Какво е Форекс

Хората все още не разбират какво е Форекс. За сравнение можем за изтъкнем, че навремето приживе Айнщайн също не разбира квантовата механика, но науката до ден днешен не я отрича, а напротив – я потвърждава.

Форекс пазарът също е недооценен от хората. Това понякога се случва в човешката история.

Дълги години Айнщайн не се изучава в училище. Дори в наши дни по-консервативните учени не приемат теориите му за 100% истина. По същия начин, много хора смятат, че Форекс има много повече недостатъци, отколкото предимства.

Съществуват образно казано два подхода, въз основа на които човек може да възприема Форекс пазара.

Първият подход се нарича инвестиционен. При него се използва действие, известно като диверсификация, което означава разделение, разпределение на риска. При инвестиционния подход, основните неща, в които може да се инвестират паричните средства, са акции, облигации и опции. След като това действие е приключило може да се говори за диверсициран портфейл. Тогава вече човекът, който е диверсифицирал своите активи, ги е разпределил под фирмата на акциите, облигациите и опциите. На-кратко казано акцията е дял в собствеността, облигацията е заем, а опцията е възможност.

Когато човек купува акции, той става съакционер на определена организация. Тъй като тези хора не търсят печалба, а сигурност и запазванене на своя капитал, те са насочени към нискорисковите действия. Сравнително нисък е риска да се инвестира в държавни облигации, така че те могат да използват подобни стъпки.

Корпоративните облигации са заем към фирми, а държавните – заем към държавата. Държавата издава (емитира) държавни облигации, които човек може да купи и на тях се начислява лихва. Човек може да ги купи чрез инвестиционен държавен посредник или Форекс платформа.

Хората, които използват този подход условно могат да бъдат разделени в три групи. Първият тип са хора, които искат спокойствие. Държавата гарантира за банковите депозити до 200 000 лева, следователно хората, които имат големи активи, трябва да търсят и други начини, които да им създадат сигурност и спокойствие.

Втората група хора предпочитат да заложат на умерен до предпазлив риск, т. е. те залагат на разумното управление на финансите си. Те са ориентирани към минимален риск и малка печалба. Те желаят да увеличават своя капитал, но го правят с висока предпазливост. Характерно за тях все пак е, че поемат определен риск, макар и минимален.

Третата група хора, са ориентирани към по-голяма печалба и са склонни да инвестират при по-голям риск.

Вторият подход условно може да се приеме за брокерски. Печалбата, която той търси е около 20-30 %. Синоними на брокер са търговец и трейдер. Той печели, използвайки фундаментален или технически, математически анализ. Фундаменталният анализ е свързан с новините. Те могат да бъдат предположения, че едно събитие ще се случи или от типа, че събитието вече се е случило. Техническият анализ е свързан с анализа на графиките във Форекс.

Принципно човек не може да използва само фундаменталния анализ, но може да разчита само на техническия, а най-добре е да използва комбинирано и двата. При техническия анализ се отчита пипса. Пипс е знака след четвъртия индекс след запетаята.

One thought on “Какво е Форекс

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *