Акции форекс

Наскоро имах възможността да преподавам сесия на Extended Learning Track (XLT) – Forex. В класа ние идентифицирахме потенциалните сделки, които трябваше да се играят през следващите няколко дни до седмици. Един от коментарите, които направих в клас, доведе до поток от имейли, които ми се изпращат от студентите. Обсъждах междубанков анализ и споменах, че облигациите и акциите се движат заедно в същата посока.

Това беше шок за повечето студенти, които вярваха, че облигациите и акциите трябва да се движат в обратна посока. При изучаването на квалифициран маркетинг техник аз трябваше да изучавам отношенията между класовете активи и като търговец, това ми се е възползвало много. Чрез разбирането на тези взаимоотношения търговецът може да идентифицира потенциалните промени в тенденциите и да потвърди подкрепа и съпротива. Освен това, може да се възползвате и от няколко класа активи, тъй като вече правите анализа и може да видите възможностите.

Цената на облигациите и цената на акциите

Сега, за да обясня изявлението си, “ Цените на акциите и цените на облигациите трябва да се движат в една и съща посока „. Повечето търговци смятат, че облигациите са пряк заместител на акциите и се използват като полет за безопасност по време на беда. Това е частично вярно. Когато има икономически страхове, щатската хазна е по-безопасна инвестиция от акциите. Това ще доведе до повишаване на цените на облигациите, когато се удари първоначалният шок от възможния спад на акциите. Когато обаче човек разбира връзката на облигациите с лихвените проценти, ще видите, че това просто не е възможно в дългосрочен план.

Цените на облигациите са обратно свързани с лихвения им доход . Ако лихвите като цяло се повишат, тогава някой, продаващ облигации на вторичния пазар с по-ниска лихва, трябва да намали цената си, за да направи общата доходност на облигацията сравнима с новите предложения с по-високи тарифи. Ако лихвените проценти на пазара паднат, тогава някой може да продаде облигацията си за повече пари, ако предлага по-висока ставка от тази, която вече е на разположение.

Фирмите се конкурират за парите на инвеститорите и предлагат и корпоративен дълг (облигации) за финансиране на операции. Ако лихвените проценти на държавните хазна се повишат поради действията на Федералния резерв или по-скоро на пазара на облигации, тогава едно дружество, което иска да набере капитал, трябва да предложи по-висока възвръщаемост на предлаганите от тях облигации. Тази по-висока норма на възвръщаемост е по-голяма тежест за техните баланси и води до по-ниска рентабилност и следователно до по-ниски нива на EPS. Двойка, че с по-високи лихви по заеми за бизнеса и потребителите, така ще започнете да виждате забавяне в бизнеса. Това забавяне ще доведе до ликвидация на дялови участия в търсене на по-добри инвестиции.

Дали акциите и облигациите са взаимно обвързани?

Следващата диаграма показва обратната връзка между облигациите и цените на акциите на бичия пазар от 1982 до 1999 г. Можете да видите, че през това време на пазарния и икономически просперитет имахме покачване както на акциите, така и на облигациите.

Уроци от професионалистите

Нека сравним това със сегашния дългосрочен сценарий. Много анализатори смятат, че сме в дългосрочна корекция на 82-99 пазара на бикове. Това се предлага от необичайната връзка между акции и облигации. Както можете да видите от диаграмата, те сега се движат в противоположни посоки. Това не е нормално, нито здравословно, за дългосрочен икономически растеж.

Уроци от професионалистите

Увеличаването на купуването на облигации ще доведе до покачване на цените и до намаляване на лихвените проценти. Това позволява по-нататъшно разширяване и потребление в бизнеса и бик пазар за акции. Поради тези взаимоотношения цените на облигациите и цените на акциите трябва да се движат в тандем в дългосрочен план с леки прекъсвания в отношенията при повратните точки. Всъщност тези различия могат да се използват като индикация за вероятни завои на пазара на акции.

В следващите графики сега набелязах цените на облигациите спрямо цените на акциите. Погледнете как спадът на облигациите е предшествал най-големите спадове в S & P през 2007 и 2008 г. Те ни дадоха достатъчно предупреждение, че фондовият пазар показва слабост и не може да продължи да расте.

Уроци от професионалистите

Освен това цените на облигациите нараснаха драстично в края на 2008 г., което доведе до балон на цените на облигациите, който се скъса точно преди Нова година. Използвайки този знак заедно с друг анализ, успях да вляза в къси позиции и да прехвърлям правилно спадането през януари 2009 г. до най-ниските стойности за март.

Уроци от професионалистите

Така че, когато чуете, че цените на облигациите и цените на акциите трябва да се движат обратно, трябва да осъзнаете, че лицето, което твърди, че може да се позовава само на скорошни ценови действия, а не в дългосрочен план. Ние все още сме в разгара на икономически спад, а отношенията с цените не са се върнали към нормалното, за да сигнализират за връщането на американския или дори глобалния просперитет. Така че сега, търговията е безопасно и добре да се търгува!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *