Етериум

 

Етериум (Ethereum) е платформа за създаване на децентрализирани приложения, основани на блокверига. Макар и кратка, тази дефиниция не ни дава прозрачна визия за целта, имплицирана в системата.

Най-важният лакмус е, че криптовалутата е свързана с блокверига, която представлява база данни от ново поколение, даваща възможност образуването на на децентрализирани апликации. Те по начало са предназначени за хора с общи интереси. Веднъж задействани, приложенията започват да живеят собствен живот, чиито насоки се детерминират от желанията на всички активно участващи в тази екосистема. Решенията в какви насоки ще се развива тя, се взимат по демократичен начин – чрез съобразяване с мненията на всички членове на екосистемата. Пример за такива екосистеми са Биткойн, Неймкойн, Лайткойн и др.

Етериум, както и изброените системи, е с отворена към всички хора разпределена система. Нейните членове са разпръснати във всички страни и континенти. Това, че се отличава с отворен код, значи, че всеки човек може да си я инсталира и да стане част от групата, която я поддържа.  Тя е децентрализирана от типа на Биткойн, така че веднъж активирана е зависима напълно от волята, на хората, които я ползват. Тя не е свързана с централизирани сървъри и всички хора са независими (непривилегировани). Това е от голямо значение, той като екосистеми с такъв характер създават най-бързо общност от голям брой хора с общи интереси. В резултат на това, такива общности са най-ефективни за своите каузи. Те най-бързо и ентусиазирано популяризират мисията, която припознават като своя обща цел, която ги обединява. 

Реално Етериум и Биткойн си приличат по доста неща. Възниква въпроса какви са тогава основните им разлики и дали Етериума не е само още една от виртуалните валути в океана от такива. За да се отговори най-добре е да се види как се е зародил Етериума и как се развива.

Всъщност за баща на валутата се счита Виталик Бутерин. По времето, когато измисля Етериума, той е съвсем млад компютърен специалист и е много запален на тема биткойн. Действието се развива през втората половина на 2013 година, когато Бутерин работи по различни проекти, отнасящи се към откриването на алтернативни модели на блокверигата като база за нещо по-голямо от дигитална валута, каквато е биткойн. Това се отнася до криптовалути версия 2.0. Бутерин, наблюдавайки няколко от тези проекта едновременно, му направило впечатление че те имат сходни характеристики. Например:

– създава се блокверига със уникален вид онлайн пари;

– участниците могат да си направят онлайн банкови сметки (портфейли);

– между тези аканунти могат да се изпращат данни, чрез които се провежда диалог, в смисъл на контакт за продаване и купуване, подписват се договори за наем, за кредити, за отразяване на събития и пр.;

– за всички отделни функционалности се определят отделни видове съобщения с регламентиран модел и принципи.

Тогава младият компютърен инженер разбира, че този метод има някои несъвършенства. Например, за нова функцотналност, която някой от участниците поиска, на системата й се налага да определи нов вид съобщение, започвайки реално от нулата. За да се реализира това, клиентът следва е само да направи новата имплементация, но и да накара другите потребители на системата, че мрежата им се нуждае наистина от, за да гласуват положително за нея.

Виталик Бутерин осъзнава, че всички негови проекти активират еднотипни функционалности като нова виртуална валута, апликации за поддържане и  използването на системата и пр. По този начин значителен дял от разходите на проекта се иразходват за създаването на тази структура, вместо да отиват за програмирането и фокусът върха определена логика, която да донесе дивитенти в бъдеще.

За да се онагледи казаното дотук ще се използва една инфраструктура за отпускане на кредити. Нейната най-важна бизнес логика ще бъде свързана с начините как да се подписват договорите и да се отпускат тези кредити, как да се правят паричните преводи и да се погасяват сумите. Усилията на програмистите би трябвало да се фокусират върху развитието на тези фактори, а не към създаването на нова блокверига с още една валута и пр.

По този начин се заражда идеята за разпределена мрежа, в която участниците да имат право да изграждат свои видове съобщения, без да трябва да бъдат предварително влагани в кода на инфраструктурата.

Те, обаче, следва да се извършват по определени, за дадения тип съобщение, принципи. От тук следва, че не само следва да има индивидуализирани съобщения, а са нужди и индивидуализирани принципи, които също да бъдат изградени от участниците на системата. Идеята се доразвива и се разбира, че клиентите следва да имат право да определят не само свой вид съобщения, но и свой програмен код, който да се реализира.

В този контекст господин Бутерин изгражда своята концепция за нова разпределителна мрежа, в която участниците да имат право да определят свои програми, ползвайки предварително изградената система за блокверига, копане, онлайн пари и пр. Така Етериум става първият в историята децентрализиран свързан с целия свят компютър. Всеки потребител в тази система може на практика да изпише апликацията, която желае и тя директно ще придобие особеностите, които правят биткойн революционен – да има широкомащабен достъп до всички хора в света и същевременно да бъде защитен от една напълно сигурна блокверига. Наред с това, тази система има всички предимства на виртуалните валути.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *