Котировки форекс онлайн

„Не стой в леглото, освен ако не правиш там пари.“ – Джордж Бърнс.

За начинаещият трейдър е важно да има правилно разбиране, относно котировките на онлайн пазара на валути.

Пип (PIP) буквално в превод от английски език означава „точка в процент“ и представлява изображение на промяната в цената на валутната двойка, която се дължи на валутните курсове. Пип обозначава четвъртия знак след десетичната запетая в курса на една валута. Един пипс се изобразява математически като 0.0001. Обикновено валутните двойки правят съставляват четири знака след десетичната запетая и само при японските йени валутната двойка показва само два знака след десетичната запетая.

Например, един пипс стандартно се представя като 0,0001, два пипса са равни на 0.0002 и така нататък. Например, валутната двойка USD / CAD (щатски долар/канадски долар) може да се разпространява по начин, който се изобразява като: 1.2350 / 1.2354.

Поставянето на пета цифра след десетичната запетая е известна като фракционен пип (или точка). Той показва по-точни сигнали за движението на цените и е стандарт сред добрите брокери.

Значението на пипсовете във Bорекс.

Пипсът представлява движение на цените, свързани с валутни двойки, като по този начин се дава ясна индикация за ценовата тенденция, свързана с определена валутна двойка. Пипсът описва нивото на нестабилност на цените на базовата двойка. Увеличаването или намаляването с един пипс помага за измерване на влиянието върху рентабилността. Фракционните пипсове (точки) обикновено предлагат по-точно и по-строго разпространение.

Форекс пипсовете, особено дробните пипсове, осигуряват върховна степен на ликвидност, тъй като чрез тях търговците могат ефективно да управляват риска от сериозни отклонения в цените. Дробният пипс улеснява по-конкурентната среда във валутната търговия.

Как се работи с Форекс пипсовете?

Валутните двойки имат котировки, които се изразяват в числа, състоящи се от 4 цифри след десетичната запетая, при фиксиран спред (разпространение) или в число с 5 цифри след десетичната запетая, когато спреда е плаващ, т.е. променящ се.

Как да се изчисли печалбата и/или загубата от търговията?

Пипсът може да бъде изчислен. Пипсът обикновено се отнася до една базова единица, т.е. 1/100-на от 1%. Той се използва като единица за изчисляване на печалбата или загубата в съответната валутна двойка. Всеки пипс има парична стойност и може да се изчисли, както следва:

Стойност на пипса = (0,0001 х общия размер на сделката) ÷ цената при затваряне на двойката

Например, при валутна двойката EUR / USD

цена на затваряне она двойката = 1.2345 след получаване на 18 пипса, които означават 1 EUR = 1.2345 USD

за търговия сума = 150 000 евро (1,5 стандартни лота)

за изчисляване на стойността на пипсовете и определяне на печалбата или загубата

Публикувано стойност = (0,0001 х 150 000) ÷ 1.2345 = 12.15

Търговската Печалба / Загуба = 18 пипса х 12,15 като стойността на един пипс = 218.7 EUR

Изчислението от потребителя на пип стойността, както е обяснено по-горе, най-вероятно ще бъде доста непрактично, когато е необходимо да се вземат бързо търговски решения. За това в Интернет се предлагат електронни калкулатори, които могат да направят всичко автоматично.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *