Какво е Форекс

Хората все още не разбират какво е Форекс. За сравнение можем за изтъкнем, че навремето приживе Айнщайн също не разбира квантовата механика, но науката до ден днешен не я отрича, а напротив – я потвърждава. Форекс пазарът също е недооценен от хората. Това понякога се случва в човешката история. Дълги

Read More

Форекс графки

До времето на Форекс световната борса е сравнима с класическата механика. Налагайки нови правила, Форекс променя света на бизнеса така, както квантовата механика променя мирогледа на учените за същността на света. Тези два подхода си приличат с това както квантовата механика разглежда нещата от различна гледна точка. Според нея материалната

Read More

Форекс брокери

До преди Айнщайн учените са смятали, че времето е константа, но великия немски учен Айнщайн доказал, че времето е зависимо от скоростта на движещото се тяло, а всички тела се движат. Той разглежда времето като време-пространство. По аналогичен начин са свързани нещата във Форекс, където нищо не е константа, а

Read More

Форекс търговия за начинаещи

Хората винаги са искали да премахнат границите в човешкото съзнание. Те от край време се опитват да обменят информация първо чрез телеграфа и след това по телефона, радиото, телевизията, интернет и мобилните устройства. Човекът винаги се е стремял да обменя икономическа информация и се е интересувал от проблемите на микро

Read More