Форекс стратегии

Според американския предприемач и изобретател Стив Джобс, времето ни е ограничено и ние не бива да го пропиляваме, като живеем живота на някой друг. Той апелира хората да не попадат под догмите на някой друг и да не живеят конформистки, т.е. да приемат мисленето на някой друг на 100% вярно

Read More

Форекс въпроси

Трябва ли форекс брокерът, с когото търгуваме, да е лицензиран като ИП? Краткият отговор е да. И причините за това са няколко. Като ИП форекс брокерът следва да спазва изискванията на Директива 2004/39/ЕО относно пазарите на финансови инструменти (приета у нас посредством Закона за пазарите на финансови инструменти). Директивата налага

Read More

Какво е инвестиционен посредник

Много хора у нас не знаят какво е инвестиционен посредник. Тази публикация има за цел да обясни какво представляват инвестиционните посредници. Гаранционните операции могат да бъдат осъществявани и от небанкови финансови институции. Достатъчно е те да бъдат лицензирани от БНБ като финансови къщи. По смисъла на закона те имат право

Read More

Александър Николов форекс

„Натъпканата с пари кесия се носи по-леко, отколкото празната просешка торба.“ – Мориц Готлиб Сафир. Междубанковият пазар е мястото, където търсенето и предлагането отговарят едно на друго. В него участват почти всички представители на финансовия сектор, включително банки, инвестиционни фондове, централни банки, международни финансови институции, брокери и в най-добрата ситуация

Read More

Форекс аналитични прогнози

Някои американски фирми, занимаващи се с развойна дейност нарочно привличат неспециалисти за решаване на иновативни задачи. За решаване на технически проблеми, използват лекари, а за иновации в медицината привличат инженерни специалисти. По този начин тези специалисти не разсъждават по утъпкания вече път, а измислят съвсем нови и иновативни решения. Така

Read More

Трейдер форекс

Със Специалната теория на Айнщайн се променят възгледите ни за всичко, което ни заобикаля. Той създава един напълно нов свят! Айнщайн доразвивайки донютоновата физика доказва по научен и експериментален път, че пространството и времето не са константни величини и че са зависими от скоростта и масата на движещото се тяло.

Read More

Декларация за поверителност на Forex-factor.com

Тази декларация за поверителност очертава видовете лична информация, която се получава и събира от forex-factor.com и как се използва тя. Лог файлове forex-factor.com ползва лог файлове, подобно на много други уеб сайтове. Информацията вътре във лог файловете включва Интернет протокол (IP) адреси, вид браузър, интернет доставчик (ISP), дата / време,

Read More