Валутни курсове

Както казва У. Чърчил, песимистите виждат затруднения във всяка възможност, а оптимистите във всяка трудност виждат възможности.

Тази публикация има за цел да внесе малко светлина във връзка с валутните курсове, с които се борави на форекс пазара.

Курсовете на различните валути биват основно преки котировки, косвени котировки, кръстосани курсове и форуърд курсове (валутни курсове по сделки с договорен срок).

1. Преки котировки. В повечето държави, курсаът на чуждестранните валути се се мята въз основа на   валутата на конкретната страна. Става въпрос за т. нар. система на преки котировки. За да онагледим тази ситуация ще вземем за пример Германия, където един американски долар ще се приравни към дадена сума евро, а в САЩ еврото ще се приравни към долара. Напоследък на валутния пазар в САЩ се установи тенденция към използване на косвени котировки въввалутните сделките.

2. Косвени котировки. Обединеното кралство е една от малкото държави, използващи системата на косвените котировки. Както вече споменахме, друг център, където използват системата на оценяване на държавната валута в парични единици чуждестранна валута е Съединените щати. Докато във Великобритания американския долар може да е N долара приравнено към една английска лира L. Иначе казано, при системата на косвени котировки, английската и щатската валути се показват чрез единици на други валути. Без значение от типа котировка при сключване на валутна сделка между двама участници на повече държави, винаги един от тях при сделка с валута на партньор е принуден да използва косвена котировка.

3. Кръстосани курсове. Крос курсовете представят съотношението между две различни валути, което произхожда от курса им във връзката им с трета валута. Така, ако английска банкова институция осъществява закупувнето на евро за американски долари, то тя ще ползва кръстосан курс. При функционирането на международния валутен пазар нерядко се ползват кръстосаните курсове с американския долар, тъй като той е не само основна валута, но и валута на сделката при повечето практически сделки. Трейдърът е добре да помни две неща – да спечели да сведе до минимум риска от загуби, за това колкото по-малко операции е нужно да се осъществят до получаване на удовлетвореност, толкова по-добре.

4. Форуърд курсове. Докато валутният курс играе роля също и на спот-курс за валутата и цена на националната валута, този курс функционира като индикатор за това колко ще струва валутата след някакъв времеви период или поне дефинира главните посоки на промяна на валутните курсове в бъдеще. Не може да се даде точна и ясна прогноза обаче как курсовете се изменят от форуърд курса. Обикновено те илюстрират разликата на действащите лихви в държавите, чиито валути са включени в слелките по конверсия. Нужно е още да се подчертае, че употребата на тези курсове от партньорите на валутния пазар струва повече в сравнение с употребата на спот-курсове. Понеже форуърд курсовете отразяват цената, използвана при импорт и експорт на стоки и услуги, ако се вземе предвид времето, което отделя прегворите от реализирането на посоченото в договора и доставянето на стоките.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *