Форекс учебник

Благодарение на своята упоритост двамата полски учени – експериментатори Мария и Жолио Кюри откриват радиоактивността. Благодарение на това откритие атомът се впряга за мирни цели. Хората, които се занимават с Форекс, е добре да бъдат упорити и всеотдайни  като тези двама учени, които денонощно работят с лични средства и постигат

Read More

Печалба от форекс

Форекс е най-мащабният пазар в целия свят. Тази публикация се фокусира върху няколко теми, над които всеки участник във Форекс у нас е добре да поразмишлява. Неговият дневен обем в наши дни се равнява приблизително на 6 трилиона долара. С него работят от крупни икономически институции до най-обикновени индивидуални трейдъри, които са

Read More

Форекс пазар

„Ако времето е разпределено в график, неочакваните ангажименти няма да са толкова неприятни и няма да ги пренебрегвате. Концентрирайте се върху нещата, които наистина са от значение. Такива дейности включват време за себеразвитие и дълбоки размишление, време отдадено на приятелствата, изградени върху доверие и взаимно уважение, време за физически упражнения,

Read More

Форекс работа

Защо малката древна държава Македония покорява света? Това става, защото тя е най-напреднала в своето време във всички области на тогавашната наука, а най-вече с нововъведенията във военното дело. Интернет е новата Александрийска библиотека, която е могъщо средство за човека да получи нужната информация по всеки въпрос. Форекс търговията се

Read More

Форекс книги

Когато човек се сблъска за първи път с Форекс, той изпитва недоумение, каквото са изпитвали неведнъж учените в класическата и квантовата физика. Структурата на Форекс за необученото око представлява феномен, който в началото изглежда невъобразим. Например, класическата механика казва, че частицата е материална, а квантовата механика, че е вълна. И

Read More

Онлайн форекс

Само до преди няколко десетилетия парите бяха средство, което не беше толкова гъвкаво и бе обременено във времето и пространството. Благодарение на цифровизацията може мигновено да се оперира с парични средства и те се превърнаха в нещо съвсем абстрактно. Това не означава, че не са реални и че са загубили

Read More

Валутни курсове форекс

Валутният курс отразява стойността на паричната единица на определена държава, представена в паричната единици на друга държава при търговските операции. Тази стойност може да се представи при базиране върху отношението между търсенето и предлагането на дадена валута в контектста на свободния световен валутен пазар или да се ползва със свободен

Read More

Форекс стратегии

Според американския предприемач и изобретател Стив Джобс, времето ни е ограничено и ние не бива да го пропиляваме, като живеем живота на някой друг. Той апелира хората да не попадат под догмите на някой друг и да не живеят конформистки, т.е. да приемат мисленето на някой друг на 100% вярно

Read More

Форекс въпроси

Трябва ли форекс брокерът, с когото търгуваме, да е лицензиран като ИП? Краткият отговор е да. И причините за това са няколко. Като ИП форекс брокерът следва да спазва изискванията на Директива 2004/39/ЕО относно пазарите на финансови инструменти (приета у нас посредством Закона за пазарите на финансови инструменти). Директивата налага

Read More

Какво е инвестиционен посредник

Много хора у нас не знаят какво е инвестиционен посредник. Тази публикация има за цел да обясни какво представляват инвестиционните посредници. Гаранционните операции могат да бъдат осъществявани и от небанкови финансови институции. Достатъчно е те да бъдат лицензирани от БНБ като финансови къщи. По смисъла на закона те имат право

Read More