Анализ форекс

Айнщайн е автор на знаменитото уравнение за запазване на енергията, благодарение на което се стига до разпадане на атомното ядро и създаването на атомната бомба. Благодарение на Айнщайн става възможно изпращането на космически кораби до други планети в Слънчевата система. Десетки години приживе той не е бил разбран и десетки години той не се е изучавал, защото е бил отричан. И в момента по-консервативните учени не го приемат.

По същия начин, въпреки огромните възможности, които предлага, Форекс е недооценен в наши дни. Мнозина все още виждат в него повече недостатъци, отколкото положителни страни. Истината е, че той тепърва ще се обособява като наука и ще има все повече последователи.

Фундаменталният анализ се базира на макроикономически показатели като събития, вести, информация за индекси и пр. Тази публикация има за цел да посочи едни от най-значимите показатели, които е добре да се вземат предвид от професионалните играчи във Форекс пазара.

Ето едни от най-важните показатели в този аспект:

Цялостни запаси и продажби

Цялостните запаси и продажби включват информация от докладите за запаси и ордери на дълготрайни продукти, заводски поръчки, както и оборота на едро и дребно. Запасите са съществен дял от брутния вътрешен продукт, които са под форма на непродаден остатък. Нарастващите запаси създават условия за свиване в търсенето, което може да доведе до рецесия.

Капиталова (финансова) сметка

Движението на финансови средства, което не е в директна връзка с търговията, като инвестициите се приема за капиталов сметка. Иначе казано всички инвестиции, които целят получаване на цялостни или частични активи от чуждестранни фирми, без значение дали става въпрос за директни или портфейлни инвестиции влизат в тази група. Такива са покупко-продажбите на акции, облигации, сделките с недвижимо имущество и финансовите трансфери.

Разходи за строителство

Разходите за строеж за сгради в частния сектор и по държавна поръчка, за период от един месец.

Индекс на потребителските цени

Този индекс показва средното ниво на цените на фиксирана кошница от стоки и услуги, които се закупуват от клиентите. Тази група обгръща цените за хранителни стоки, облекло, наем, горива, транспортни услуги, здравеопазване и други стоки и услуги от първа необходимост. Условно те се разделят в седем групи, всяка от които е има своята важност ( хранителни продукти, транспортни услуги, здравеопазване, дрехи, развлечения и пр.). Вниманието на пазарите е върху стойностите, изключващи храната и електроенергията, за илюстриране за степента на инфлацията. Това разграничаване се налага, тъй като стойността на храната и електроенергията се променят от неикономически влияния, например: времето, доставките на петрол или военните действия.

Текуща сметка (текущ баланс)

Тази сметка е основният показател на интернационалния търговски баланс на продукти, услуги и едностранни плащания на дадена страна. Текущият баланс е едно от основните пера на платежния баланс. Търговският баланс е част от текущата сметка.

Поръчки на трайни стоки

В тази група влизат ордери за настоящо и за перспективно доставяне на капиталови обекти (машини, оборудване и др.), на транспортни средства и за миротворни цели. Мащабният брой на поръчките (самолети и граждански поръчки) ги прави много волатилни, което е основание за големи и чести колебания. Индексът показва най-ефективен, когато се изключат поръчките за транспортни услуги и тези на министерството на отбраната при калукулиране на средните тримесечни и годишни изчисления.

Цена на работната сила

Тук се включват компенсационни харчения за заплати, надници, социални придобивки, както и премии. Те се представят на всеки три месеца. В този индекс не се включват служителите на федералното правителство.

Дoклад за заетостта

В Съединените щати този индекс се счита за един от най-важните икономически показатели. По принцип се изготвя в първия петък на месеца и дава изчерпателна информация за финансовото състояние, като включва 9 групи. Най-важните 3 елемента са:

1. Заетост на пълен работен ден. Тя сочи бройката на работещите през даден месец. Нужно е да се извърши сравнение на заетите през текущия месец, сравнявайки този брой с броя на работещите през изминалия период (последните шест-девет месеца), за да се създаде реална картина за тренда на пазара на труда. След анализа на този индикатор, трябва да се разгледат, също така, промените на индекса през изминалите месеци, които могат да бъдат чувствителни.

2. Ниво на безработицата. Това равнище илюстрира процентно броя на хората в страната, които търсят работа, не не могат да се реализират на пазара на работната сила. Макар че тези цифри се публикуват, този показател не е много значим за пазара, тъй като той следва пазара. Иначе казано, фундаменталните икономически промени вече са се случили и равнището на безработица следва главния икономически тренд.

3. Средна доходност на работен час. Увеличението на разликата между индекса на средностатистическата доходност на час в два поредни месеца илюстрира увеличаването на заплатите (надниците и инфлацията, причинена от увеличаването на заплащането). Годишните стойности на този показател, също така, се взимат предвид за определянето на дългосрочния тренд.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *