Хармоничните модели на „Гартли“ и „Бътърфлайф“

Хармоничните шарки на "Гартли" и "Бътърфлайф"„Успехът, който идва веднъж, не храни цял живот.“ – Кристиано Роналдо

Двата модела, които ще опишем в тази статия, са продължение на предишната статия за Хармоничната търговия и ABCD модела. Не забравяйте, че всички последващи хармонични модели се основават на ABCD модела и го съдържат в тях.

Обсъжданите тук модели на „Гартли“ (Garley) и „Бътърфлайф“ (Butterfly) са оформени с 4 рамене или ценови люлки. Това са 3 рамене на ABCD модела плюс едно рамо пред ABCD.

Хармоничните модели на „Гартли“ и „Бътърфлайф“

Търговията с моделите Butterfly и Gartley е много подобна на търговията с модела ABCD, поради което се препоръчва да прочетете предишната статия на първо място. Всички правила и тактики за търговия като правилата за въвеждане, Stop-Loss и Take-Profit за „Гартли“ и „Бътърфлайф“, са едни и същи, както и за ABCD. Ето защо няма нужда да ги повтаряме тук, а просто ще опишем как да идентифицирате моделите в диаграмата.

Предимството на моделите „Гартли“ и „Бътърфлайтър“ е, че те предлагат по-голяма вероятност за възникване на обръщане, отколкото ABCD. Специфичното ниво на корекция на първото рамо ХА в тези модели укрепва първоначалната хармонична обратна зона на ABCD модела и с това укрепва ситуацията, за да се случи по-късно очакваното реално обръщане.

Моделът „Гартли“

Гартли е, може би, най-старият и най-известният от хармоничните модели. В действителност, той е бил открит преди около 100 години и е бил използван още преди хармоничните съотношения на Фибоначи, като се е прилагал към финансовите пазари, въпреки че липсва точността, която имаме днес благодарение на ясно определени Фибоначи отношения в този модел. Гартли се счита за модел на корекция и обикновено се появява в коригиращата фаза на по-голяма тенденция. Той е необходим и ако съотношенията на Фибоначи са правилно подравнени (моделът е валиден, независимо от това къде се появява). Първо, да дефинираме най-основните правила на модела и след това да обсъдим връзките на Фибоначи в него:

 1. Моделът започва с XA рамо, което е в основата на всичко, което следва.
 2. Раменете на АВ не могат да надвишават точката Х.
 3. Раменете на ВС не могат да надвишават точка А.
 4. Рамото CD не може да надвиши точка X.
 5. Крайната точка D на рамото на CD трябва да бъде най-малко равно или надвишаващо точката В, за да се завърши модела на Gartley.

Формулярът на Форекс на Gartley

Горните 5 условия трябва да бъдат изпълнени, за да бъде моделът на Gartley реализиран. Въпреки това, като се вземат предвид тези условия, дори двоен връх или почти всяка проста корекция може да се квалифицират като модел на Gartley.

Недостатъкът на този основен подход е, че подобни модели не предлагат най-добрите търговски настройки. По-скоро това представлява специфично Фибоначи изравняването между всеки суинг в рамките на модела, който дава голяма вероятност за обръщане и по този начин най-добрите търговски настройки могат да се активират с помощта на Gartley модела. След съотношенията на Фибоначи, които определят Gartley модела за най-голяма вероятност, настройките са, както следва:

 1. Точка D е 78.6% корекция на рамото XA.
 2. Точка Б е 61,8% корекция на рамото XA.
 3. Точката на корекция C може да бъде някъде между 38.2% – 88.6% от рамото AB.
 4. Рамото на CD е еквивалентно на рамото AB (AB = CD).
 5. Прогнозата за BC може да бъде 161.8% или по-малко.

На следващата 15-минутна диаграма AUD / USD можем да видим как цената се обръща бързо, след като модела на Gartley завършва в хармоничната обратна зона. И двете 38.2% и 61.8% Фибоначи цели бяха достигнати и изпреварвани в тази търговия.

Пример за мечи модел на Gartley на диаграма AUD / USD 15 м

Пример за мечи модел на Gartley на диаграма AUDUSD 15 м

Моделът на пеперудата

Моделът на пеперудата (Butterfly) е много подобен на модела на Gartley, тъй като е изграден от 5 точки и 4 рамене. Той е визуално подобен на Garley и търговията с него е почти същата.

Има, обаче, няколко ключови разлики, които ще очертаем тук, а точката D на пеперудата трябва да надхвърли началната точка X. По този начин пеперудата се счита за разширение, вместо модел на корекция.

Също така, е важно да се каже, че моделът на пеперудата на статистическа база предлага малко по-голяма вероятност за успешна търговия от Gartley. Също така, обръщанията са склонни да бъдат по-остри, след като моделът на пеперудата е завършен.

Отново първо ще определим основните правила за модела, преди да обсъдим най-добрите Фибоначи връзки в него:

 1. Моделът започва с XA рамо, което е в основата на всичко, което следва.
 2. Рамото АВ не може да надвишава точка Х.
 3. ВС рамото не може да надвишава точка А.
 4. За разлика от Gartley отсечката на CD трябва да надминава точка X.
 5. Крайната точка D на рамото на CD трябва да е равна или да надвишава точка B, за да завърши модела на Butterfly.

Моделът на пеперудата във Форекс

Моделът на пеперудата Forex

След като очертаем основната структура на пеперудата, нека видим специфичните подреждания на Фибоначи, които дават най-добрите търговски настройки с този модел.

 1. Точка D е 127,2% проекция на рамото XA.
 2. Точка Б е 78,2% корекция на XA рамото.
 3. Точката на корекция C може да бъде някъде между 38.2% – 88.6% от AB рамото.
 4. CD рамото може да бъде еквивалентно на AB рамото, или 127.2% от AB.
 5. Прогнозата за BC е минимум 161,8%.

В този пример за модел на пеперуда NZD / USD на четири часова графика, цената отново бързо предизвиква обръщане от хармонична зоната на Фибоначи корекцията и почти достига началната точка на модела. Също така, имайте предвид, че симетрията на модела е много важна. Трябва да отнеме приблизително същото време, за да образува и двата триъгълника на модела.

Пример за модел на пеперуда на NZD / USD 4h диаграма

Пример за модел на пеперуда на NZDUSD 4h диаграма

 

ABCD моделът и хармоничната търговия

Хармонична търговия и ABCD шаблонХармоничните модели на търговия са строго структурирано семейство от модели на диаграми, базирани на теорията на Фибоначи (Fibonacci), които се използват за прогнозиране на обръщане на финансовите пазари с много висока степен на точност. 

За разлика от повечето класически схеми, хармоничните модели трябва да притежават поредица от различни Фибоначи връзки между интегралните части на модела, за да бъдат валидни и точно определени много от вероятните точки на обръщане на пазара.

Златното съотношение Фибоначи като елементна съставка и другите съпътстващи Фибоначи съотношения са крайъгълните камъни на хармоничния метод на търговия и хармоничните графики на диаграмите.

През годините са разработени дузини хармонични модели, но интересното е, че всички те се основават на един основен модел – моделът на ABCD. 

В тази статия ще разгледаме модела на ABCD и ще обсъдим как да го търгуваме. Ще споменем и за останалите хармонични структура модели, които съществуват. На първо място, е добре да се разберат хармоничните модели, с които трябва да се положат основите чрез сортиране на специфичните съотношения на Фибоначи, които се използват в хармонична търговия. Също така, е добра идея да въведете тези нива на Фибоначи във вашия инструмент.

корекция:
Прогнозите:
0.382
1.13
0.50
1.272
0.618
1.618
0.786
2.00
0.886
2.618
1.00
3.14
 
3.618

Моделът ABCD се формира от три пазарни люлки или рамене, AB рамо, BC рамо и CD рамо, както е показано на следващата графика.

 

CD рамото обикновено ще бъде със същия размер като AB рамото, така че този модел е известен също като модел AB = CD. Моделът е валиден и ако рамото на CD се простира и е по-голямо от AB рамото. Дизайнът на ABCD трябва да има приблизително симетричен вид, въпреки че това не е абсолютно необходимо. 

Меричният ABCD шаблон се появява след тенденциите в посока нагоре и показва, че вероятно е налице обръщане на определено ценово ниво. Съответно, възходящият ABCD модел се появява в края на downtrends сигналните и предизвиква бичо обръщане.

Модерните ABCD шаблони са огледално изображение на мечия ABCD, така че всички правила и тактики се прилагат еднакво и за двата модела. За целите на обясняването на правилата и тактиката за търговия с моделите, ще използваме мечия ABCD. Можете да приложите едни и същи правила към бичия в обратната посока. 

Важно нещо, което трябва да осъзнаем за хармоничните модели, е, че можем да изведем вероятните нива на разширение в зависимост от корекциите в първите стъпки на процеса на формиране. Ето едно общо ръководство за връзката между възможните корекции на точка C и съответната BC проекция за всеки.

Точка C за корекция на крака AB
Прожекция BC
0.382
2.618
0.50
2.00
0.618
1.618
0.786
1.272
0.886
1.13

CD рамото обикновено ще бъде равно на AB рамото, както в AB = CD. Въпреки това, когато краят на CD е удължен, той е или 1.272 х AB или 1.618 x AB. В другите по-напреднали хармонични модели рамото на CD може да бъде още по-продължително. Имайте предвид, че цената не винаги ще удари всички нива на Фибоначи точно, но трябва да го направите в непосредствена близост.

ХАРМОНИЧНАТА ОБРАТНА ЗОНА

Както ще видим в по-късните примери нивото на проекцията на BC и нивото на проекцията AB-CD трябва да падат в непосредствена близост един до друг, като по този начин дават хармонична обратна зона. 

Правила за влизане:

1. Идентифициране на ABCD модел, както е описано по-рано.

2. Изчакайте цената да се стабилизира в хармоничната обратна зона.

3. След като цените се стабилизират в обратната зона се включете в търговията.

Като алтернатива може да се използва по-рисков подход, като се постави предстояща лимитирана поръчка в хармоничната обратна зона, която ще задейства влизането веднага след като цената засегне зоната. 

Макар, че този подход е технически по-рисков, той може да се използва с висока степен на сигурност, ако хармоничната обратна зона съвпада с други значими сигнали. Това ще означава, че цената трябва да се обърне (подобно на близка класическа съпротива или ниво на подкрепа). 

Първоначално поставяне на стоп-загуба:

 • Редът за стоп-загубата трябва да бъде поставен на няколко пипса зад хармоничната обратна зона (над нея в меча ABCD и под нея в бича ABCD).
 • Цената може да търгува хармоничната обратна зона за продължителен период от време. Важно е да се придържате към търговията.
 • Цената може леко да надвиши зоната на обръщане, поради което се препоръчва да оставите няколко пипса в резерв със спиране на загубата (това също ще зависи от времевата рамка – няколко пипса на графиката за 1 час може да означават 40-50 пипса за седмичната диаграма).

Мечия ABCD модел на 1-часова диаграма AUD/USD:

Целеви печалби:

 • Първа цел: 0.382 корекция на движението на АД;
 • Втора цел: 0.618 корекция на движението на АД;
 • Трета цел: Точка A – Подкрепа от предишно ниско ниво.

Нивата на подкрепа и съпротива от по-високи времеви рамки могат да се комбинират с целите на ABCD, за да се определят най-подходящите нива за получаване на печалба.

Бичи модел ABCD на 1 часов график USD/JPY

Управление на търговията

Анализът на ценовото действие е от решаващо значение при търговията с хармонични модели.

Важно е цената да не се затваря зад зоната на хармонично съпротивление (2 нива на Фибоначи в модела ABCD). Отхвърлянето с дълги сенки е добро доказателство, че хармоничният модел ABCD работи. 

Бързото ценово действие след обръщането показва, че първата цел, свързана с печалба на  корекция 0,382 вероятно ще бъде превишена и в този случай е разумно да се насочите към 0.618 корекция като първа цел за по-голяма печалба. От друга страна, бавното ценово действие в посоката на обръщане показва, че първата цел на нивото 0,382 може да бъде единствената цел, която ще бъде постигната и като такава, ние трябва да сме по-рискови и да успеем да реализираме печалбата си бързо.

Forex курс

Както казват: „Правенето на пари наистина се учи, но с много опит, макар и понякога болезнен“ и това е особено вярно, когато става дума за сигурността на капитала. Доставчикът на стратегии търгува със собствената си търговска сметка и инвеститорите създават свои собствени сметки за търговия, които след това се свързват със сметката на стратегическия доставчик.

Това означава, че и двете страни влизат в капитала на сметката на брокера, затова трябва да се поставят по-високи изисквания към сигурността на депозитите и скоростта на изтегляне.

Първо, брокерът трябва да бъде напълно регулиран от ЕС и трябва да притежава лиценз за управление на портфейли.

Също така, капиталът на търговците и инвеститорите трябва да бъде отделен от корпоративните фондове, което е единствената защита, която предоставя допълнителни гаранции, както на стратегическия доставчик, така и на клиента.

Всеки клиент трябва също да има регистрирана сметка в банката-партньор на брокера, като по този начин има свои депозирани пари, свързани с неговото име там.

В заключение, бихме искали да добавим, че за да постигнете най-добри резултати, независимо дали става дума за лична сметка или за сметките на инвеститорите, винаги е важно брокерът да има справедлив подход, отлично качество, бърза технология, доставчици на ликвидност, бързо изпълнение на поръчките и др.

При добрия брокер винаги ще получите напълно справедливи ECN / STP сметки за търговия без нежелана намеса при изпълнение на поръчките, пряка връзка със световните банки и първокласни доставчици на ликвидност, които изпълняват вашите търговски нареждания.

Също така, качествените брокери предават на клиента, когато е налице, така нареченото положително отклонение (положителен слипидж), при което поръчката се изпълнява на по-добра и по-изгодна цена от тази, която сте задали при влизането в пазара.

Добрият брокер е длъжен да предлага добра обратна връзка и ако имате някакви въпроси, трябва да може да се свържете с него по всяко време. Той трябва да е готов да ви помогне и да ви предостави цялата необходима информация за всичко, от което се интересувате!

Forex прогнози

„Възможността се пропуска от повечето хора, защото е в работнически дрехи и изглежда като работа.“ – Томас Едисон.

Съвременното общество и модерните технологии предлагат много по-широк спектър от възможности, отколкото преди няколко години.

Търговците постоянно търсят начини за усъвършенстване и ускоряване на технологиите, използвани за онлайн търговия. Технологичното развитие дава възможност на търговците и мениджърите да предоставят различни стратегии при управлението на средствата.

Основни концепции за осигуряване на добра валутна стратегия

Сред сърфирането онлайн на тема Форекс, можете да срещнете подобни понятия като социална търговия, управлявана валута, копиране и др.

Управлението на капитала или последващото изграждане на стратегия могат да изглеждат много просто за инвеститорите, но включват много важни концепции и факти, които трябва да се знаят, преди търговците да започнат да се възползват от такива решения.

Да изясним тези концепции. Основният принцип на модула за управление на процента на разпределение е използването на PAMM.

Demo срещу реални резултати

Много е важно, доставчика на стратегията, който представя конкретната търговска история и резултати, те да бъдат реални, а не само демонстрационни.

Демо профилът е единствено симулация с текущите пазарни курсове, а изпълнените сделки по демо сметка не се реализират на практика и не се поддават на реални пазарни условия. Разликите между демо и реалните резултати могат да бъдат огромни.

Ето защо, от гледна точка на инвеститора, е важно да се провери дали доставчикът на стратегията търгува със стратегията на демо или на реална търговска сметка.

Капиталова охрана (CapitalGuard)

Така се наричат ​​характеристиките за безопасност на технологичното решение за инвеститорите.

Интересът на доставчика на стратегията е насочен към постигането на най-печелившите резултати, но също така, е важно да се вземат предвид рисковете от този вид инвестиции, които инвеститорите са готови да предприемат.

Това е задачата на CapitalGuard, който има за задача да гарантира, че клиентът не понася по-голяма загуба, отколкото е готов да предприеме. Това е голямо предимство за безопасността на инвеститорите, а също и добър аргумент защо да изберем стратегията на стратегическия доставчик, ако включва функцията „Капиталова охрана“.

Капиталовата сигурност не гарантира степента на загубите. При определени пазарни условия може да е невъзможно поръчките Stop-Loss да бъдат изпълнени на обявената цена, което води до загуби, по-високи от определените нива на капиталовата охрана.

Курс forex

Тази статия ще разгледа добрата валутна стратегия, която е отлично решение за доставчици на стратегии и инвеститорите.

Три страни играят роля в предоставянето на форекс стратегия:

Първата е стратегическият доставчик – търговец, който управлява собствената си търговска система.

Стратегическият доставчик може да използва всяка стратегия – краткосрочна или дългосрочна, ръчна или автоматична. Той обикновено не разкрива принципа на действие на своята стратегия, но предоставя важна информация за това какво да очаква от своята стратегията.

Доставчикът на стратегии търгува със своята стратегия на своя форекс сметка за търговия.

Втората важна страна е брокерът.

В този случай брокерът осигурява технологията PAMM, която позволява да се копират транзакциите от стратегията на стратегическия доставчик до разпределените подсметки на инвеститорите и гарантира, че стратегическият доставчик спазва предварително определената стратегия.

Разбира се, качествената PAMM технология също разпределя обема на търговията пропорционално в зависимост от размера на инвестирания капитал, вложен в PAMM.

Пълното решение за предоставяне на стратегия също определя дела на приходите за стратегическия доставчик. Справедливото сътрудничество между стратегическия доставчик и инвеститора трябва да работи въз основа на така наречената такса за ефективност.

По същество, то трябва да се основава само на дела от получената нетна печалба, което означава, че в случай на загуба, стратегическият доставчик не получава дял и в случай на печалба получава процент, който е бил предварително уреден.

Доставчиците на стратегии все още могат да начисляват други такси и затова е важно първо да разберете всички условия. Съгласно условията на стратегическия доставчик решението след това автоматично изчислява и приспада таксата за ефективност или други такси от търговските сметки на инвеститорите.

Последната важна страна е инвеститорът.

Инвеститорът създава своя собствена реална сметка и избира една между стратегиите на различните доставчици на стратегии. След разглеждане той свързва неговата търговска сметка с избраната стратегия за търговия и следи извършените сделки и резултати, които създава стратегията.

Forex аналитика

„В нашия свят няма нищо по-трудно достижимо и по-крехко от доверието. – Харуки Маруками.“

Психологията на търговията е неразделна част от всеки един от нас. Пазарите са един вид жив организъм, разработването на които ние се опитваме да анализираме, използвайки рационален подход, който нерядко създава разминаване между очакванията и  крайния резултат.

В една от предходните статии говорихме за разликата между търпението и алчността, а в тази публикация ще разкажем малко повече за нетърпението.

Нетърпение при Forex търговията

Научихме, че алчността не само, че не може да бъде добър мотиватор, чрез който да можете да получите по-добри резултати, но и всъщност представлява изгарящо желание да получите повече, което в крайна сметка може да доведе до негативни резултати.

Алчността в по-леката си форма означава, че човек обича да поема рискове с надеждата да получи по-голяма печалба и че не се страхува да има потенциална по-голяма загуба.

Този личен начин на мислене, обаче, понякога може неочаквано да се превърне в контрапродуктивен етап, който се нарича нетърпение.

Как нетърпението може да ни навреди?

Обикновено то е придружено от чувство на безпокойство, което може да предизвика незабавна реакция, ако човек няма опит. Това поведение може да бъде описано като обрив, а основният проблем е, че обривното поведение, основано на негативна емоция, има отрицателни ефекти, които е по-вероятно да ви навредят, отколкото да ви помогнат.

Как се проявява нетърпението в търговията?

Усещането за хаос не идва от нищото. То винаги е реакция срещу някаква причина. Представете си, че очаквате цената да достигне определено ниво, преди да влезете в търговията и всички индикатори предполагат, че скоро ще достигне желаното ниво, но се движи около същото ниво за около час.

Когато вече не можете да се справите с нетърпението, влизате в търговия в по-ранен момент, когато условията са много по-лоши. В най-добрата ситуация, вие завършите с по-ниска печалба, а в най-лошата – пазарът се обръща срещу вас.

Как се случва преходът към нетърпение?

Примерът по-горе не е единственият начин, по който може да изглежда нетърпението. Здравословната алчност често се превръща в нетърпение, когато сте в печеливша търговска позиция, в която сте задали точна поръчка Stop-Loss и Take-Profit, но цената се забие в определена точка.

В този момент десният ви показалец започва да се движи инстинктивно, започвате да скърцате със зъби и да приближавате все повече SL и TP.

Когато цената падне малко, вече не можеш да се справиш. Затваряте позицията с по-ниска печалба, въпреки че пазарът може да промени посоката си в момент и да се придвижи до нивото на първоначалния си TP. Това не е случаят през всички периоди, разбира се, но е добре да го осъзнаваме.

Така че сега знаем, че нетърпението е нашият малък вътрешен враг, който иска да има всичко в момента и който винаги се стреми да си пробие път.

Психология на Forex: нетърпение и валутна търговия

Този подход никога няма да спечели на пазара. Но защо сме толкова нетърпеливи?Няколко фактора са виновни за този навик, но преди всичко е добре да се осъзнае, че това е вид комфорт.

Това е така, защото живеем във време, когато можем да получим достъп до повечето информация с няколко кликвания чрез търсачката, можем да се обадим на някого от другата страна на света и да обменяме новини. Същевременно всеки път, когато нещо прекъсва този навик, имаме склонност да реагираме на дискомфорта.

Обаче, реакцията няма да ви донесе добри резултати. Ако искате да се справите със ситуацията, има няколко възможности. Те могат да бъдат разделени на два различни подхода, които ни позволяват да направим промяна в нашата заобикаляща среда – нови технологии, експертни съветници и други.

Сравнително голямата тежест на днешния свят е, че цивилизования свят се движи по-бързо, което води до стрес, с който трябва да свикнем. В резултат на това умът ни винаги трябва да бъде зает и винаги, когато трябва да чака нещо, е добре да намираме начин да се справим по адекватен и осъзнат начин с вътрешното безредие и вече споменатото нетърпение.

Теорията на Дау

„Знанието не е сила, докато не се прилага.“ – Дейл Гарнеги.

Първите заключения на това, което днес е известно като „Теорията на Дау“, се присъждат на г-н Чарлз Дау, след което тази теория приема неговото име. Един от финансовите журналисти, работещи за Wall Street Journal, смятат, че Дау прави някои констатации с които се поставят основите на техническия анализ такъв, както го познаваме днес.

Неговите ранни открития карат Дау да напише няколко статии за ценообразуването и общото поведение на финансовите пазари.

Теория на Дау и търговията с валути

По-късно първоначалните идеи на Дау се доразвиват от някои от последователите му и получават името „Теорията на Дау“.

Тази теория дава ценно обяснение за това как се държат определени финансови пазари, като например, фондовия пазар. Докато теорията на Дау първоначално е  изградена въз основа на анализ на индексите на фондовия пазар, нейното приложение може успешно да се разшири и до други пазари, като например, валутния пазар.

Теорията на Дау се основава на концепцията, че финансовите пазари не могат да бъдат манипулирани от нито един фактор в дългосрочен план, тъй като никой основен фактор не е достатъчно значим, за да повлияе на пазара по по-съществен начин.

Ето защо общата тенденция на пазара зависи от множество основни фактори и начинът, по който търговците могат да се възползват, е да осъзнават дългосрочната тенденция на широкия пазар и да търгуват съобразно нея.

Търговията с краткосрочни тенденции и движения на пазара води до много волатилност, което увеличава риска от загуба на сделки. В продължение на няколко месеца или дори години, обаче, търговецът може да подобри шансовете си за търговия с печалба, като се съсредоточи върху дългосрочните фактори и дългосрочната тенденция на пазара.

В допълнение към дългосрочната тенденция и широкия пазар, Теорията на Дау включва и концепцията, че индексите, като Dow Jones Industrial Average, включват и отчитат всички аспекти на търсенето и предлагането.

По същия начин цените, при които се търгуват валутните двойки, отразяват всичко, което се случва на по-широкия валутен пазар, икономиката, геополитиката, лихвените проценти и всичко останало, което може да повлияе на валутния курс.

Първичните, вторичните и дребните тенденции

Теорията на Дау предполага, че има три вида тенденции на финансовите пазари – основна тенденция, второстепенна тенденция и малка тенденция.

Основната тенденция е дългосрочната тенденция на пазара, която може да трае по-малко от година и да се разпростре до 3 години.

Вторичната тенденция противоречи на общата дългосрочна тенденция (основната тенденция) и обикновено ще трае от 3 седмици до 3 месеца. Това означава, че ако основната тенденция е дългосрочен възходящ тренд, второстепенната тенденция ще е по-краткосрочен спад. Вторичните тенденции представляват пазарни корекции или отклонения и обикновено са между една трета и две трети от широчината на основната тенденция.

Малката тенденция продължава до 3 седмици и се проявява в рамките на втората тенденция. Те представляват колебания, които настъпват в краткосрочен план с вторичните тенденции.

Теорията на Дау се прилагаше на седмична база при USD/JPY

Въз основа на теорията на Дау търговците се насърчават да съсредоточат своята търговия върху дългосрочните тенденции на по-широкия пазар, отколкото върху тенденциите в краткосрочен план и върху движението на единната валутна двойка. Придържайки се към тази теория, валутните търговци могат да осъзнаят основните сили, които оказват влияние върху пазара и следователно имат по-голям шанс да се възползват от пазара.

Forex библиотека

„Всички искат да живеят на върха на планината, без да знаят, че истинското щастие се намира в начина, по който изкачваш стръмния склон.“ – Габриел Гарсия Маркес.

Значителна част от хората знаят, че индексните фондове са добро място за инвестиции. Тази публикация има за цел да съпостави силните и слаби страни на двата подхода за инвестиране – пасивния и активния.

Силните страни на пасивното инвестиране

Основната силна страна е неговата прозрачност – по всяко време, вие знаете какви са активите във фонда. Силните страни на пасивното инвестиране са изключително ниските такси/комисионни, тъй като няма фонд мениджър, който да избира правилният момент за покупка или продажба на активите. В резултат на това комисионните в един индексен фонд са изключително ниски. Това е така защото единствената задача на един мениджър на такъв фонд е да следва 1:1 цената на зададения пазарен индекс.

Слабите страни на пасивното инвестиране

Една е основната слаба страна на пасивното инвестиране и тя се нарича лимитация. При нея инвеститор, който е купил пасивен фонд, по никакъв начин не може да промени крайният резултат, т.е. той ще вземе точно толкова печалба или ще понесе точно толкова загуба, колкото е генерирал индексът. Дори и да иска инвеститорът не може да лавира, за да намали загубата или да увеличи печалбата.

Силните страни на активното инвестиране са:

Най-същественото предимство е неговата гъвкавост – активните инвеститори не са задължени сляпо да следват даден индекс, те могат да купят всяка „златна мина“, която са си набелязали и да продадат „боклукът“ от портфолиото си на някой друг. Ако имате разработена стратегия, то можете да влизате и излизате в позиция във възможно най-оптималният момент – т.е. така вие ще имате предимство пред пазара. Например, Уорън Бъфет, за последните 50 и повече години бие пазара като има средно годишно увеличение от над 20% за периода.

Активните мениджъри могат също така да хеджират (застраховат) своите позиции, като за това начинание има и не малък арсенал – от продажба на късо до закупуване на опции (част от така наречените деривати). Прост хедж може да е продажбата на златодобивна компания и купуването на злато. Инвеститорите могат, например, да продадат американски долари и да закупят американски акции.

Слабите страни на активното инвестиране

Основният недостатък са високите разходи, тъй като всяка покупка или продажба на какъвто и да е финансов актив е свързан с комисионни. Ако инвестирате сами вашите пари то разходите по комисионните (има и допълнителни разходи като market feed, charting tools и т.н.) могат да имат значителен ефект върху крайната ви доходност. Ако решите да вложите парите в някой активен фонд към комисионните, трябва да прибавите и заплатите на служителите (голям процент отива в аналитичният отдел), а това може да доведе до голяма ерозия на вашата печалба, особено, ако инвестирате в такъв фонд години наред. Малък процент от активните мениджъри на взаимни фондове успяват да победят пазара – без значение дали го побеждават или не, а дори и да загубят солидна сума, те отново ще вземат своята такса за управление.

Активен риск представлява процесът, при който сами активно управлявате вашите пари, защото тогава вие сте изправени пред висока вероятност от грешки. Можете да направите грешки във всяка фаза на инвестирането, от анализа до влизането в позиция (много често срещана грешка е да добавите някоя друга нула по погрешка). Към това трябва и да се добави и вечната борба с емоциите (страх и алчност). Сами виждате, че грешките могат да се допуснат с лекота. За да не се случи това, от инвеститорът се изисква висока концентрация и фокус, а тя изисква пълно отдаване, дисциплина и психическа настройка – това е прекалено висока цена и не случайно над 90% от инвеститорите губят в дългосрочен план.

Foreign exchange

„Добре е да празнуваш успеха си, но много по-важно е да обърнеш внимание на поуките от неуспехите!“ – Бил Гейтс.

В тази статия, ще бъде разкрита цялата необходима информация за нивата на търговия подкрепа / съпротива с помощта на графични примери. Тя показва каква е класификацията на нивата, реакцията и взаимодействието с ценовите нива.

Нивата на подкрепа и съпротива представляват началната и крайната точка на всички тенденции на финансовите пазари, независимо от актива и срока.

Графикът на валутната двойка, с който се цели да се коригира значително нивото на търговците, е като пътната карта за водача, с определените маршрути и спирки, без които тя не може да направи и двете.

Съответно всеки търговец, така или иначе, е добре да се запознае с понятия като нива, методи на образуването на техните цени, реакция и взаимодействие с нива. Всичко това ще бъде обсъдено в основната част на статията.

Нивото на подкрепа – е хоризонталното ниво на графиката, което не попада под цената.

Нивото на съпротива – е хоризонталното ниво на графиката, което не дава повишение на цените по-нагоре.

Нивата на подкрепа и съпротива могат да бъдат разделени в две категории:

 • Естествени нива на пазара (Natural) – това са нивата на подкрепа и съпротива на графиката на валутната двойка, образувани директно на базата на движението на цените. Това са нивата на цените, на които цените си взаимодействат и комуникират, както и ще продължават да си взаимодействат и в бъдеще:

  • Минималните стойности и максимумите на цените.
  • Нивата Open, Close, High и Low се изчисляват за определен период, обикновено обхващащ по-големи времеви интервали, например, седмични, месечни и други.

   Пример 1: Долар H1

   Пример 2: Нива на долара Н1 OHLC с месечна свещ (Maй)

 • Изкуствени нива на пазара – тези нива  на опора или устойчивост се изчисляват математически. Това са Нива на Pivot Points, Мъри, Фибоначи и други.

  Нива на Pivot Points:

  Нива на Мъри:

  Нива на Фибоначи:

Еднакво добре могат да се използват естествените и изкуствените нива на пазара, така че всичко зависи от форекс търговеца и опита му с определени нива.

Реакция и взаимодействие с нивата на цените

Когато цените се доближават до нивото на подкрепа / съпротива, се случва следното – отстъпление или разбивка на нивото.

Отскачане (Rebound)

Получава се отстъпление и цената завива надясно.

Например:

Цената се връща повторно на нивото си, след което започва да се развива.

Например:

Разбивка:

Сигналите не надеждни: цената се разпада на нивото, но не се фиксира върху него.

Например:

Сигналите са подвеждащи: паузи на ценовите нива, които са фиксирани, след което цената се връща веднага.

Например:

Истинската разбивка:

Цената пробива нивото и продължава движението си към срив.

Например:

Цената пробива нивото и след това продължава в посока на разбивката.

Например:

 • Смесена форма (между естествените и изкуствените ценови нива) – това е мястото, където в близост до нивото, ценовото поведение е сигурно и съчетава всички по-горе изброени реакции. Обикновено се формира странично движение.

Например:

Общи препоръки при търговия с нива

 1. Определяне на нивата на типове, според това как се търгуват: естественаи/ изкуствени или се използват в комбинация. Всичко зависи от индивидуалния търговец, търговския му опит и резултатите за търговия на различни нива.
 2. Изберете оптималната времевата рамка за вашата стратегия и търговията през нивата.
 3. Изберете модела на търговия: със затваряне или с технически методи. При избора е добре да се разчита на количеството и качеството на сигналите и крайният резултат от търговия на конкретния модел.
 4. Използвайте сигнали за търговия с минимален риск / печалба 1: 3 или повече.

Най-безспорното предимство на използването на нивата за  съпротива / подкрепа е, че нивата осигуряват на търговците 3 важни компонента във всяка сделка, а именно: нивото на навлизане на пазара, нивото на настройката и нивата на Stop Loss и Take Profit.

Кредити за трейдъри

„Грандиозните неща се извършват с грандиозни средства. Само природата прави великото даром.“ – Александър Херцен.

Днес форекс трейдърите намират голямо разнообразие от възможности за финансиране на сметки, предлагани от валутните брокери. Възможностите за депозит, предлагани от брокерите, се определят от индивидуалните предпочитания на потребителите, това къде се намират и др., като най-широко използваните са депозитите с кредитни карти, банков превод или използването на алтернативни доставчици на платежни услуги.

От една страна използването на кредитни карти се свързва с удобството и бързината на депозитите и тегленията, а от друга страна, когато търговецът възнамерява да депозира сума, която я няма в брой, може да изтегли от банката.

Брокерите разглеждат плащанията с кредитни карти като допълнителна възможност бързо да разширят клиентската си база.

Това удобство и достъпът до пари обаче носят риск както, за трейдъра, така и за брокера, който приема плащането.

Само като напишат информацията за кредитната карта на уебсайт, клиентите се поставят в опасност. Има известна степен на несигурност по отношение на поставянето на личните данни на страниците за плащане / депозити, които могат да доведат до неразрешени транзакции. Кредитните карти представляват форма на заем. Ако се вземат предвид таксите, както и средния годишен лихвен процент, които се начисляват на притежателите на кредитни карти, това повдига ключов въпрос – дали годишната възвращаемост на търговеца от търговските дейности е достатъчна, за да покрие всички разходите за неговата / нейната кредитна карта, да не говорим за печалба.

Това, което би трябвало да повдигне още по-дълбоко безпокойство, е сценарият, при който търговецът губи целия си депозит (лимит на кредитната карта) поради лошо управление на парите или неподходящ търговски подход и не е в състояние да извършва месечните си плащания по кредитната си карта. Ако търговецът пропусне плащания, от издателя на кредитната карта ще се начисляват множество такси и постоянно увеличаващи се лихвени проценти, което в крайна сметка ще окаже влияние върху достъпа до бъдещи кредити и той ще бъде силно задлъжнял.

Същевременно форекс брокерите поемат голям риск при приемане на депозит чрез кредитна карта. Първо, процесорът на плащането се осъществява по начин, по който фирмата плаща висока такса, която варира между 2 и 7% от общия депозит. Неговите клиенти очакват да видят целия депозит, финансиран в търговската сметка, което поставя STP брокерите в риск от загуба, още като приемат депозитите на клиентите.

Друг риск, пред който са изправени брокерите, е доставчикът, който издава обратното плащане. Плащането може да бъде извършено до 6 месеца след първоначалния депозит. Случаите на отхвърляне на плащането по кредитна карта почти никога не е в полза на брокера, дори ако той представи доказателство за история на търговията, доказателство за депозит и правилно проведена и надеждна проверка.

Това се превръща в начин за източване на оперативния капитал на брокера и може да се използва в неетична и незаконна борба между конкурентни компании в борбата за дял от това, което вече е на едно изключително конкурентно пазарно място.

И така, какъв е крайният резултат? Да се излагат на риск пари, взети назаем, особено, когато е много е вероятно те да се изгубят в изключително рисковата пазарна среда на Forex. Това е едно напълно неразумно решение. Междувременно обширно проучване, обхващащо около 15 000 валутни сметки за търговия на дребно, наскоро стигна до заключението, че повечето сметки, финансирани чрез транзакция с кредитна карта, са нерентабилни.