Библиотека форекс

Както руският химик Менделеев създава всеизвестната таблица на химичните елементи, така в днешно време хора без специално икономическо образование могат да правят пробиви в икономическото мислене. За да бъде човек успешен трейдър не е нужно нито да има висше образование, дори не е задължително да бъде математик. Разбира се, би било полезно, но не и задължително.

Тази публикация има за цел да опише синтезирано Теорията на Ган и трите основни вида графики.

Теорията на Уилям Ган е една от най-известните в техническия анализ в контекста на Форекс. Според нея, максималното движение на цените се осъществява под ъгъл от 45°. Приема се, че геометричния израз на ценовото движение и ъглите на пазарните цени са особени и могат да се използват за прогнозиране на движенията в бъдеще.

Както при теорията на Фибоначи, при теорията на Ган отново има ветрило. То изразява зоните на съпротива и подкрепа.

В теорията на Ган, също така, съществува мрежа, въз основа теорията на каналите. В мрежата линиите се намират под ъгъл от 45° и всяка линия играе роля на съпротива и подкрепа. Пробивът на даден канал обозначава ново движение.

Във Форекс съществуват три вида графики, като най-често използваният вид е този на японските свещи, наричани още кендъли.

1. Линейни графики. Те се изграждат чрез съединяване на ценови значения за определен времеви интервал. Най-известната линейна графика е тази за период от един ден. Макар, че за съставянето на графиките е възможно да се прилагат всякакъв вид цени, повечето търговци употребяват графиките за цена на закриване, които се приемат за най-съществените. Главният минус на линейните графики е липсата на опция за определяне движението на цените в избрания ден през цялото време. Този вид графики не се приемат за най-сигурното средство, тъй като в наши дни съществуват далеч по-модерни графики.

2. Хистограма. Тя се счита за най-масовият инструмент от всички графични възможности на техническия анализ. чрез нея се изобразяват три особено важни точки:

– най-висока и най-ниска цена за определен времеви период, които се съединяват посредством вертикална линия;

– цена на отваряне (отворена цена), която се представя чрез къса хоризонтална линия, клоняща наляво;

– цена на закриване (затворена цена), която се изобразява посредством къса хоризонтална линия, клоняща надясно;

3. Японски свещи (кендълстик). Те са сходни с хистограмите, тъй като и те като тях съставляват 4 главни цени: висока, ниска, отворена и затворена. Но освен стандартната база от данни, тази графика подлежи на редица характерни анализи. Тези интерпретации стават реалност чрез удобството на следенето на кендълите.

При японските свещи, цените на откриване и закриване формират тялото на свещите. За да се илюстрира, че цената на откриване е по-голяма от тази на закриване, тялото на свещта се представя като празно (бяло). В оригиналния вид в Япония, тази свещ се изобразява в червено.

Дигиталните способи дават възможност в наши дни да се остави свещта празна или да се оцвети по желание. Ако цената на закриване е по-малка от цената на откриване, то свещта се запълва. Такива свещи традиционно са черни, но при цифрово графично представяне могат да бъдат оцветени в някакъв цвят или щриховани по желание на дизайнера.

Графика, която експонира движението на цените в еднодневен срок чрез японски свещи, се изобразява под формата на върхова сянка и долна сянка. Те представляват вертикални отрезки, свързващи тялото на свещта с ниските и високите цени. Както и при хистограмата, и при кендълите не могат да се видят всички движения в посока нагоре в рамките на един ден.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *