Валутни курсове форекс

Валутният курс отразява стойността на паричната единица на определена държава, представена в паричната единици на друга държава при търговските операции. Тази стойност може да се представи при базиране върху отношението между търсенето и предлагането на дадена валута в контектста на свободния световен валутен пазар или да се ползва със свободен

Read More

Форекс стратегии

Според американския предприемач и изобретател Стив Джобс, времето ни е ограничено и ние не бива да го пропиляваме, като живеем живота на някой друг. Той апелира хората да не попадат под догмите на някой друг и да не живеят конформистки, т.е. да приемат мисленето на някой друг на 100% вярно

Read More

Форекс въпроси

Трябва ли форекс брокерът, с когото търгуваме, да е лицензиран като ИП? Краткият отговор е да. И причините за това са няколко. Като ИП форекс брокерът следва да спазва изискванията на Директива 2004/39/ЕО относно пазарите на финансови инструменти (приета у нас посредством Закона за пазарите на финансови инструменти). Директивата налага

Read More

Какво е инвестиционен посредник

Много хора у нас не знаят какво е инвестиционен посредник. Тази публикация има за цел да обясни какво представляват инвестиционните посредници. Гаранционните операции могат да бъдат осъществявани и от небанкови финансови институции. Достатъчно е те да бъдат лицензирани от БНБ като финансови къщи. По смисъла на закона те имат право

Read More

Форекс стратегия

Една японска поговорка гласи, че човек малко се учи от победата и много от пораженията си. Търгуването с Форекс пазара прилича на игра на покер. Обикновено картоиграчите не знаят кога да спрат. Моментът, в който трябва да спрат е изключително важен, защото тези, които продължават, започват да губят всичко. Печели

Read More

Форекс онлайн

Както е казал Сет Годин, съпротивлението кара хората да правят хипотези, които ги забавят, или водят идеите им надолу, или ги карат да правят компромиси. Хората е добре да се стремят не към предположения, а да бъдат решителни и да действат. Когато човек започне да използва ръководството на Форекс, той

Read More

Александър Николов форекс

„Натъпканата с пари кесия се носи по-леко, отколкото празната просешка торба.“ – Мориц Готлиб Сафир. Междубанковият пазар е мястото, където търсенето и предлагането отговарят едно на друго. В него участват почти всички представители на финансовия сектор, включително банки, инвестиционни фондове, централни банки, международни финансови институции, брокери и в най-добрата ситуация

Read More

Форекс аналитични прогнози

Някои американски фирми, занимаващи се с развойна дейност нарочно привличат неспециалисти за решаване на иновативни задачи. За решаване на технически проблеми, използват лекари, а за иновации в медицината привличат инженерни специалисти. По този начин тези специалисти не разсъждават по утъпкания вече път, а измислят съвсем нови и иновативни решения. Така

Read More

Учебник по форекс

Най новите изследвания в областта на науката са фрапиращи. Според тях, електронът може да бъде в един и същи момент на повече от едно място. Това предполага, че неговото местоположение не е абсолютно, а е вероятно – с приблизителна вероятност. Това се отнася за градивните частици на атомите. Когато Айнщайн

Read More

Форекс фактори

Валутният курс представлява съотношение между валутите,  цената на една валута, изразена с паричните единици на друга страна. В повечето страни се публикуват два валутни курса: „купува” (по-нисък), по който банките купуват валута, и „продава” (по-висок), по който банките продават. В. К. при пазарното стопанство се образува от търсенето и предлагането

Read More