Какво е инвестиционен посредник

Много хора у нас не знаят какво е инвестиционен посредник. Тази публикация има за цел да обясни какво представляват инвестиционните посредници.

Гаранционните операции могат да бъдат осъществявани и от небанкови финансови институции. Достатъчно е те да бъдат лицензирани от БНБ като финансови къщи. По смисъла на закона те имат право да извършват банкови операции – поемане на ролята на поръчител, гарант и други обезпечения или гаранционни сделки. БНБ е в правото си да не разреши упражняването на някои от банковите операции на небанкова икономически институции, дори и те да са лицензирани като финансови къщи.

В подобни случаи съдът следва да впише само лицензираните банкови операции (органични лицензии), изрично сочени от лицензията на БНБ. Налага се изводът, че обект на лицензиране са банковите операции от съответния тип, а не вида на небанковата финансова организация – обменно бюро, брокер, финансова къща и пр.

Лицензията, издавана от БНБ могже да бъдат ограничена и от други органи по силата на закона. Според закона за ценни книжа, фондови борси и инвестиционни дружества, БНБ бива ограничена по отношение на лицензирането на небанкови институции за осъществяване на небанкови покупко-продажби. Това може да стане едва след дване на положителен писмен отговор от Комисията по ценни книжа на базата на подадено от заявителя искане, както и на документи и сведения.

От друга страна, цитираният закон създава нова категория небанкови институции – инвестиционни посредници и инвестиционнни дружества, които извършвайки банкови операции, въпреки че във връзка с контролирането и предмета имат много сходни черти с банковите институции, не се лицензират от БНБ, а от Комисията по ценните книжа.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *