Основни характеристики на Етериум

Този пост ще разгледа специално събрана информация относно Етериум, която би улеснила значително сравнението с другите криптовалути. 

Мрежата стартира на 30.07.2015 г. Броят етери в обръщение в самото начало на мрежата се равнява приблизително на 72 милиона. Този брой включва:

– 60 102 216 продадени етери, което е извършено, за да се супсидира разработването на криптовалутата;

– 1 200 000 етера, отделени само за фондацията, ангажирана с разработването на Етериум – тук спадат възнагражденията на разработчиците и дългосрочен фонд за дейности, свързани с бъдещи разработки;

– Емитиране на етери – около 15,6 милиона на година. Това значи, че инфлацията им ще бъде:

– 21,67 % през 1-та една година (при база 72 000 000);

– 17,81 % през 2-та година;

– 15,12 % през 3-та година и пр.

3. Необходимият период за генерирането на един блок е дванадесет секунди;

4. Броят етери, които е необходимо да се емитират за един блок, е пет.

Тази информация сочи, че мрежата на Етериум е изключително бърза, като нов блок се генерира обикновено всеки дванадесет секунди. Този времеви интервал е компромисен, тъй като съчетава стремежа за оптимална скорост на мрежата и необходимостта да се предостави достатъчно време за разпространяване на новосъздадените блокове в мрежата. Необходимо е достатъчно време всички в мрежата да получат новия блок, така че да могат при равен шанс да стартират работа по следващия. Ако това не се случи, този, които открие новия блок, получава предимство пред другите, тъй като може веднага да започне работа по следващия и дори да намери няколко поредни блока, преди другите в мрежата да успеят да се хармонизират.

Информацията по темата сочи още, че макар броя етери да не е ограничено и те да се увеличават до безкрайност, в дългосрочна перспектива етера по същество е валута с дефлационен характер. Това значи, че количеството на нови етери, които ежегодно се емитират, ще нараства по отношение на общия брой, който вече съществува. Като се добави в тази сметка и реалното количество етери, които ще се губят на годишна база поради загубени пароли и частни ключове, може да се предположи, че след определен период от време, количеството етери в обръщение ще започне да става по-малък.

Наред с тези статистически данни, е добре да се знае, че има различни концепции как да се усъвършенства системата за достигане на справедливо решение, за да се понижи количеството на етерите, да прекъсне емитирането на нови етери и системата да премине към ситуация на консенсус чрез гласуване, а не копаене.

Как действа апликацията?

За да се активира една потребителско приложение, се изпраща съобщение към него. То подава данните за вход за използването му. По принцип с тези данни се подават и етери по сметката на апликацията, които ще бъдат използвани, за да се плати използването й.

Добре е да се спомене, че приложенията имат функцията да съхраняват и своя информация в блокверигата. Така те могат да записват данни от предишни свои дейности и да ги използват в бъдеще. Тази услуга също се заплаща с определено количество етери. Ето един пример.

Нека да допуснем, че създаваме нова криптовалута и я наричаме криптолев. Може да направим приложение, което да я упражнява контролинг и мониторинг върху нея. При самото създаване на системата можем да зададем инструкция да отблежи и съхрани информацията, че ние притежаваме 10 000 000 криптолева, които един ден ще станат реалност. Така, по всичко личи, ние ще бъдем богати.

Нека сега да изпратим малко от нашите криптосредста на наш приятел, който се нарича Петър. Съответно ние подаваме съобщение до апликацията и й нареждаме да изпрати х на брой от нашата криптовалута на Петър на личния му адрес в Етериум. Наред с данните в съобщението му подаваме определената сума етери за да покрием разходите по услугата, която приложението ще извърши за нас. Тази сума следва да покрива, както стойността на извършените изчисления, така и стойността на записаните данни, които ще се съхраняват в приложението. Апликацията извършва нареденото от нас и отбелязва в паметта си. Така ние разполагаме вече с 9 000 000 криптолева, а Петър е получил на своя адрес 1 000 000. В случай, че сме на прав път, то ние разполагаме с нашите 9, а Петър може да се разпорежда със своя 1 мил. Същевременно, тъй като всички данни се пазят в системата на блокверигата, всеки може да види колко криптолева имаме ни е и с колко разполага Петър.

 

Какво представлява копаенето на криптовалути ?

Когато чуете за „минното дело“, предвиждате монетите да бъдат изкопани от земята. Но „bitcoin“ не е физически и този пост ще се опита да обясни какво представлява копаенето на криптовалути.

На практика този процес наподобява на добива на злато. В проекта на протокола съществуват битовете (точно, както златото съществува под земята), но те все още не са извадени (златото също все още не е изкопано). В протокола на „bitcoin“ се посочва, че в даден момент ще има 21 милиона бита. Това, което „миньорите“ се опитват да направят, е да добият няколко наведнъж.

Те получават това като награда за създаване на блокове от валидирани транзакции и този процес опосредства включването им в блок-веригата.

Възли

Нека да поговорим малко за т. нар. „възли“. Възел е мощен компютър, който разполага с „bitcoin“ софтуер и помага да се поддържат „bitcoin“ функциите чрез участие в информационното препращане. Всеки може да стартира възел, като просто следва да изтегли софтуера на „bitcoin“ (безплатно) и да остави отвор.Недостатъкът е, че той консумира енергия и място за съхранение, тъй като мрежата по време на писането заема около 145GB.

„Nodes“ разпространяват „bitcoin“ сделки около мрежата. Един възел може да  изпрати информация до няколко възли, знаейки, кой ще предаде информацията на възли. Този процес се извършва доста бързо по цялата мрежа.

Някои възли представляват на практика минни възли (обикновено наричани „миньори“). Тези групови транзакции се добавят към блоковете. 

Как това се осъществява? С решаването на сложен математически пъзел, който е част от програмата „bitcoin“ и включващ отговора в блока. Пъзелът, който се нуждае от решаване, е да се намери номер, който, когато се комбинира с данните в блока и преминава през хеш функция. В крайна сметка той дава резултат, който е в определен диапазон. Това е изключително трудно и се удава само на хората, които имат достатъчно добра теоретична подготовка и необходимия капацитет.

(За любителите на минната дейност, този номер се нарича „nonce“, който е конкатенация на „номера, използван веднъж“. В случая, при копаенето на „bitcoin“, „nonce“ е цяло число между 0 и 4,294,967,296 .)

Решаване на пъзела

Как любопитните миньори намират този номер? Отговорът ще изненада мнозина. Всъщност това се реализира на практика чрез случайно познаване. Хешираната функция прави невъзможно да се предскаже какъв ще бъде резултатът. Така че, миньорите предполагат мистериозния номер и прилагат хеш функцията към комбинацията от предполагаемото число и данните в блока. Полученият хеш трябва да започне с предварително определен брой нули. Няма начин да разберете кой номер ще работи, защото две последователни числа могат да дадат невероятно различни резултати. Нещо повече, може да има няколко „nonces“, които дават желания резултат. Може да има и такива (в случай, че миньорите продължават да се опитват, но с различна блокова конфигурация).

Първият миньор, който получава определен хеш в желания диапазон, обявява своята победа за останалата част от мрежата. Всички останали миньори незабавно спират да работят по този блок и започват да се опитват да разберат мистериозния номер за следващия. 

Икономика

Всъщност сделката не е толкова примамлива, колкото звучи. Има много минни възли, които се конкурират за тази награда и това е въпрос на късмет и изчислителна мощ (колкото повече изчисления можете да правите, толкова по-голям е шанса ви).

Също така, разходите за това, че имате минен възел, могат да бъдат значителни, не само заради необходимия мощен хардуер (ако имате по-бърз процесор от конкурентите си, имате по-голям шанс да намерите правилния брой, преди останалите). Разходите за електроенергия са големи, тъй като вашите процесори консумират голямо количество, за да осъществят този вид дейност. 

По пътят на логиката, броят на „bitcoin“-ите, присъдени като награда за решаване на пъзела ще намалее. Ако например в един времеви момент, този брой е бил 12,5,  това е наполовина на всеки четири години (следващата се очаква през 2020-21). Стойността на биковете спрямо разходите за електроенергия и хардуер може да нарасне през следващите няколко години, за да компенсира частично това намаление. Това, обаче, не е сигурно.

Затруднение

Трудността на изчислението (необходимия брой нули в началото на хеш низа) се коригира често, така че отнема около 10 минути за обработка на определен блок.

Защо времето се приема да бъде около 10 минути? Това е времето, което разработчиците на подобен род продукти смятат, че е необходимо за постоянен и намаляващ поток от нови монети, докато не достигне максималния брой от 21 милиона (очаква се известно време през 2140 г.).

Ако сте разбрали настоящата публикация, поздравления! Все още има още много да се говори за системата, но поне сега имате представа за общата концепция на гения на програмирането в този контекст. Това е на практика първата система, която позволява удобни цифрови трансфери по децентрализиран начин, където доверието е водещо. Въздействието на това ново явление в ерата на цифровизацията, по всичко личи, ще бъде огромно за хората в обозримото бъдеще.

Цени на криптовалути

Когато обмисляте да започнете да купувате и продавате криптовалути е добре да помислите и как ще извършвате прогнози за движението на цените в бъдеще. Идеята на самостоятелно мотивираните търговци на криптовалути е да купуват определени обеми и след извършване на сделки да печелят определена сума. Тази публикация ще се опита да даде повече светлина за значението на цените на криптовалутите. 

Диаграма на цените

Най-основният тип ценови диаграми показва цените като линия:

coindesk-BPI-диаграма
Диаграма на Coindesk Bitcoin Index

За изготвянето на ценовата линия се използват затварящи цени за всеки определен период от време (месец, седмица, ден, час и т.н.). Този вид графика може да се използва, за да се получи бърз преглед на цените, на които криптовалутата се търгува напоследък, но търговците се нуждаят от повече данни, за да направят изводите си.

Изборът на търговеца: диаграма на свещника

Най-разпространеният тип графика сред търговците е диаграмата на цените на свещника, както е показано по-долу:

Диаграми за цените на монетите
Coinstackr bitcoin ценова диаграма

Графиките на свещниците показват повече данни, отколкото само цената на затваряне: всяка „свещ“ показва началната цена, най-ниската и най-високата цена за даден период от време, както и цената на затваряне на сделките.

Освен това, цветът на тялото на свещта показва дали цената на затваряне е по-висока от началната цена (обикновено зелена лента) или по-ниска от началната цена (обикновено с червено тяло).

Изображение чрез Уикипедия

 

Описанието на свещниците принадлежи на семейството на OHLC (отворени, затворени, високи и ниски) ценови диаграми, но има много други видове и стилове на графиките, които могат да отговарят на предпочитанията и нуждите на всеки напреднал търговец.

Друг тип, който си заслужава да се спомене, е графиката за диапазони, които не се основават върху фактора време. Начинаещите може да намират този начин за по-малко интуитивен и по-трудно разбираем.

Графиките за цените на свещите съдържат много полезна информация за всеки опитен търговец, като например дали разпространението на свеща е широко или тясно (илюстрира разликата между високи и ниски цени), където цената на затваряне е относителна към високата и ниската и т.н.

Заедно с моделите, които формират групите свещници, търговците основават трговията си на наклона на тенденциите. По този начин те различават: бичи пазар (нарастващи цени), мечи пазар (падащи цени) или вариращи странично цени.

Някои популярни платформи с много от тези функции са Bitcoinity, Bitcoin Wisdom, Zeroblock и TradeBlock.

Откъде да започнете?

Сега, когато сте имали въведение в четенето на цените на биткойн, добра идея би било да започнете да следвате ценообразуването на криптовалутата на дневна база. Неизбежно ще забележите някои закономерности в графиките – най-вероятно тенденцията на поведение на цените. По-късно може да си спомните, че това е моментът, в който сте били привлечени в изкуството на техническия анализ на цените.

Как да продам биткойн?

На практика всички налични методи за закупуване на биткойн,  предлагат и опция за продажба.

Изключение прави борсата ATM, тъй като някои доставчици на услуги ви позволяват да обменяте пари в брой, но не всички. Coinatmradar, например, може да ви насочи към  ATM във вашия район.

Всички борси ви позволяват да продавате, както и да купувате. Какъв тип борса да търсите зависи от обема на трансфера, който планирате да направите. В този аспект може да бъдете идентифицирани като институционален инвеститор, самостоятелно мотивиран търговец или търговец на дребно 

Някои платформи като GDAX и Gemini са насочени повече към големи поръчки от институционални инвеститори и търговци.

Сред по-известните в света борси са Coinbase, Kraken, Bitstamp, Poloniex и т.н. Всяка борса има различен интерфейс и някои предлагат свързани с покупко-продажбите услуги като сигурно съхранение. Част от борсите изискват проверена идентификация за всички сделки, докато други не са толкова взискателни, ако става въпрос за малки количества средства.

(Разбира се, не забравяйте да декларирате, каквато и да е печалба от продажбата на съответния данъчен орган!)

Можете, ако желаете, да си замените биткойн за друга криптовалута, а не за пари. Някои борси като ShapeShift се фокусират върху тази услуга, което ви позволява да сменяте биткойн (bitcoin) в ether (етер), litecoin (лайткойн), XRP (рипъл) и много други.

Друга алтернатива е директната продажба. Можете да се регистрирате като продавач в платформи като LocalBitcoins, BitQuick, Bittylicious и BitBargain. Заинтересованите страни ще се свържат с вас, ако харесат вашата цена. Транзакциите обикновено се извършват чрез депозити или трансфери по банковата ви сметка, след което се очаква да прехвърлите договорената сума биткойн на посочения адрес.

Друг вариант е да продавате директно на приятели или близки, след като си създадат портфейл. Трябва само да изпратите биткойните, да вземете парите в брой или да извършите мобилно плащане. 

(Забележка: посочените тук конкретни фирми не са единствените налични опции и не трябва да се разглеждат като препоръка.)

Как да си купя биткойн?

В случай, че се интересувате и вече сте научили основите за търговията с биткойн, по всяка вероятност вие вече се вълнувате от потенциала, който има тази опция от финансовата индустрия и вече искате да купите. Но как?

Експертите съветват, никога да не инвестирате повече, отколкото можете да си позволите да загубите – криптокорумите са нестабилни и цената може да падне, както и да се повиши.

Биткойн може да се купи от специализираните борси за криптовалутата или директно от други хора чрез пазарите.

Можете да платите за тях по най-различни начини, вариращи от физически  парични средства, през кредитни и дебитни карти, до банкови преводи или дори с други криптопревоси, в зависимост от това, от кого ги купувате и къде живеете.

1. Създайте си портфейл

Първата стъпка е да настроите портфейла, в който да съхранявате кошчето си – ще имате нужда от него, независимо от предпочитания от вас начин за покупка. Това може да е онлайн портфейл (част от платформа за обмен или чрез независим доставчик), настолен портфейл, мобилен портфейл или офлайн (като хардуерно устройство или хартиен портфейл).

Дори в рамките на тези категории портфейли има голямо разнообразие от услуги, от които можете да избирате, така че направете предварителни изследвания, преди да решите коя версия най-добре отговаря на вашите нужди.

Можете да намерите повече информация за някои от портфейлите в мрежата, както и съвети как да ги използвате.

Най-важната част от всеки портфейл е запазването на ключовете (низ от знаци) и / или паролите. Ако ги загубите, ще загубите достъп до съхраняваната в тях криптовалута.

Купуване онлайн

2. Открийте сметка на борсата

Обменът на криптовалути ще купува и продава определено количество биткойн от ваше име. В  момента съществуват стотици криптовалути с различна степен на ликвидност и сигурност, а нови продължават да се появяват, докато други приключват. Както при портфейлите, препоръчително е да направите някои изследвания, преди да изберете – може да имате достатъчно късмет, за да имате достъп до няколко реномирани борси, от които да избирате. Разбира се, вашият достъп може да бъде ограничен до една или две, в зависимост от вашата географска област.

Чисто информативно е добре да знаете кои са най-големите борси в света. Най-големият борсов обмен в момента по отношение на обема на щатския долар е Bitfinex. Други големи обменни борси са Coinbase, Bitstamp и Poloniex, но за малки количества е добре да потърсите борси с добър авторитет, които работят с по-малки количества.

Със създаването на регламента за мониторинг на търговията с криптовалути и борбата с изпирането на пари, значителна част от борсите изискват проверка на идентификацията при създаване на профил. Това обикновено включва снимка на официалния ви идентификационен номер, а понякога и доказателство за адрес.

Повечето борси приемат плащане чрез банков превод или кредитна карта, а някои  работят дори с PayРal парични преводи. Повечето борси удържат такси (които обикновено включват таксите за използване на Bitcoin мрежа).

Всяка борса има различна процедура, както за създаване на профил, така и за осъществяване на транзакция. Борсата, с която сте избрали да търгувате, следва да ви даде достатъчно подробности, за да може да извършите покупката. Ако не, по-добре помислете за смяна на доставчика на услуги.

След като борсата получи плащането, тя ще закупи съответната сума биткойн от ваше име и ще ги депозира в автоматично генериран портфейл на борсата. Това може да отнеме няколко минути или понякога часове поради затруднения в мрежата. Ако желаете (препоръчително е), можете да преместите средствата във ваш външен портфейл.

3. Изберете метод за закупуване

Купуване с пари

Съществуват платформи, които могат да ви помогнат да намерите хора близо до вас, които желаят да обменят някакъв вид пари с вас.  Поинтересувайте се за банков клон близо до вас, който ще ви позволи да направите паричен депозит и да получите биткойн до няколко часа.

Борсата, която изберете за вас доставчик на услуги, ще изпрати биткойните в портфейла ви в замяна на ваши пари в брой. Те работят по аналогичен начин с банкомати – захранват сметките, съхраняват QR кода на портфейла на екрана и съответното количество криптовалута се трансферира в сметката ви.

(Забележка: посочените тук конкретни имена на фирми не са единствените налични опции и не трябва да се разглеждат като препоръка.)

(Забележка: Нарастването на интереса в търговията с биткойни поставя натиск върху повечето операции за покупка и продажба на дребно, поради което се препоръчва известно търпение и предпазливост).

Как функционира Етериум?

Както Биткойн, така и Етериум има своя валута – етер. От своя страна, потребителите имат свои акаунти, като в блокверигата се записва броя на етерите, притежавани от всеки акаунт (т.е. какъв е балансът на всяка сметка).

Освен акаунти в блокверигата се записват и потребителските програми, които често биват наричани „договори“. Това наименование е доста подвеждащо и най-вероятно е останало от времето преди напълно да се оформи идеята за Етериум като децентрализирана компютърна система. Първоначалният замисъл е бил свързан със създаването на система за „умни договори“. Обръщаме внимание на това, тъй като винаги когато се говори за Етериум, всъщност се говори за тези „договори“, които на практика представляват мини програми.

Важно е да се отбележи, че блокверигата на Етериум е публична и всеки може да види записаното в нея. Съответно публични са както акаунтите и техните баланси, така и кодът на потребителските програми. Освен това, веднъж записани в блокверигата, потребителските програми са достъпни и изпълними за всеки. По тази причина те могат да се считат за определен вид уеб услуги (уеб приложения) – наименование, което ги описва най-добре.

Едни от основните проблеми, стоящи пред компютърната система Етериум, е как да се определи кой ще ползва ресурсите й. Кой ще решава кои програми да се изпълнят и кога? Както всяка изчислителна система, така и тази има своите ограничени ресурси. Всъщност това са ресурсите на тези, които поддържат системата – копачите. Те следва да получат заплащане за своите услуги, което да бъде пропорционално на изразходваните ресурси.

Тук идва мястото и на валутата етер. Тя се използва за заплащане на извършените изчисления. Всеки път когато се изпълни потребителско приложение, то трябва да заплати за извършените операции. Тук е важно да се отбележи, че самото приложение заплаща за своето изпълнение. Затова и потребителските приложения, както и самите потребители, имат свои акаунти и могат да притежават етери.

Всъщност потребителските приложения в системата имат същите права, както и самите потребители – те могат да създават други приложения, могат да ги карат да се изпълнят, могат да прехвърлят средства от своята по чужди сметки и т.н.

Форекс японски свещи

Приложение на японските свещи

Може да се каже и напише много за свещите. В крайна сметка това, което има значение, е как ще приложите тези знания. Някои от най-важните подтеми в тази статия са:

  • Какви са свещите и как се използват;
  • Различни видове единични свещи;
  • Свещници (две или повече свещи);
  • Приложения.
A) Свещи с подкрепа и съпротива
КАКВО Е ПОДКРЕПА?

Въпреки че е сравнително просто за разбиране понятие, повечето търговци разбират подкрепата по различни начини. В следващите няколко екранни снимки ще намерите обяснение за подкрепа и съпротива с примери от реалния живот.

Въпрос: Опитайте се да намерите модели на свещници, които се оформят около основните нива.

поддържа

В горната диаграма можете да видите мултимедийно ниво на поддръжка, което е означено с цената, докосваща същото ниво в графиката. В този случай нивото на поддръжка се намира на 13,900. Можем да видим, че цената се е приближила до това ниво и отново се е отклонила поне четири пъти.

Над първата синя стрелка, образуваният свещник е вътрешен бар. Над втората синя стрела има образуван щифт. Третата стрелка показва бичи поглъщащ модел. Четвъртата стрелка показва ъглова греда и бичи поглъщащ модел след това. Всички тези свещи водят цената до по-високо ниво. 

Подкрепата е ниво, при което търсенето е достатъчно силно, за да предотврати по-нататъшното намаляване на цените. Това означава, че около това ниво на подкрепа продавачите са по-малко колебливи да продължат да продават и купувачите поемат контрол върху цената. Това ниво се вижда от участниците на пазара като равновесно ниво. По този начин, подкрепата може да бъде установена с предишни реакционни слабости. Търговците знаят, че техническият анализ не е прецизна наука и по този начин опитът е полезен при проектирането на нивата на подкрепа.


КАКВО Е УСТОЙЧИВОСТ?

Нивото на съпротива се установява, като се използва предишната реакция при високи стойности. Концепцията за съпротива е точно обратното на това, което представлява подкрепата. При нивото на съпротива купувачите повече се колебаят да продължат да купуват, а продавачите идват, за да изтласкат цената и тя да стане по-ниска. В примера FTSE по-долу можете да видите многомесечна съпротива. Наблюдават се поне 7 пъти, когато цената достига до ниво от 6,900. То се намира точно под 7 000 на психологическата бариера.

поддържа

Въпрос: Както и по-горе, опитайте се да намерите всички модели свещи, които се оформят на това ниво.

Съпротивата е мястото на равновесие. Търсенето на такива нива не е достатъчно и затова цената започва да намалява. 

Б) Свещници с движещи се средни стойности

Плъзгащата се средна предлага голяма подкрепа и съпротива. Колкото по-голям е периодът, по който се движи средната стойност, толкова по-силна е подкрепата и съпротивата.

Освен това, колкото по-голяма е времевата рамка, толкова по-силна е подкрепата и съпротивата. С други думи, когато цената достигне 200 ЕМА в месечната графика, има голяма вероятност да се колебае на нивото.

Същевременно, цените действат около движещи се средни стойности, точно както при класическата тенденция. След като тя се счупи, подкрепата става устойчива. След като съпротивата се счупи, тя се превръща в подкрепа.

Въпреки това, когато се сравнява с класическата подкрепа или съпротива, тази, предоставена от движещите се средни стойности, е по-мощна. Тя се нарича динамична подкрепа и съпротива. Вижте екранната снимка EUR/USD по-долу

свещ

Всъщност това означава, че се движи заедно с цената. Поради начина, по който се изчисляват, търговците използват движещи се средни стойности, за да следят спирките, когато следват тенденцията.

Други ги използват, за да добавят позиции към силна тенденция. Като правило, колкото по-висока е цената на движещата се средна стойност, толкова по-слаба е тази тенденция.

Пример 1 – Търговия с движещи се среди със свещи

Както можете да видите от екранната снимка по-долу, EUR/USD се движи стабилно в течение на последните няколко месеца. Преместването на средните стойности (МА) може да се използва за влизане в търговията след установяването на тенденцията. Ако използвате свещи във връзка с МА, тогава може да получите  чудесни резултати. 

Пример 2 – Търговски свещи с две движещи се средни

Когато търговците търсят търговски свещи с две движещи се средни стойности за търговия, те обикновено чакат кросоувър. Ако имате кросоувър и потвърждение от диаграмата със свещи, това е страхотно. Ето един пример, така че да можете по-добре да визуализирате описаното:

диаграма

Както виждате от екранната снимка DAX (Германия 30), се наблюдават два положителни кросоувъра. (Положителното пресичане настъпва, когато краткосрочната движеща се средна надхвърля средната продължителност на движещата се средна стойност.) В тези области имаме

1) образуващи щифтове;

2) два бичи изгледа. Съвпадането на факторите води до по-висока цена и продължаване на възходящата тенденция.

Надяваме се тази подробна статия за свещниците да ви даде достатъчно информация, така че да можете да направите по-информирано търговско решение.

Forex работа

Както Винс Ломбарди уместно заявява, „Победителите никога не се отказват и отказващите се никога не печелят“.

Успешните валутни търговци никога не се отказват. Те поемат само добре пресметнати рискове и се придържат към избраната от тях стратегия, независимо от това, което други търговци правят. Те се опитват да взимат правилните решения и да се избягват импулсивната търговия. Ценовото действие играе основна роля в това как успешните търговци вземат решенията си. Тъй като цената обикновено се движи в модели, тези търговци се стараят да станат професионалисти в техническия анализ и да следват движенията на цените, за да направят по-точни прогнози за движението на цените.

Успешните търговци предприемат само добре пресметнати рискове

Всеки търговец знае, че валутната търговия е рискована. Успешните търговци също са наясно с това, но за разлика от средностатистическия търговец, те предприемат добре премерени рискове. Това означава, че те прекарват времето си да анализират рисковете за всеки долар или цент (или каквато и да е валута) пред търговията.

Успешният търговец не търгува произволно като средно статистическия. За всеки търговски ход, добрият търговецът знае точно колко може да загуби  и той прави всичко необходимо, за да ограничи своята търговия, с цел рисковете да бъдат в рамките на установените граници (въз основа на поставяне на „стоп-загуба“, което е необходимо, за да остане достатъчно дълго на пазара и да реализира печалба).

Успешните търговци се придържат към избраната стратегия

Практиката да се прави пълната противоположност на това, което първоначално човек има намерение да направи, е твърде често срещано явление сред форекс търговците. Това импулсивно поведение е нещото, което им причинява нерядко да губят пари ненужно.

От друга страна, търговците, които правят постоянни печалби, успяват да останат верни на първоначално изготвената си стратегия, независимо от това, което други търговци правят. 

Само, защото по-голямата част от търговците продават, не означава, че вие трябва да скочите да купувате. Добре е да предприемате този ход, само ако вашата стратегия ви диктува да го направите.

Успешните търговци използват тренда на цените, за да действат

Експертите във Forex търговията знаят, че психологията играе голяма роля в това как пазара работи. Те знаят, че ако следят тренда, имат по-голям шанс да направят по-точни прогнози.

Успешният търговец осъзнава, че има модели и тенденции в движението на валутните курсове, които се формират с течение на времето.

Те са склонни да използват техническия анализ в тяхната търговия, защото вярват, че всичко, което трябва човек да знае, вече е отразено в това как се движи цената на валутната двойка.

Следователно успешният търговец е опитен в техническия анализ, обръща внимание на цената действие, както и на използването на професионалните инструменти, които се основават на действието на цената.

Вitcoin търговия

Този пост ще даде някои насоки за самостоятелно мотивираните търговци, които проявяват интерес към търговията с биткойн.

Ако искате да продадете част от вашия bitcoin, просто публикувате намерението си и чакате възлите да сканират цялата bitcoin мрежа, за да потвърдят, че вие

1) притежавате реално bitcoin, който желаете да продадете;

2) вече не сте го продали на някого.

След като тази информация бъде потвърдена, транзакцията ви се включва в „блок“, който се прикачва към предишния блок – оттук и терминът „блок-верига“. Транзакциите не могат да бъдат отменени или подправени, защото това би означавало повторно извършване на всички блокове, които са последвали.

Вашият онлайн портфейл всъщност не съхранява вашия bitcoin. Това, което прави, е съхранението на адреса ви, който записва всичките ви сделки и следователно вашия баланс. Този адрес е дълга поредица от 34 букви и цифри. Той е по-известен като вашия „публичен ключ“. Няма лошо в това някой друг да види тази последователност, тъй като всеки адрес / публичен ключ има съответния „частен ключ“ с още 64 букви и цифри. Това е ваша секретна информация и е от решаващо значение да го пазите в тайна и да го съхраняване на безопасно място. Двата ключа са свързани, но няма начин някой да разбере частния ви ключ от вашия публичен ключ.

Това е важно, защото всяка транзакция, която издавате от адреса си за bitcoin, трябва да бъде „подписана“ с вашия личен ключ. За да направите това, вписвате, както вашия частен ключ, така и подробностите за транзакцията (каква част от биткойна ви искате да продадете и на кого) в софтуера на вашия компютър или смартфон.

С тази информация програмата извежда цифров подпис, който се изпраща в мрежата за валидиране.

Тази транзакция може да бъде валидирана – т.е. може да се потвърди, че притежавате битовата виртуална структура, която ще прехвърляте и че още не сте я изпратили на някой друг – като включите подписа и вашия публичен ключ (който всеки знае ) в програмата bitcoin. Това е една от основните части на bitcoin търговията: ако подписът е направен с частния ключ, съответстващ на този публичен ключ, програмата ще потвърди транзакцията, без да знае какъв е частният ключ.

Мрежата след това потвърждава, че преди това не сте прекарали бисквитката, като минава през историята на адреса ви, което може да направи, защото знае адреса ви (= вашия публичен ключ) и тъй като всички транзакции са публични в регистъра на биткойн мрежата.

След като сделката ви бъде потвърдена, тя се включва в „блок“ заедно с куп други транзакции.

Сега нека направим кратък обход, за да обсъдим какво е „хеш“, защото е важно за следващия параграф: хешът се получава от „хеш функция“, което е сложно математическо уравнение, което намалява всякакъв размер текст или данни до 64-знаков низ. Това не е случайно – всеки път, когато поставите този набор от данни чрез хеш функцията, ще получите същата 64-знакова поредица. Но ако промените командата, ще получите напълно различен низ от 64 символа. Цялата тази статия може да бъде намалена до хеш и ако не променя текста чрез премахване или добавяне на нещо към него, същият хеш може да се произвежда отново и отново. Това е много ефективен начин да разберете дали нещо е променено и как блокът може да потвърди, че сделката не е била подправена.

Сега да се върнем към блокверигата: всеки блок включва като част от данните си хеш от предишния блок. Това го прави част от веригата, а следователно терминът, който е най-подходящ за всеки такъв елемент е „блокче“. Така че, ако една малка част от предишния блок е била подправена, хеш текущия блок ще трябва да се промени (помнете, че една малка промяна във входа на хеш функцията променя изхода). Така че, ако искате да промените нещо в предишния блок, трябва да промените нещо (= хеш) в текущия блок, тъй като то в момента е вече неточно. Това е много трудно, особено след като сте достигнали половината път, вероятно има още един блок над текущия. След това ще трябва да промените това. И така нататък.

Това прави Bitcoin практически изключително добре защитен. На практика не е невъзможно да се случи манипулиране на системата от някой от потребителите, но просто е много, много, много, много трудно и следователно малко вероятно.

Криптовалути копаене

Напоследък се засилва вниманието към криптовалутите и блокчейн технологията. Тази технология има капацитета да промени функционирането на огромни сфери от нашия живот, но в наши дни е все още в началото на своето развитие. Заедно с покачването на дигиталните пари все по-висок става интереса към самото копаене. Напоследък се увеличава значително и броят на българите, които са привлечени от тази дейност и събират информация относно това явление.

Криптовалути като биткойн, лайткойн и други действат на базата на децентрализиран споделен регистър, наречен блокчейн. В него се съхранява информацията за транзакциите, които се осъществяват и до тези данни имат достъп всички потребители в тази система. В системата се проверява многократно всеки елемент, който веднъж вече фигурира в нея. Това има за цел да се минимизира риска от грешки или злоупотреби с данни. Става дума за термин, известен като „двойно харчене“. Тук е мястото да се спомене копаенето. Накратко, за да са полезни за функционирането на тази екосистема, те използват своите инструменти. На основата на това каква криптовалута използват, инструментите, които предоставят може да бъдат различни видове – видеокарти, специализирани машини за копаене, ASICs и др.

Високият им изчислителен капацитет се влага в решаването на супер сложни криптографски уравнения и така стават валидни транзакциите. В същото време се повишава нивото на сигурността в мрежата.

Тази дейност умишлено е създадена така сложно и използва толкова много ресурси. Целта на разработчиците е да не може един потребител от екосистемата да влияе така силно, че да спекулира, признавайки транзакции в общия регистър. Този риск е по-известен като „51% attack“. Регистърът представлява нещо като постоянно увеличаваща своя обем счетоводна книга, в която баланса се преизчислява през няколко минути.

Копането на виртуални валути със сигурност не е най-добрият и най-бързият начин за получаване на финансови средства, макар че за мнозина отстрани изглежда така. Процесът на копаене има смисъл за потребителите, които се интересуват от Ноу-хау, тъй като те имат афинитет към изучаването в детайли на техниките и технологиите, свързани с копаенето. Самият процес по закупуване и свързване на оборудването изисква ежедневна ангажираност и поддържащи дейности, които само за такива хора могат да бъдат полезно и приятно занимание.

За всички останали, според мнението на експертите, е далеч по-добре да бъдат част от групата на обикновените инвеститори. Хората, които имат интерес какво е блокчейн, но не са уверени как точно да станат част от новата вълна потребители, които участват в развитието на тази революционна технология могат просто да вложат известен капитал в самите виртуални валути и token-и.

Факт е, че хората, които копаят, както и самостоятелно мотивираните инвеститори са зависими напълно от цената на криптовалутите, но рискът на инвеститорите е много по-малък, тъй като спестяват от време и пари за копаене.