Валутен риск

„Парите покваряват дребния човек и извисяват големия. Те не развалят човека. Парата дава сила и кураж. Развалят само слабоватия, хилав човек, със слаб морал.“ – Атанас Буров.

Най-успешните валутните търговци са тези, които създават ефективни стратегии за управление на валутния риск. Управлението на риска е практиката на минимизиране на потенциалните загуби, при спазване на определени предпазни мерки всеки път, когато се търгува.

Търговци, които пренебрегват управлението на риска, в крайна сметка губят повече, отколкото е необходимо. Препоръчително е да се предприемат редица стъпки за защита на портфейла, ако човек иска да бъде успешен Форекс търговец.

Управление на риска във Форекс

Ето няколко важни стъпки, които всеки търговец може да предприемете, за да сведе до минимум потенциалните загуби и да запазят инвестициите си капитал.

Стъпка 1. Колко човек може да си позволи да рискува да загуби?

Преди да влезе във валутната търговия, всеки търговец е за предпочитане да осъзнае, че валутната търговия се характеризира с присъщия й риск. Тъй като пазарът може да се движи в дадена посока в определен момент, включените рискове могат да бъдат високи. С това се каза, че Форекс търговецът не бива да рискува повече, отколкото може да си позволи да загуби.

С други думи, инвестирани в валутната търговия средства се подлагат на висок риск. Лоша идея е човек да инвестира своите спестявания във валутната търговия с надеждата, че тя ще го направи богат.

Също така, не е добра идея да се използват парите, които са заделени за важни неща, като разходи на семейството. Ако няма рисков капитал е на разположение, най-добре е да не се търгува на валутния пазар, тъй като има голяма вероятност да загуби. В този случай можете да започнете, като набира важен търговски образование и опит от демо сметка, и да започне реална търговия, веднага след като наистина има капитал, който може да си позволи да загуби.

Стъпка 2. Внимателно се избера размера на всяка търговска сделка.

Най-добрите търговци решават предварително какъв ще бъде максималният дял от тяхната сметка, който ще използват. Това може да бъде процент или фиксирана сума.

И в двата случая избраната сума трябва да вземе цялостната си размер на портфейла под внимание. Така например, ако салдото по сметката на един търговец е $ 1 000, то не е разумно да се разпредели $ 300 на една сделка, които да се рискуват, тъй като човек може да похарчи средствата в тази сметка само за няколко сделки, ако пазарът се движи срещу него.

Тук може да се използва оразмеряване на позицията. По-добрият вариант в случая е търговският риск да бъде $ 30 на сделка или 3% от салдото по сметката. Дългосрочните валутните търговци обикновено препоръчват да не се рискува повече от 5% на сделка във форекс търговията.

Стъпка 3. Намаляване на лоста.

Въпреки високите нива на ливъридж, той е това, което прави валутната търговия толкова привлекателна. същевременно това кредитно рамо е и нещото, което увеличава потенциалните загуби значително. Въпреки, че брокерът може да предложи висок ливъридж до 1: 200, не е необходимо да се използва целия наличен ливъридж.

Ливъридж предложенията могат да отидат до повече от 1: 1000 в някои случаи. При тях дори най-вероятно не се търгува на междубанковия пазар, а само срещу един маркет мейкър.

От практическа гледна точка не бива да се забравя, че човек използва повече усилия да не загуби в случай, че по-голямата част на лоста се използва и на практика се рискува прекалено много. Човек може да защити сметката си чрез свеждане до минимум на използването на ливъридж. Колкото по-малък е размерът, толкова по-малко се рискува в една сделка.

Стъпка 4. Минимизиране на загубите със Стоп-загуби.

Във валутната търговия, използването на Стоп-загуби спомага да се сведат до минимум потенциалните загуби във всяка сделка. Важно е, търговците да бъдат последователни в използването на Стоп-загуби. Те трябва да се използват във всяка една сделка, за да се гарантира, че не е загубено повече от необходимото. Ако сделките не вървят както се очаква, Стоп-загубите ще помогнат да се намалят разходите.

Важно е да се отбележи, че Стоп-загубите трябва да бъдат поставяни правилно. Ако това не стане, сделките просто ще се спират автоматично твърде рано.

Стъпка 5. Никога не се търгува срещу тенденцията.

Търговците, които търгуват срещу установената тенденция, губят по-често от търговци, които търгуват с основната тенденция. Ето защо не е разумно да се търгува срещу тенденцията, освен ако няма основателна причина това да се направи, като например с очакването за обръщане на тренда.

Човек не бива никога да приема търговска позиция, която е срещу тренда, защото ако го направи, е еквивалентно на плуване срещу течението – неизбежно ще бъде отнесен от силните течения, които се случват срещу него.

снимка

Единствената ситуация, в когато това би било добра идея да се залага срещу текущия пазарен тренд, когато пазарът е в диапазон (или в странична) тенденция, когато дълго време има низходящ тренд, като този метод носи най-печелившите резултати.

Заключение

Управление на риска във Форекс е нещо, което всеки търговец трябва да спазва, за да се сведе до минимум риска и да се намалят загубите, както и сметката си расте. Доброто управление на риска включва да се рискува само това, което човек може да си позволи да загуби. В същото време е хубаво внимателно да се осъществи оразмеряването (избора на размера) на всяка сделка, да се приложи свеждане до минимум на използването на ливъридж, свеждане до минимум на загубите (като се използват Стоп-загубите), както и да се избягва търгуване срещу установената тенденция.

Чрез използването на тези стъпки, Форекс търговецът може по-добре да запази своя капитал и да избегне ненужна загуба на пари. Най-успешната търговия валутните търговци провеждат чрез последователно включване на стратегии за управление на риска във всяка сделка.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *