Игра на forex

„Бъдeте толкова силни, че никой да не може наруши спокойствието на духа ви. Един известен боксьор веднъж се почувствал нещастен. Когато го попитали защо, отговорил че си е позволил негативна мисъл. Обуздайте поривите си и останете концентрирани. Става все по-лесно с практиката. Наистина не можете да си позволите лукса да имате дори една негативна мисъл.“ – Робин Шарма.

Форекс инвеститорите могат да повлияят върху активността на пазара. Ето защо, психология на инвеститора може да окаже влияние върху дейността на пазара. Човек може да види как психологията на търговците влияе на пазара чрез лични проучвания с психологическа насоченост, интердисциплинарни поведенчески проучвания, както и с други методи на наблюдение върху нагласите на пазара.

Върху хората, търгуващи Форекс оказват влияние разнообразни фактори под форма на психологически ефекти. Те определят пазарните настроения, според проучванията. Новинарите влияят върху това как търговците възприемат пазара. Новините от света се отразяват на възприятието на всички търговци. Резките движения на пазара да се появят чрез новините или във форумите за дискусии и оказват влияние върху стабилността на пазара. Всички тези закономерности, дължащи се на промените във заобикалящия ни свят, рефлектират върху пазарните настроения.

Сред специалистите и експертите е налице консенсус по отношение на валутната психология. Емоциите довеждат до грешки. Следователно приемането на подходящите емоции и избягването на „четирите демона“ на психологията на търговците е наложително за успеха във Форекс. За да спечели срещу емоциите си валутната психология диктува на търговците да си поставят цели и да вземат решения, основани на факти, а не емоции.

Как да се справят търговците с отрицателните аспекти на психологията във Forex търговията

Разбирането на личните емоциите, стремежът към самоосъзнаване и контрол, поставянето на ясни цели и вземането на решения, въз основа на факти, а не на предположения, са четирите начина, чрез които търговците могат да се борят с негативната страна на психологията на валутната търговия.

Чувствата, на които човек трябва да изгради умение да се противопоставя са емоциите алчност, страх, еуфория и паника. Ето и начините, чрез които това може да стане:

1. Поставяне на цели.

2. Развитие на стратегия за търговия и овладяването й.

3. Правилно управление на риска.

4. Избягване на търговия, когато човек е развълнуван или ядосан.

5. Правилно организиране на дейностите.

6. Осъществяване на решения въз основа на факти.

7. Човек не бива да се влияе от моментни чувства.

8. Обучение и изследване на пазара.

9. Оценка на глобалната картина.

10. Изготвяне на оценка за срока и валутата, която ще се търгува.

Краткият анализ на всяка психологическа тема и опорните точки могат да помогнат да се създаде солиден план във валутната търговия, който да увеличи печалбата и да ограничи загубата.

Може да се прегледат новините и да се реши дали е време да се започне с търговията, за колко време и с каква валута да се провеждат сделките с различните Форекс индикатори и други инструменти.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *