Печалба от форекс

Форекс е най-мащабният пазар в целия свят. Тази публикация се фокусира върху няколко теми, над които всеки участник във Форекс у нас е добре да поразмишлява. Неговият дневен обем в наши дни се равнява приблизително на 6 трилиона долара. С него работят от крупни икономически институции до най-обикновени индивидуални трейдъри, които са

Read More

Форекс пазар

„Ако времето е разпределено в график, неочакваните ангажименти няма да са толкова неприятни и няма да ги пренебрегвате. Концентрирайте се върху нещата, които наистина са от значение. Такива дейности включват време за себеразвитие и дълбоки размишление, време отдадено на приятелствата, изградени върху доверие и взаимно уважение, време за физически упражнения,

Read More

Валутни курсове форекс

Валутният курс отразява стойността на паричната единица на определена държава, представена в паричната единици на друга държава при търговските операции. Тази стойност може да се представи при базиране върху отношението между търсенето и предлагането на дадена валута в контектста на свободния световен валутен пазар или да се ползва със свободен

Read More

Форекс стратегии

Според американския предприемач и изобретател Стив Джобс, времето ни е ограничено и ние не бива да го пропиляваме, като живеем живота на някой друг. Той апелира хората да не попадат под догмите на някой друг и да не живеят конформистки, т.е. да приемат мисленето на някой друг на 100% вярно

Read More

Форекс въпроси

Трябва ли форекс брокерът, с когото търгуваме, да е лицензиран като ИП? Краткият отговор е да. И причините за това са няколко. Като ИП форекс брокерът следва да спазва изискванията на Директива 2004/39/ЕО относно пазарите на финансови инструменти (приета у нас посредством Закона за пазарите на финансови инструменти). Директивата налага

Read More

Какво е инвестиционен посредник

Много хора у нас не знаят какво е инвестиционен посредник. Тази публикация има за цел да обясни какво представляват инвестиционните посредници. Гаранционните операции могат да бъдат осъществявани и от небанкови финансови институции. Достатъчно е те да бъдат лицензирани от БНБ като финансови къщи. По смисъла на закона те имат право

Read More

Александър Николов форекс

„Натъпканата с пари кесия се носи по-леко, отколкото празната просешка торба.“ – Мориц Готлиб Сафир. Междубанковият пазар е мястото, където търсенето и предлагането отговарят едно на друго. В него участват почти всички представители на финансовия сектор, включително банки, инвестиционни фондове, централни банки, международни финансови институции, брокери и в най-добрата ситуация

Read More

Форекс аналитични прогнози

Някои американски фирми, занимаващи се с развойна дейност нарочно привличат неспециалисти за решаване на иновативни задачи. За решаване на технически проблеми, използват лекари, а за иновации в медицината привличат инженерни специалисти. По този начин тези специалисти не разсъждават по утъпкания вече път, а измислят съвсем нови и иновативни решения. Така

Read More

Трейдер форекс

Със Специалната теория на Айнщайн се променят възгледите ни за всичко, което ни заобикаля. Той създава един напълно нов свят! Айнщайн доразвивайки донютоновата физика доказва по научен и експериментален път, че пространството и времето не са константни величини и че са зависими от скоростта и масата на движещото се тяло.

Read More