Как се изчисляват данъците от печалба с криптовалути?

Б България данъчната практика е синхронизирана  с европейската и пазарът не среща проблеми в този аспект. За да съпоставим нашата с данъчната политика в САЩ, то там биткойните (и другите криптовалути) се облагат с данък върху доларовата им стойност в деня на придобиване, а не върху цената, на която се продават. Тази публикация ще се опита да отговори на въпроса каква е данъчната перспектива накрая след сделките с биткойни.

Тъй като „bitcoins“ са собственост, ние ще следваме правилата, които се прилагат за разпореждане на собственост. Когато собствеността се продава, доходът се реализира под формата на придобита почалба. Ето какъв е механизмът:

  1. Печалбата се измерва чрез промяната на стойността на долара между базата на разходите (покупната цена) и брутните постъпления от продажбата (продажната цена).
  2. Данъчните ставки, които се прилагат, зависят от това дали криптовалутата е била придобита краткосрочно или дългосрочно.
  3. И накрая, разпорежданията за собственост се отчитат върху данъчната декларация, използвайки Schedule D & Form 8949 или Form 4797.

Поради това е от ключово значение да поддържате вашите записи като начина, по който поддържате записи за сделки с акции. Трябва да проследите базата на разходите си и да определите обменния курс, който да се използва последователно при оценяването на получените или инвестираните биткойни.

В известието не е посочено какъв тип счетоводен метод трябва да се използва с CVC-Last-in, First-out, First-In, First-outor и друг методи. Освен това традиционните счетоводни методи са предизвикателни в контекста на CVC, тъй като за някои CVC-киптовалути, подобни на биткойн, липсват специфични техники за идентификация. Освен, ако всяка отделна единица на CVC е поместена в отделен „портфейл“, отчитането на базата във всяка отделна единица е практически невъзможно.

Предлагаме да държите отделни портфейли за краткосрочна търговия, дългосрочни покупки и задържане на позиции и лични разходи.

Също така се прилагат обичайните стратегии за капиталови печалби: офсетни печалби със загуби, временни разпореждания за дългосрочно третиране и т.н.

Има и възможност за 1031 обмен. Данъкоплатците могат да отложат признаването на печалбата чрез обмен на собственост с друга подобна собственост – така наречената размяна 1031.

Разбира се, 1031 борсите са предмет на много правила и ограничения – но е възможно сделките със CVC да се квалифицират като 1031 борси при подходящи обстоятелства. Остава отворен въпроса дали CVC може да бъде предмет на обмен 1031: ако обаче CVC е собственост, то поне е възможно да бъде обект на 1031 обмен.

В резюме, биткойн и другите виртуални валути се третират като собственост и подлежат на правила за капиталова печалба. Съхраняването на архивите е от ключово значение и един добър данъчен професионалист може да ви предложи различни стратегии.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *