Форекс прогнози

От години хората по целия свят изучават и опознават структурата на Форекс. За жалост повечето хора у нас не знаят какво е, а някои погрешно смятат Форекс за инвестиционна компания. За да обясним защо Форекс е модерен и гъвкав пазар от ново поколение ще дадем пример от математиката. Ако Форекс

Read More

Форекс книга

Когато след провеждане на химически експерименти един от професорите забелязва как студента Ломоносов старателно измива стъклениците подхвърля на своя колега: „Виж от този студент ще излезе велик химик.” И се оказва прав. Това идва да покаже, че човек трябва да бъде работлив и целеустремен до педантичност. Човек, занимавайки се с

Read More

Учебник форекс

При наблюдение случаят помага само на подготвения ум. – Л. Пастьор. Търговията на финансовите пазари, особено на по-краткосрочни интервали може да бъде много вълнуваща дейност. Пазарите се движат, паричният поток е реален и е в реално време. Едно вълнуващо преживяване наистина. Изглежда така сякаш самият пазар иска да бъде търгуван.

Read More

Лекции по форекс

„Събудете финансовия гений в себе си. Той само чака да се появи.”- Робърт Кийосаки Една от най-важните грешки, които може начинаещият трейдър да допусне, е подценяването на управлението на средствата, които има в своя акаунт. Ситуацията общо казано може лесно да се изостри, тъй като дейтрейдърите разполагат с огромна свобода

Read More

Форекс учебник

Благодарение на своята упоритост двамата полски учени – експериментатори Мария и Жолио Кюри откриват радиоактивността. Благодарение на това откритие атомът се впряга за мирни цели. Хората, които се занимават с Форекс, е добре да бъдат упорити и всеотдайни  като тези двама учени, които денонощно работят с лични средства и постигат

Read More

Печалба от форекс

Форекс е най-мащабният пазар в целия свят. Тази публикация се фокусира върху няколко теми, над които всеки участник във Форекс у нас е добре да поразмишлява. Неговият дневен обем в наши дни се равнява приблизително на 6 трилиона долара. С него работят от крупни икономически институции до най-обикновени индивидуални трейдъри, които са

Read More

Форекс пазар

„Ако времето е разпределено в график, неочакваните ангажименти няма да са толкова неприятни и няма да ги пренебрегвате. Концентрирайте се върху нещата, които наистина са от значение. Такива дейности включват време за себеразвитие и дълбоки размишление, време отдадено на приятелствата, изградени върху доверие и взаимно уважение, време за физически упражнения,

Read More

Форекс работа

Защо малката древна държава Македония покорява света? Това става, защото тя е най-напреднала в своето време във всички области на тогавашната наука, а най-вече с нововъведенията във военното дело. Интернет е новата Александрийска библиотека, която е могъщо средство за човека да получи нужната информация по всеки въпрос. Форекс търговията се

Read More

Форекс книги

Когато човек се сблъска за първи път с Форекс, той изпитва недоумение, каквото са изпитвали неведнъж учените в класическата и квантовата физика. Структурата на Форекс за необученото око представлява феномен, който в началото изглежда невъобразим. Например, класическата механика казва, че частицата е материална, а квантовата механика, че е вълна. И

Read More

Онлайн форекс

Само до преди няколко десетилетия парите бяха средство, което не беше толкова гъвкаво и бе обременено във времето и пространството. Благодарение на цифровизацията може мигновено да се оперира с парични средства и те се превърнаха в нещо съвсем абстрактно. Това не означава, че не са реални и че са загубили

Read More