Книги про форекс

  „Ако търсите партньор за бизнес, намерете такъв, който допълва вашите качества и умения.“ – Джак Ма. Тази публикация ще се опита да да даде синтезирана информация за това какво човек да изисква от своя брокер. За целта ще опишем някои основни термини. Какво е пипс? Промените в стойностите между

Read More

Форекс фактори

Валутният курс представлява съотношение между валутите,  цената на една валута, изразена с паричните единици на друга страна. В повечето страни се публикуват два валутни курса: „купува” (по-нисък), по който банките купуват валута, и „продава” (по-висок), по който банките продават. В. К. при пазарното стопанство се образува от търсенето и предлагането

Read More

Какво е акция?

АКЦИЯ — ценна книга, с която се удостоверява участие в капитала на акционерното дружество и се дават определени права на притежателя и да получава съответен доход от дружеството в зависимост от реализирания финансов резултат, както и да участва в управлението. Видове акции: привилегировани или приоритетни, които дават право на определен

Read More