… вместо да карат парите да работят за тях.” – Робърт Кийосаки.

Вълновата Теория на Елиът представлява надграждане върху теорията на Доу. Тя обаче се разраства в по-сложно структурирана и задълбочена теория във връзка с движението на цените. Тя играе значима роля в техническия анализ. По начало я свързват с желанието на хората да предвиждат ценовите движения с цел финансова изгода.

Според теорията на Елиът, вълните биват два вида – трендови (импулсни) и корективни. Те могат да се следят визуално по време на всякакви времеви периоди, като по-малките честоти изграждат по-големите. Едни и същи правила важат при всички честоти (интервали от време). Импулсните вълни се съставляват от пет вълни, а корективните от три вълни и само, ако правят триъгълници от пет. Корективните вълни е възможно да се разполагат в разнообразна форма – зигзаг, флет, триъгълници, както и съчетания от тези форми. Петата импулсна вълна също може да е съставена само от корективни вълни и да представлява фигура на триъгълник или завършващ диагонал.

Вълновата теория с базира върху теорията на Фибоначи за числата (1,3,5,8,13,21,34,55…, където всяко следващо число представлява сумата от предишните две) за прогнозиране на корекции и проекции, като най-често употребяваните отношения между импулсни вълни или корективни вълни са 0,216, 0,32, 0,5, 0,68, 1, 1,216, 1,32, 1,68.

Броенето на вълните е един от методите на теорията на Елиът. Благодарение на този метод се идентифицира вълната, в която е тренда и в коя посока най-вероятно ще се насочи движението в следващия момент.

Обикновено финансовите пазари се характеризират с дълготраен потенциал на растеж и по всяка вероятност трендът с най-голямата стойност би трябвало да бъде нагоре. Чрез своите дейности хората непрекъснато се стремят към създаването на повече материални благата, които им осигуряват по-добър стандарт на живот, а това създава условия за растежа на дългосрочния тренд на финансовите пазари. Тук трябва да се изключат валутните пазари, чието движение се извършва в огромни формации и корективни вълни, но това не им пречи да представят импулсните вълни в големи времеви интервали, например години.

Главните вълни традиционно са пет и се намират във възходящ ред. Те  е прието да се номерират от едно до пет. От друга страна, вълните, които се движат в срещуположна посока на основния тренд най-често са три, но могат да бъдат и пет и са наименуват с букви. Една импулсна вълна обгръща в себе си пет субвълни, движението й съвпада с посоката на тренда на голямата вълна. Корективната вълна се съставлява от три субвълни, а посоката й е обратна на основния тренд на голямата вълна.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *