Курс форекс онлайн

Професионалните играчи по повод на фундаменталния анализ обичат да използват енигмата „Купувай слухове продавай новини!“. Фундаменталният анализ в специализираната литература в контекста на Форекс представлява изследване на събитията и техните последици. Този тип новини са най-разнообразни, за това е нужно да се помни основното – че всяко нещо води след себе си закономерно до последици. Естествено, всичко случващо се влияе върху валутните цени, за това има специални икономически календари, в които се подчертават официално планираните събития.

Ето и едни от главните макроикономически показатели, с които е добре начинаещите трейдъри да се запознаят:

Манифактурни поръчки и производствени запаси

В много отношения този доклад повтаря доклада за Поръчката на дълготрайни стоки – Поръчките на трайни стоки, който се изнася седмица по-рано. Той обаче заслужава внимание, защото съдържа данни за поръчки и пратки на нетрайни стоки, производствени запаси и съотношението между запаси и продажби. Данните за поръчки ни предоставят информация за хода на производството за месеци напред. Стойностите на индикатора са много волатилни и може да има колебания от 3% или 4% за даден месец. Трудно е да се прогнозира и често се променя

Начално жилищно строителство

Началното жилищно строителство измерва броя на жилищните сгради, по които е започнало строителство всеки месец. Неговата важност се крие в способността му да влияе на икономиката и да прогнозира промени в растежа. Промените на лихвените проценти, особено на ипотеките, засягат жилищното строителство. Повишаването на лихвите предизвиква спад в продажбите на жилища, което рефлектира негативно и върху жилищното строителство, както и обратното – намаляването на лихвите стимулира продажбите и строителството на нови жилища

Индустриално производство. Степен на използване на производствения капацитет.

Индексът на индустриалното производство е измерител на продукцията, произведена в производствените предприятия. Федералният Резерв дефинира този показател като максималното ниво на производство, което може да се получи при нормална работна седмица, с наличното оборудване и обичайното количество време, отделено за поддръжка и ремонтни дейности. Нормалната стойност е между 81% и 83%. По-големите стойности могат да доведат до по-високи цени и инфлация.

Институт за проучване на търсенето

Това е водещо проучване на активността на производствения сектор осъществявано от института за проучване на търсенето. Докладът му се публикува в първия работен ден на месеца и съдържа подробности за производствения сектор преди да бъдат изнесени данните за заетостта. В широкия му обхват се включват шест основни компонента: цени, нови поръчки, доставки, продукция, запаси и заетост. Последните три индикатора непосредствено влияят върху предлагането., докато първите три индикатора определят търсенето. Наблюдението на индекса всъщност определя баланса между търсенето и предлагането и хвърля светлина върху политиката на федералния резерв, която се основава на тези отношения. Стойности над 50 се приемат като разширяване на определения сектор, а под 50 – свиване.

Продажби на нови домове

Всеки месец се публикуват данните за продажбите на нови домове на национално ниво и за четири географски района – Североизточен, Среден Запад, Южен и Западен. Докладът съдържа и информация за цените и броя на домовете за продажба. Жилищата са много важен сегмент от икономиката, защото показват промените в потребителските разходи, които отразяват икономическата активност.

Индустриално производство. Степен на използване на капацитетите

Индексът на индустриалното производство е измерител на продукцията на производствените предприятия в една държава и степента на пълноценно употребяване на ресурсите. Федералният резерв дефинира този показател като максималното ниво на производство, което може да се получи при нормална работна седмица, с наличното оборудване и обичайното количество време, отделено за поддръжка и ремонтни дейности. Нормалната стойност е между 81% и 83%. По-големите стойности могат да доведат до повишаване на цените и инфлация.

Водещо проучване в Германия на бизнес условията.

Данните от него се публикуват всеки месец от Института за икономически проучвания в Германия. Този индекс, касаещ финансовите условия изразява икономическата активност и подкрепя предсказването на растежа. Данните от проучването включват оценяването на над седем хиляди фирми за икономическото състояние, както и краткосрочните им цели. На основата на този показател се изграждат индикаторите

На базата на този икономически показател се съставят и индикаторите Текущо състояние и Индекс на бизнес прогнозирането.

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *