Графики онлайн форекс

Графичните модели са един от най-ефективните инструменти за търговия на всеки форекс търговец. Те са чисти ценови действия и се формират въз основа на основния натиск за покупка и продажба. Графичните шаблони имат доказан опит и търговците ги използват, за да идентифицират сигнали за продължаване или обръщане, да откриват позиции и да определят ценови целеви стойности.

Въведение – Топ 10 графични модели, които всеки търговец трябва да знае

Графичните модели са конкретни ценови форми на диаграма, които предвиждат бъдещи движения на цените. Тъй като техническият анализ се основава на предположението, че историята се повтаря, популярните модели на диаграми показват, че едно специфично движение на цените следва определена формация на цена (диаграма на диаграмата) с висока вероятност. Следователно, диаграмите на диаграмите са групирани в (1) модела на продължаване – които сигнализират за продължение в основната тенденция и (2) модели на обръщане – които сигнализират за обръщане на основната тенденция.

В тази статия ще покажем първите 10 диаграми, които всеки търговец трябва да знае. Първата част ще разкрие моделите на обръщане и начина, по който се използват.

 

Част 1 Модели за обръщане

  • Главата и раменете

Главата и раменете

Head and Shoulders е модел на обратната структура, който показва, че основната тенденция скоро ще се промени. Състои се от три въртящи се върха, като средната височина е най-високата (червените линии на диаграмата). След като средната люлка е висока, се получава по-ниско ниво, което сигнализира, че купувачите нямат достатъчно сила, за да изтеглят цената си. Моделът изглежда като главата с ляво и дясно рамо (трите въртящи се върха) и така се получава името му. Деколтето свързва двете рамене, а пробив под деколтето се счита за сигнал за продажба, като ценовата цел е разстоянието от върха на главата до деколтето (зелени стрелки). Ако шаблонът на главата и раменете възниква по време на низходящ тренд, същият обратен модел (с три люлки) се нарича модел на обратната глава и рамене.

  • Двойна горна и двойна дъно

Двойна горна и двойна дъно

Двойният връх и двойното дъно са друг модел на обръщане, възникващ по време на нагоре и надолу, съответно. Двойният връх, както подсказва името, има две въртящи се върхове при почти същата или леко различна цена. Това показва, че купувачите не успяха да покажат цената си по-висока и може да се стигне до обръщане на тенденцията. Спусъкът на сигнала за отваряне на позицията за продажба е пробив на поддържащата линия, като целевата цена е разстоянието между горната и поддържащата линия на формата. Моделът с двойно дъно е обратното, с две люлки. Продавачите нямаха възможността да преместят цената си надолу. Спусъкът на сигнала е прекъсване на линията на съпротивление, като целевата цена е разстоянието между дъното и съпротивата.

  • Три тройна и тройна дъно

Три тройна и тройна дъно

Тройните върхове и тройните дъна са основно същите като двойните и двойните дъна. И двата са модела на обръщане, с изключение на това, че Triple Tops и Bottoms имат три въртящи се върха и съответно swing lows. Задействащите сигнали отново са прекъсване на линиите за подкрепа и съпротива, като целевите цени са разстоянието между горната и опорната линия (за Triple Tops) и долната и съпротива (за Triple Bottoms).

  • Завъртане нагоре

Завъртане нагоре

Завършеният модел на закръгляване отнема малко повече време, за да се оформят другите споменати шаблони. Това показва постепенна промяна на настроението от бичи до мечи. Цената постепенно е „закръглена“, както може да се види на диаграмата. Спусъкът за влизане в къса позиция е прекъсване на опорната линия, като ценовата цел е равна на разстоянието от горната до опорната линия.

  • Закръгляване на дъното

Закръгляване на дъното

Заоблянето на дъното е връх на закръгляването вертикално. Цената настъпи постепенно в сравнение с предходния низходящ тренд, посочен с „закръглено дъно“. Спусъкът на сигналите е същият като при закръгляването, т.е. прекъсването на линията на съпротивление. Целева цена е разстоянието между дъното и съпротивата.

Част 2 Модели на продължението

В тази част ще разкрия най-популярните схеми за продължаване на графиката. Моделите на продължаване са също толкова важни, колкото и моделите на обръщане. Те са по-подходящи за различен стил на търговия – тенденция. Докато моделите на обръщане са добри за контраантари и търговци на суинг, моделите на продължаване се считат за чудесни за намирането на добра входна точка, която да следва тенденцията. Следващите няколко модела ще ви разкрият нов ъгъл за търговия. Ще започна с първата, която е правоъгълник:

  • правоъгълници

правоъгълници

Правоъгълникът е модел на продължаване, което означава, че той потвърждава, че основната тенденция трябва да продължи. Тя е разделена на бичи и мечи правоъгълници, в зависимост от основната тенденция. Вреден правоъгълник се появява по време на възходящ тренд, когато цената навлезе в фаза на претоварване, по време на странична търговия. Цената вероятно ще се появи в посока на предходната тенденция. Спусъкът на сигнала е прекъсване на горната линия на правоъгълника, като целта за цената е височината на правоъгълника. За мечешкия правоъгълник се прилагат противоположните правила. Той се формира по време на преобладаващ низходящ тренд, когато цената навлезе в етап на претоварване и се търгува странично. Това означава, че най-вероятно тенденцията ще продължи да се движи надолу, с прекъсването на долната правоъгълна линия. Ценовата цел отново е височината на правоъгълника.

  • Клиновете

Клиновете

Клинът е друг модел за продължаване. По време на възходящ тренд се формира възходящ клин, тъй като цената се търгува в сходни трендлинии. Тези сходни трендове показват, че продавачите се опитват да намалят цената, но нямат достатъчно сила да спечелят срещу купувачите. В крайна сметка купувачите печелят, а цената се прекъсва през горната тренд-линия, което показва, че тенденцията на възходящ тренд ще се възобнови. Целевите цени се изчисляват като максималната височина на клина, която след това се проектира до точката на пробив. Мечият клин е подобен на бичи, с изключение на това, че се появява по време на низходяща тенденция, а наклонът на клина е нагоре. Съчетаващите тенденции отново показват, че купувачите са прекъснали низходящия тренд, като се опитват да повишат цените. Пробив през долната тренд линия показва, че продавачите спечелиха битката, и низходящият тренд се възобновява. Целевата цена е, подобно на бичи клинове, максималната височина на клина, която след това се проектира до точката на пробив.

  • Знамена

Знамена

Флагът е много подобен на клин, с разлика, че тенденциите, които формират флага, са паралелни и не се сливат. Флагът на флага също е част от шаблона на знамето, тъй като целевата цена се измерва по различен начин, отколкото в други шаблони. Флаговете могат да бъдат бичи и мечи, с бичи флаг, показан на графиката по-горе. По време на възходящ тренд се формира бичи флаг с паралелни тенденции над и под ценовото действие, които формират надолу наклон. Пробивът по-горе потвърждава, че възходящият тренд се възобновява. Мечешкият флаг е почти същият като бичи знаме, с разлика, че той се формира по време на низходяща тенденция и има нагоре наклон. Целевата цена се измерва като височината на флага (зелена стрелка) до горната част на флага, която след това се проектира до най-ниската точка на бичи флаг (или най-високата точка на мечи знаме).

  • триъгълници

триъгълници

Триъгълниците могат да бъдат възходящи, низходящи и симетрични. И трите вида триъгълници изглеждат почти еднакви, с разликата, че възходящите триъгълници имат плоска горна трендова линия, а низходящите триъгълници – плоска по-ниска трендова линия. Симетричната тенденция е най-разпространената и формира по време както нагоре, така и на низходяща тенденция. Той има конверсионни линии на тенденция, точно като клин, но наклонът не се насочва нагоре или надолу. Точката на пробив на долната тренда по време на низходяща тенденция потвърждава, че низходящият тренд се възобновява, а пробивът на горната тренд-линия по време на тенденциите в посока нагоре потвърждава основния тренд нагоре. Целевата цена е височината на триъгълника, проектирана до точката на пробив.

  • Купа и дръжката

Купа и дръжката

Формулата „Купа и дръжката“ е шаблон за закръгляване с допълнителна дръжка (дръжката). Това е модел на продължаване, който показва, че в средата на възходящия тренд продавачите са се опитали да изтласкат цената по-ниска, но настроението отново постепенно се променя от продавачите до купувачите. Освен това се появява натиск като последния опит на продавачите да доминират. След излизане от съпротивата (зелена пунктирана линия), целевата цена се изчислява като височината на шаблона за купа и дръжката. Върху низходящ ред се появява модел на обърната купа и дръжка, а за него се прилагат и обратните правила на обикновена купа и дръжка.

Заключение – Топ 10 графични модели, които всеки търговец трябва да знае

Написах тази статия с основната цел да ви покажа друг ъгъл на търговия. Както може да се види, тези диаграми на диаграмите може да ви помогнат да определите посоката на тенденциите, но не трябва да разчитате единствено на тях. Покрих основните 10 графични модела, които всеки търговец трябва да знае. Вярвам, че това са най-важните, но ако смятате, че съм пропуснал нещо важно, моля, споделете с останалите ни в коментарите по-долу. Още веднъж – както вече подчертах в предходните си статии, трябва да вземете всичко със сол. Никакъв индикатор не е добър сам или системата за търговия е достатъчно успешна, ако е поставена в неправилни ръце. Трябва да намерите какво работи за вас и да се придържате към него.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *