Какво е фючърс

“Надявам се, че през следващата година ще правиш грешки. Защото ако правиш грешки, значи правиш нови неща, опитваш нови неща, учиш, живееш, надхвърляш себе си, променяш се и следователно променяш света. Правиш неща, които никога преди не си правил. А най-важното е, че въобще правиш нещо.” – Нийл Геймън.

Тази публикация има за задача да опише какво представлява фючърса като феномен във Форекс пазара.

Финансовите фючърси стават известни в момента, в който се появяват на международния валутен пазара (филиал на Чикагската стокова борса) в началото на 70-те години.

Идеята за парични фючърси се основава на утвърдилите се като полезни в практиката фючърсни контакти с ресурси и продоволствени стоки. Всяка стока, която се купува или продава в стандартния обем и качество може да стане предмет на финансова сделка на борсата на фюърсите. В наши дни на редица борси се продават стоки като гориво и други нефтопродути. Когато някои селскостопански стоки могат да станат предмет на фючърсни контакти, то може да си представите до колко подобна операция ще е по-удобно да се направи с лири, евро или долари.

Може да се твърди, че при непрекъснатото развиване на възможността за връзки това е нещо като крачка назад, тъй като за осъществяване на финансова операция се изисква физическо мяссто, което напомня средните векове, доколкото търговията с фючърсни контракти на борсата реално се прави в мащабна операционна зала с характерни кръгови щандове, от които могат да купят или продадат контакти или продукти. Сделките могат да се правят само в ситуации, в които операторте са в специално установени за това места.

Наред с това контактите се купуват и продават в реда на тяхното извикване. И въпреки, ме на различните борси нещата стоят по различен наин за осведомяване се дават ограничени данни, например, срок за плащане на контакта и процентни единици.

На този пазар индивидуалните сделки или малките групи от сделки, даже могат да не се дават за сведение на публиката, защото процентите им се сменят много бързо.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *