Етериум

 

Етериум (Ethereum) е платформа за създаване на децентрализирани приложения, основани на блокверига. Макар и кратка, тази дефиниция не ни дава прозрачна визия за целта, имплицирана в системата.

Най-важният лакмус е, че криптовалутата е свързана с блокверига, която представлява база данни от ново поколение, даваща възможност образуването на на децентрализирани апликации. Те по начало са предназначени за хора с общи интереси. Веднъж задействани, приложенията започват да живеят собствен живот, чиито насоки се детерминират от желанията на всички активно участващи в тази екосистема. Решенията в какви насоки ще се развива тя, се взимат по демократичен начин – чрез съобразяване с мненията на всички членове на екосистемата. Пример за такива екосистеми са Биткойн, Неймкойн, Лайткойн и др.

Етериум, както и изброените системи, е с отворена към всички хора разпределена система. Нейните членове са разпръснати във всички страни и континенти. Това, че се отличава с отворен код, значи, че всеки човек може да си я инсталира и да стане част от групата, която я поддържа.  Тя е децентрализирана от типа на Биткойн, така че веднъж активирана е зависима напълно от волята, на хората, които я ползват. Тя не е свързана с централизирани сървъри и всички хора са независими (непривилегировани). Това е от голямо значение, той като екосистеми с такъв характер създават най-бързо общност от голям брой хора с общи интереси. В резултат на това, такива общности са най-ефективни за своите каузи. Те най-бързо и ентусиазирано популяризират мисията, която припознават като своя обща цел, която ги обединява. 

Реално Етериум и Биткойн си приличат по доста неща. Възниква въпроса какви са тогава основните им разлики и дали Етериума не е само още една от виртуалните валути в океана от такива. За да се отговори най-добре е да се види как се е зародил Етериума и как се развива.

Всъщност за баща на валутата се счита Виталик Бутерин. По времето, когато измисля Етериума, той е съвсем млад компютърен специалист и е много запален на тема биткойн. Действието се развива през втората половина на 2013 година, когато Бутерин работи по различни проекти, отнасящи се към откриването на алтернативни модели на блокверигата като база за нещо по-голямо от дигитална валута, каквато е биткойн. Това се отнася до криптовалути версия 2.0. Бутерин, наблюдавайки няколко от тези проекта едновременно, му направило впечатление че те имат сходни характеристики. Например:

– създава се блокверига със уникален вид онлайн пари;

– участниците могат да си направят онлайн банкови сметки (портфейли);

– между тези аканунти могат да се изпращат данни, чрез които се провежда диалог, в смисъл на контакт за продаване и купуване, подписват се договори за наем, за кредити, за отразяване на събития и пр.;

– за всички отделни функционалности се определят отделни видове съобщения с регламентиран модел и принципи.

Тогава младият компютърен инженер разбира, че този метод има някои несъвършенства. Например, за нова функцотналност, която някой от участниците поиска, на системата й се налага да определи нов вид съобщение, започвайки реално от нулата. За да се реализира това, клиентът следва е само да направи новата имплементация, но и да накара другите потребители на системата, че мрежата им се нуждае наистина от, за да гласуват положително за нея.

Виталик Бутерин осъзнава, че всички негови проекти активират еднотипни функционалности като нова виртуална валута, апликации за поддържане и  използването на системата и пр. По този начин значителен дял от разходите на проекта се иразходват за създаването на тази структура, вместо да отиват за програмирането и фокусът върха определена логика, която да донесе дивитенти в бъдеще.

За да се онагледи казаното дотук ще се използва една инфраструктура за отпускане на кредити. Нейната най-важна бизнес логика ще бъде свързана с начините как да се подписват договорите и да се отпускат тези кредити, как да се правят паричните преводи и да се погасяват сумите. Усилията на програмистите би трябвало да се фокусират върху развитието на тези фактори, а не към създаването на нова блокверига с още една валута и пр.

По този начин се заражда идеята за разпределена мрежа, в която участниците да имат право да изграждат свои видове съобщения, без да трябва да бъдат предварително влагани в кода на инфраструктурата.

Те, обаче, следва да се извършват по определени, за дадения тип съобщение, принципи. От тук следва, че не само следва да има индивидуализирани съобщения, а са нужди и индивидуализирани принципи, които също да бъдат изградени от участниците на системата. Идеята се доразвива и се разбира, че клиентите следва да имат право да определят не само свой вид съобщения, но и свой програмен код, който да се реализира.

В този контекст господин Бутерин изгражда своята концепция за нова разпределителна мрежа, в която участниците да имат право да определят свои програми, ползвайки предварително изградената система за блокверига, копане, онлайн пари и пр. Така Етериум става първият в историята децентрализиран свързан с целия свят компютър. Всеки потребител в тази система може на практика да изпише апликацията, която желае и тя директно ще придобие особеностите, които правят биткойн революционен – да има широкомащабен достъп до всички хора в света и същевременно да бъде защитен от една напълно сигурна блокверига. Наред с това, тази система има всички предимства на виртуалните валути.

Вълните на Елиът

Тази публикация има за цел да обясни структурата wxy Elliott Wave, често наричана двойна корекция или 7 Swing Elliott Wave структура. Също такаq ще сравни; тази WXY  структура с ABC структурата, обяснявайки приликите и разликите. Статията припознава за своя цел да помогне на трейдърите за изясняване на разликите, кога е прието вълните да се обозначават като WXY и кога да се обозначи като ABC.

Двойна трипластова структура на Eliott (WXY)

Elliott Wave Analysis

Тази структура се нарича още двойна корекция или WXY е коригираща структура с 3 вълни, където третото рамо (вълната Y) обикновено е 100% – 123,6% от първия етап (вълната X) и не повече от 161,8%. Разделението на вълната W се изразява в 3 вълни. Подразделението на вълната Y също е в 3 вълни, така че може да се приеме като структура 3-3-3.

Zig-zag Elliott Wave Структура (ABC)

Elliott Wave Analysis

Структурата Zig-zag Elliott Wave (ABC) е много подобна на WXY. Това е и структура с 3 вълни, а третата част (вълна С) обикновено е 100% – 123,6% от първия етап (вълна А) и не повече от 161,8%. Разликата между двете е във вътрешното подразделение на първото и третото рамо. В ABC, подразделението на вълната А, е в 5 вълни, както и подразделението на вълната С.

Така наречените трейдъри „Wavers“ са запознати обикновено с ABC и факта, че всеки 3 вълни се движат като ABC. В действителност, освен ако подразделението на първото и третото рамо не е в 5 вълни, погрешно е да приемаме, че всеки 3 вълни ще се движат като ABC. 

Японски свещи формации

Всички са свикнали да виждат конвенционални линии, а диаграмата на свещника е вариант на графиката, използван през последните 300 години. Той разкрива повече информация от линията на конвенционалната графика.

Японските свещи представляват тънка вертикална линия, показваща периода на търговия. Широката лента на вертикалната линия показва разликата между отварянето и затварянето.

Свещта на ежедневната линия съдържа стойността на валутата на открито, високо и ниско ниво, както и в края на деня. 
Японските свещи имат голяма част, която се нарича „истинско тяло“. Това истинско тяло представлява диапазонът между откриването и приключването на търговията за този ден.

Когато истинското тяло е оцветено или черно, това означава, че затварянето е по-ниско от отварянето. Ако истинското тяло е празно, това означава обратното: затварянето е по-високо от отварянето.

Карти на свещници

Точно над и под истинското тяло са „сенките“. Счита се, че фитилите на свещта и сенките показват високите и ниските цени на търговията на този ден.

Когато горната сянка (горният фитил) в определен ден е къс фитил, то отвореният ден е по-близо до височината на определения ден.

Една кратка горна сянка в даден ден, сочеща нагоре диктува, че затварянето е близо до върха.

След като го разгледате, лесно е да видите богатството от информация, показана на всеки свещник.

Само с един поглед можете да видите къде началната и крайната цена на една валута са високи и ниски, както и дали тя се е затворила на по-високо ниво от това, на което се е отворила.

Когато видите серия свещници, можете да видите друга важна концепция за диаграми – тенденцията.

TRAND

Единични свещи

Long Black Day – Дългата свещ, оцветена в черен цвят, се състои от същинско тяло, което е много по-дълго от линията на сянката. Това показва голямата разлика между отворената цена и фиксираната цена за един работен ден. Тази свещ показва, че отворената цена е близо до високата цена, която се затваря по-ниско и близко до ниската. Колкото по-дълго е тялото на свещника, толкова по-мек е сигнала.

дълъг черен ден

Дълга бяла свещ – Дългата бяла свещ се състои от истинско тяло, което е много по-дълго от сянката му. Това показва голямата разлика между отворената цена и фиксираната цена за един работен ден. Такава свещ за един работен ден показва, че отворената цена е близо до ниската, цената се затваря по-високо и е близо до високата. Колкото по-дълго е тялото на свещника, толкова по-мек е сигнала.

ДЪЛГИ БЯЛО
Къса бяла свещ – Теоретично, късата бяла свещ представя покачването или спада на съществуващата тенденция. В реалния свят тя се представя като обръщане на 52% от времето, което е близо до теоретичното представяне.

Бял ден

Къса черна свещ – Същото важи и за свещите с късо тяло, оцветени в черен цвят. Те показват колебание между бичи и мечи пазар. Тази свещ не се среща често, освен ако не е част от образуването на свещник във „вътрешния бар“.

Черният ден

Бяла формация въртящи се върхове – Това са тип свещници, където истинското тяло е малко, въпреки широката гама движения на цените през целия ден на търговията. Тази свещ често се счита за неутрална и се използва за сигнал за търговия относно бъдещата посока на базовия актив. Обикновено при възходящ тренд, когато е далече от нивото на съпротива, тя се счита за модел на продължаване. Това е „знакът“, който пазарът прави точно преди продължаването на сегашната си тенденция.

бял

Черна формация въртящи се върхове – При тези свещи и7стинското тяло е малко, въпреки широката гама движения на цените през целия ден на търгуване. Тази свещ често се счита за неутрална и се използва за сигнал за нерешителност относно бъдещата посока на базовия актив. В низходящ ред, когато няма непосредствено ниво на подкрепа, това се счита за модел на продължаване.

черно

Dragonfly Doji – Тип свещник, който сигнализира за нерешителност сред търговците. Моделът се формира, когато цените на отваряне и затваряне на акциите са равни и се случват в най-високата част на деня. Дългата, по-ниска сянка предполага, че силите на търсенето и предлагането са близо до баланса им и че посоката на тенденцията може да се окаже близо до голяма повратна точка.

водно конче

Gravestone Doji – Тип модел на свещ, който се формира, когато цената за отваряне и затваряне на базовия актив е равна и се случва в най-ниската стойност на деня. Дългата сянка показва, че натиск от страна на купувачите се противопоставя на продавачите и че силите на предлагане и търсене се доближават до своя  баланс. Този модел често се използва, за да се предположи, че посоката на тенденцията може би е близо до голяма повратна точка. Ако се образува около голяма зона на съпротива, тя може да се разгледа като свещ за смяна.

надгробна плоча

Дожи с дълги крака – вид свещ, чиито цени за отваряне и затваряне са почти равни въпреки многото движения на цените през целия ден на търговията. Тази свещ често се използва за сигнал за нерешителност относно бъдещата посока на основния актив. Обикновено в средата на диапазона може да се приеме като продължение на предишната тенденция.

дълго

Модели на свещници (2 свещи)

Харами – тази свещ е известна също като „вътрешен бар“. Свещникът, който се формира в истинското тяло на предишния свещник, е в харами, което означава „бременна“ на японски, а втората свещ е сгушена вътре в първата. Първата свещ обикновено има голямо, истинско тяло, а втората – по-малко реално тяло от първата. Стрелите (високи/ниски) на втория свещник не трябва да се съдържат в първия, въпреки че е за предпочитане, ако са. Дожите с въртящи се върхове имат малки реални тела и могат да се оформят в позиция „харами“.

Харами

Чукер „Пин Бар“ /Сhukar Рin Вar/ – Тази свещ сигнализира за обръщане след низходящ тренд. Това означава, че контролът се е променил от продавачите до купувачите. Сянката трябва да е поне два пъти по-голяма от височината на тялото. Ако възникне след възходяща тенденция, тя се нарича „висящ мъж и е мечешки сигнал. Свещта с форма на „надгробен камък“ се идентифицира чрез отворен и близък до дъното на търговския диапазон символ. Това е наистина обратното на чук и сигнализира за обръщане, когато се случи след възходяща тенденция.

ЧУК

Dark Cloud – това е модел, който се среща след възходяща тенденция и е сигнал за обръщане, предупреждаващ за „дъждовни дни“. Мечият модел на обръщане продължава тенденцията на движение с дълго бяло тяло. На следващия ден се отваря на ново високо ниво, след което се затваря под средната точка на тялото на първия ден.

DARK
Линията на пиърсинга – това е обратното на модела Dark Cloud и е сигнал за обръщане, ако се появи след низходящ тренд. Първият ден, в низходящ ред, е дълъг черен ден. На следващия ден се отваря на ново ниво, след което се затваря над средната точка на тялото на първия ден.

PIE LINE

PIER

Навлизане – схватките за навиване (показани по-горе) се състоят от две тела без сенки, където второто тяло „поглъща“ първото. Картината отляво е пример за бичи, поглъщащ модел. Те обикновено означават възходящо продължение. Моделът на свещника от дясната страна е мечия поглъщащ образец. Той е много важен на пазарите, където продавачите „поглъщат“ последните купувачи и понижават цената.

Тези сигнали са особено значими след продължителна тенденция. Той може да се използва широко и заедно с пин бар – те са два от най-често използваните модели свещници от професионалните трейдъри. Те са от решаващо значение, когато става въпрос за „метода за мащабиране“, който се използва.

Модели на свещници (3 свещи)

Звезди – Звездите се състоят от дълго тяло, последвано от късо тяло с много по-малка сянка (диапазон на търговията). Телата на двете не трябва да се припокриват, макар че сенките могат. Има три основни модела свещници:

STARS

Зорница

Моделът Morning Star е бичи обръщащ сигнал след низходящ тренд (както е изобразено по-горе). Първата лента има дълъг черен корпус, второто тяло се просмуква от първия (сенките все още могат да се припокриват) и могат да бъдат пълни или кухи. Това е последвано от дълго бяло тяло, което се затваря в горната половина на тялото на първата лента.

СУТРИН

Вечерен модел на звездите

Вечерният модел на звезда е срещу Morning Star и е сигнал за обръщане в края на възходяща тенденция. Вечерната звезда е модел с три свещи, които се събират по начина, илюстриран по-долу. Първата свещ има високо бяло истинско тяло, втората има малко истинско тяло, което се простира по-високо, за да образува звезда, а третата е черна свещ, която се затваря в бялото истинско тяло на първата сесия.

вечер

Доджи здезда /Dodge Starе/ – по-слаба от сутрешната или вечерната звезда – доджи е знак на нерешителност. При Shooting Star тялото на втората свещ трябва да е близо до ниската свещ – в долния край на търговския диапазон. Горната сянка трябва да е по-дълга. Това също е по-слаб сигнал за обръщане след тенденция. И двата модела изискват потвърждение – следващата свещ се затваря под средата на първата.

дожи

Издигащи се и падащи три метода

Методът на издигане се състои от две силни бели линии, в които се вмъкват три или четири малки отклоняващи се черни линии. Крайната бяла линия образува нов затварящ се връх. Моделът определено е възходящ.

Методът на падане (изобразен вдясно) е заграден от силни черни ленти, а втората черна лента, образува нова затваряща се нишка. Това определено е мечи модел на свещник. Тя обикновено се формира в средата на диапазона в низходящ ред.

Fibonachi forex

 

В днешната трудна и особено непредсказуема търговска среда един от най-добрите инструменти за намиране на изходни и входни сигнали може да включва практическа стратегия за корекция на Fibonacci във връзка с други широко използвани технически показатели, като нива на подкрепа и съпротива, MACD и инерционни показатели RSI.

Корекцията на Фибоначи работи добре, когато се използвай MACD, защото параметрите на пазарните люлки могат да бъдат предварително зададени с моментния индикатор (MACD), който потвърждава обръщане на тенденцията.

Вземете например графиката USD/JPY по-долу:

USDJPY

На диаграмата се вижда, че около средата на април цената се забавя и отскача от дългосрочната линия за подкрепа на тенденциитеЦената се стабилизира и индикаторът MACD създава кръст нагоре. Комбинацията от тези важни сигнали може да убеди един търговец да „скочи“ при първата зелена стрелка.

Тъй като цената се движи нагоре с инерция, става ясно, че границите на краткосрочния диапазон са на място и линиите на Фибоначи могат да бъдат начертани върху графиката.

Първото предизвикателство за възходящия ценови импулс настъпва при първия син кръст, настроен на ниво 0,618 Fibonacci. Търговецът би могъл с основание да твърди, че движението се е развило и не може да надхвърли дългосрочната тенденция към нивото на съпротива. Индикаторът MACD, обаче, казва друго и сигнализира, че щатският долар все още е в сила. В този случай от индикаторите, работещи ръка за ръка, можем да видим, че все още няма да получат правилен знак за излизане и по-мъдрият търговец ще заеме позицията.

Цената след това се превръща в ниво на съпротива и достига 0.718 Fibonacci, където се задържа. Това е нивото преди пълната промяна на валутата и представлява страхотно проучване. В този момент инерцията и MACD започват да се стабилизират. Цената пада със слайдове под малката линия за подкрепа и MACD преминава надолу.

Комбинирайки Fibonacci, MACD и нивата на съпротива и подкрепа, получаваме солидна изходна точка, която може да се разглежда и като сигнал за влизане, означен с втората зелена стрелка. Мъдрият търговец след това сменя позицията за купуване за продажба.

И накрая, тъй като цената силно се връща в дългосрочния диапазон на триангулацията, тя незабавно отскача, за да удари дългосрочната тенденция на съпротива, посочена от втория син кръст и нивото 0.50 Fibonacci. Спокойният търговец би задържал късата позиция, тъй като индикаторът MACD предсказва по-нататъшно продажбено напрежение. След няколко дни цената продължава пътуването си на юг към линията нагоре, която е друг изходен (и потенциално входен) сигнал, означен с третата зелена стрелка. Ако MACD премине в тази точка, то тогава ще потвърди люлеенето.

Съкращенията на Фибоначи при 23.6%, 38.2%, 50% и 61.8% произтичат от съотношенията, открити в последователността на Фибоначи. 50% корекция не се основава на номер на Фибоначи. Вместо това, това число произтича от твърдението на Теорията на Дау, че средствата често връщат половината от предишното си движение и представляват важно ниво.

Фибоначи работи добре с индикатори за импулси като индекса на относителната здравина (RSI), тъй като помага да се идентифицират нива, при които цената може да се покачи или да намалее от регионите за прекурсор или препродажба.

Вземете например дневната графика USD / CHF по-долу:

USDCHF

В тази диаграма можем да видим, че цената се е повишила до ниво 0,618 Fibonacci, като същевременно удря една точка на свръхконкурсия, посочена от сигналната линия RSI до 0,60. Цената се задържа на това ниво и започва да удвоява производството на сигнали за продажба.

Позицията е затворена в момента, в който RSI отива да премине, съвпадайки с намаляването на цената до страхотната 200-дневна плъзгаща се средна стойност. Следва да се отбележи, че след тази търговия цената може да се възприема като обхват, обвързан със сила, ограничена от 0.50 Fibonacci ниво и слабост, подкрепена на ниво 0% Fibonacci.

Накратко, можем да видим, че процентите на Fibonacci се използват най-добре в комбинация с други технически показатели. Всъщност, повечето анализатори биха казали, че сами по себе си са напълно неефективни. Нивата на Фибоначи никога не трябва да се разглеждат като точни точки за влизане или излизане от позиции и поради това други технически показатели може да осигуряват важен контекст. Нивата на Фибоначи в диаграмата следва да се разглеждат като приблизителни области, при които пазарът разглежда следващия му ход, а не като ясен математически маркер.

Swing трейдинг

 

Търговците се отдават на различни видове търговия: позиционна търговия, търговия в рамките на деня, скалпиране, търговия със суапове и т.н. Позиционната търговия е с по-голяма, а останалите типове са с по-кратка продължителност, варираща от един ден до няколко минути, което носи и съответните ползи. За да получат оптималните печалби, те зависят от различни технически индикатори, които им помагат да прогнозират движението въз основа на дадена ценова таблица. В следващата статия ще откриете как един търговец може да се възползва от два основни показателя, а именно, групата на Bollinger и ADX, за да получите необходимите ползи от търговията със суинг.

Така наречения Swing trading е вид търговия, при която инвеститорите търсят бързи печалби. Тя е много подобна на дневната търговия, при която инвеститорите не заемат позициите си с дългосрочен сценарий. Може да е за един час, ден или няколко дни, които търсачът на суинг търси. Предвид възможностите, предоставени от движението на пазара, търговците на суинг влизат и напускат пазара в същия ден или могат да търгуват няколко часа. Следователно, за да се капитализират пазарните движения, трябва да знаем такива показатели, които помагат да се постигне необходимата възвръщаемост възможно най-скоро. Бандата на Болинджър и ADX (Средното движение на посоката на движението) са два такива технически показателя, които помагат да се възползват от колебанията в цените. Нека ги разгледаме по-подробно.

Бандата на Болинджър: Тя е широко известен технически показател за търговия със суити, тъй като показва вероятния обрат в цените. Състои се от три криви, които се изразяват ​​с помощта на плъзгащи средни и стандартни отклонения. Средната лента е плъзгаща се средна стойност за определен период, където горните и долните ленти са стандартни отклонения на средната линия. Обикновено средната лента се състои от 20-дневна плъзгаща се средна стойност, докато горната и долната лента са на 2 стандартни отклонения от средната лента.

 

Когато основният се движи извън горната група на Болинджър, той се смята за „свръхбаза“, което означава вероятна резервация на печалба и ликвидация на цената. И обратното, когато базисните сделки се търгуват под низходящата група на „Болинджър“, тя се счита за „свръхпродажба“ и посочва цените за покриване на загубите. В случай, че основната котировка се е изкачила от долната лента, тогава средната лента ще бъде първата резистентност, докато поддържаната търговия над средната лента ще доведе цитираната към горната лента. В случай, че графиката се движи надолу от горната лента, първата подкрепа ще бъде средна, ако не успее да поддържа тази подкрепа. В такъв случай ниската лента ще бъде следващото ниво, което следва да се наблюдава.

ADX (среден индекс на движение на посоката или среден насочен индекс): Докато групата „Болинджър“ показва вероятна промяна, ADX показва силата на съществуващия ценови ход. ADX е експоненциалната плъзгаща се средна стойност на посочващия индекс (DX) за определен период от време. Посоката на графиката е съставена от два индикатора, а именно индикатор за положителна посока (+ DI) и индикатор за негативна посока (-DI). + DI изчислява силата на движение нагоре, докато -DI изчислява силата на движение надолу. И двата индикатора се изобразяват с ADX в прозореца на индикатора между ограничен диапазон от 0 до 100. Стандартният период от време, използван в този индикатор, е 14 периода.

Когато ADX е на ниво над 40, преобладаващата тенденция се счита за силна, докато в случай на търговия с ADX под ниво 20 личи по-слаба тенденция. С други думи, доколкото линията ADX се търгува над 40 нива с възходяща тенденция, тя показва продължаването на преобладаващата тенденция (Be bullish или Bearish), докато низходящ ред под ниво 40 би показал вероятна промяна в тенденцията. По същия начин, ако линията ADX се търгува под ниво 20 и показва знак за увеличение, очакваната тенденция се очаква да нарасне.

Стратегия: Ако основната котировка тества горната или долната лента на Bollinger, се очаква да се обърне, силата на обръщане може да бъде известна със сегашното ниво и тенденция на ADX.

Пример 1: Ако котировката се търгува над горната лента на Bollinger, потърсете ADX, ако тя се движи надолу под ниво 40, след което се очаква да се продаде натиск с целите на средната лента и след това на по-ниската лента на Bollinger.

Bollinger диаграма

Графика за четири часа: Горепосочената четиричасова диаграма на EUR/USD описва как да се търгува с помощта на групата Болинджър и ADX. Както можем да видим, котировката пресича горната лента на Bollinger, затваряйки над 1.3265, посочвайки свръхкупения сценарий и очакванията за резервиране на печалбата. На долния панел, понижението под ниво 40 в ADX също сигнализира промяна в преобладаващото изкупуване. Обратното на тенденцията беше подкрепено от низходящата тенденция към ADX. Можете да тествате долната лента на Bollinger близо до 1.3030, което показва вероятна промяна в цените. Следователно инвеститорът трябва да резервира пълна печалба на 1.3030.

Часова валутна графика

Часова графика: Горепосочената часова диаграма на EUR/USD дава още един пример за това как да се търгува с помощта на групата ADX и Bollinger. Котировките, търгувани под долната граница на Bollinger и ADX, също са тенденция, насочена надолу, което показва вероятна промяна на тенденцията от съществуващата ликвидация. Следователно, като купуваме в долната лента на Bollinger и начертаваме тренд линия, трябва да задържаме позицията си, докато котировката тества горната лента на Bollinger. Съгласно посочената по-горе стратегия, чрез закупуване на близо 1.3390 и ликвидация на позиции близо до 1.3430, можем да реализираме печалба от 40 базисни пункта.

Пример 2: Ако цените покажат пробив от долната област на Bollinger (или горната част), а ADX варира нагоре от под 20, се очаква цените да се търгуват по-високи (по-ниски), докато цените се приближат до горната граница на Bollinger (или по-ниска лента на Bollinger) или надолу в ADX.

графиката eurusd

Четиричасова диаграма: От горепосочената четиричасова диаграма на EUR/USD може да се види, че внезапното понижение в цената на EUR/USD, нарушавайки нормалния диапазон и принуждавайки котировката да се търгува над нивото 1,2730, може да се подкрепи от възходящата ADX над ниво 20. Едно от тях е, че графиката е докосвала горната лента на Bollinger много време. Не трябва да забравяме, че никога графиката не се затваря над Band Upper Bollinger, а само е близо до горната лента и сочи следователно за свръхконкурентен пазар.

форекс график eurusd

Часова графика: Горепосочената часова диаграма на EUR/USD дава още един пример за това как да се търгува с помощта на групата ADX и Bollinger. Тъй като цените се търгуват в диапазона и внезапно започват продажбите, човек трябва да потърси ADX, който се връща от ниво 20, което показва, че натискът върху продажбите има сила и ще продължи. Приемайки позицията на продажбите на това ниво, е добре да следваме целта да се доближим до по-ниската група на Bollinger. В този пример, 60 bps (разликата между 1.3030 и 1.2970) са печалбите, генерирани с помощта на тази стратегия.

Рейтинг: 3 от общо 5 звезди

Обратна връзка: Стратегията изглежда важна от гледната точка на суаповия търговец, но ограничителната точка са поръчките при стоп-загубата. Стратегията не взима отношение към точката на излизане от съществуващата позиция в случай на неблагоприятно движение на цените. Следователно, за да се полагат необходимите грижи, винаги се очаква да се използват определени други показатели, които осигуряват точката на спиране в случай на неблагоприятно движение на цените.

Форекс сигнали

Тази статия ще се опита да даде някои насоки как да усъвършенствате вашата търговия.

Първо си създайте принципи за търговия. Търговците нямат време да реагират, когато пазарите са в движение. Те често смятат, че е необходимо бързо решение, в противен случай те може да пропуснат златна търговска възможност.

Звучи ли ви познато? Не се тревожете – това е обща реакция. Търговците са склонни да предприемат импулсивни, емоционални решения, когато напрежението е високо. Можете да се борите срещу това желание, като изпълните следните стъпки:

– Разпознаване, когато вътрешният натиск ви принуждава да вземете решение за търговия.

– Използвайте кратки сентенции, за да си спомните най-доброто действие като правило;

– Използвайте различни техники на практика, проверка и детайлно опознаване на Вашия търговски план. 

Търговците имат желание да навлязат на пазара веднага, когато се представи възможност за търговия. В повечето случаи, обаче, цената е с тенденция, която трябва да се проследи и да се коригира, преди инерцията наистина да тласне цената нагоре или надолу.

Същевременно е необходимо да се отдели време и да се направи добра подготовка, за да се оцени настройката, плана и влизането, преди наистина да се влезе в търговията.

Не бързайте да отворите позиция преди необходимите сигнали и не се опитвайте да гоните пазара.

Прибързаното включване се случва, когато търговците навлязат на пазара, преди сигналът да пристигне на графиката им. Проблемът е, че влизайки на пазара, сигналът може никога да не се появи. Примамливо е да натиснете бутона и да влезете в настройката по-рано от планираното, но е желателно да се въздържате от това.

Търговците на практика се нуждаят от спазване на дисциплина, за да чакат действителният сигнал да се появи в диаграмата. Не забравяйте да чакате да се инкасира вашият търговски план.

Пазарът действа самостоятелно. Той следва пътя на най-малкото съпротивление, а не визията ви за това как трябва да се движи цената. Същото важи и за навлизането на пазара твърде късно, т.е. преследването на пазара. След като настройката е изчезнала, не оправдавайте късното влизане … и просто го пуснете.

След като пропуснете настройка, не забравяйте, че пазарът няма да изчезне изведнъж, а си кажете „Пазарът е винаги там!“. Да, може да сте пропуснали някои възможности, но новите определено ще пристигнат на мястото си. По-благоприятно е да се съсредоточите върху потенциалните нови настройки, вместо да се разсейвате от миналото. С други думи, по-добри пари са пропуснатите, отколкото загубените.

Хармонични ценови модели

Следващите два модела в серията хармонични статии за търговия са така наречените „екстремни“ хармонични модели на прилепи и раци.

В известен смисъл те могат да бъдат смятани за разширените версии на по-възрастните роднини, които обсъждахме в скоро публикувана статия, а именно Gartley и Butterfly patterns.

Хармоничните модели прилеп и рак

По същия начин, прилепът и ракът също са изградени от 4 рамене, като се започне с раменете XA, последван от ABCD модел. Докато Gartley и Butterfly моделите се откриват наскоро, прилепът и ракът водят началото си от предходното десетилетие, като са техен създател се смята човекът, занимаващ се с хармонична търговия Скот М. Карни.

Въпреки, че прилепите и раците изглеждат по сходен начин и се търгуват много подобно на другите хармонични модели, те все пак притежават свои собствени отличителни характеристики и последваща типична реакция на цените.

Важно е, че обръщанията на пазара от хармоничната обратна зона на разширените модели статистически са склонни да бъдат по-остри от тези на стандартните модели на Gartley и Butterfly. Изключително разтеглените люлки на моделите, определени от техните отношения с Фибоначи, са едно от възможните обяснения за причините за това.

Освен това Прилепът и Ракът прогнозират обръщанията на пазара точно толкова, колкото по-популярните Gartley и Butterfly. Търговският подход, правила и тактики, които описахме в първата статия от тази серия за модела ABCD, са почти еднакви във всички хармонични модели, поради което няма нужда да ги повтаряме тук.

Ще разгледаме обаче, специфичните отношения на Фибоначи, които дефинират двата модела и някои от техните уникални атрибути.

Моделът на прилепите

Този модел, подобно на модела на „Гартли“, се разглежда като модел на корекция в групата на хармоничните модели. Така че, макар да има тенденция да се формира при изтегляния по време на преобладаваща тенденция, валидността на модела Прилеп не се дефинира от контекста, в който се появява, а по-скоро от различните фибоначи връзки между елементите в модела.

И все пак, напълно игнорирайки контекста, в който моделът изглежда, със сигурност не се препоръчва и всъщност може да е огромна грешка.

От друга страна, съзнанието за по-широкия контекст и по-голямата картина на пазара винаги е ключов признак на успешните търговци и в този смисъл съчетаването на хармонични модели като „Бат“ с ключови търговски концепции като класическа подкрепа и съпротива може да бъде рецепта за дълго – успех и много печалба.

Мечи и бичи прилепи

Специфичните Фибоначи подравнявания между всяка люлка в модела Прилеп, които дават най-голяма вероятност за възникване на обрат, са както следва:

  1. Точка D е 88.6% корекция на XA крак.
  2. Точка B е 38,2% или 50% корекция на XA крак.
  3. Точката на корекция C може да бъде някъде между 38.2% – 88.6% от рамото AB.
  4. Раменете на CD обикновено се разширява спрямо AB рамото (с CD = 1.272 × AB е най-често срещаната), въпреки че еквивалентът AB = CD е валиден.
  5. Рамото BC е 161.8% или повече.

На тази 4-часова диаграма на AUD/NZD пазарът се обръща доста рязко, след като изпробва хармоничната обратна зона. Добре е да се помни, че всички 3 нива на хармоничната обратна зона не е необходимо да бъдат тествани и търгувани, а по-скоро обръщането от зоната между нивата на 3 Fib е важно.

Следващото връщане в посока нагоре достигна 78.2% корекция на разстоянието от AD, което надминава, както 38.2%, така и 61.8% Fib цели по пътя.

Пример за бичи прилеп модел в AUD/NZD в 4 часова диаграма

Модел на раци

Ракът е много структурно подобен на модела на пеперудата, тъй като неговата точка на конкуренция D трябва да надвишава изходната точка X, следователно да се квалифицира като разширение, подобно на пеперудата. Изключителните равнища на цените, постигнати с модела на раците, често водят до много по-резки обръщания.

Не забравяйте, че колкото по-бързо е обръщането от хармоничната зона, толкова по-големи са вероятностите моделът да достигне целите си за печалба и дори да ги надхвърли.

Мечи и бичи модели на раци

Тук са строгите съотношения Фибоначи между раменете в модела на раците, които са склонни да дават най-добрите търговски настройки и най-добрите резултати.

  1. Точка D представлява проекция на XA рамо от 161,8%.
  2. Точка B е максимум 61,8% корекция на XA рамо или по-малко.
  3. Точката на корекция C може да бъде някъде между 38.2% – 88.6% от рамото AB.
  4. CD рамото е 127.2% от AB (1.272 × AB) на минимум или 161.8% от AB (1.618 × AB).
  5. Прогнозата за BC е минимум 161,8%.

В тази 5-минутна графика на USD/CAD цената се обръща бързо от хармоничната обратна зона, но моделът не успява да продължи да надминава целта 38.2 Fibonacci.

Този пример напомня защо е важно да се вземат частични печалби на всяко целево ниво на хармоничния модел. Не забравяйте, че не всички хармонични модели водят до сериозно объркване, но вместо това шаблонът може да достигне целта си за корекция от 61,8% или 38,2% и все пак да е валиден и печеливш, точно както в случая тук.

 Пример за бичи модел на раци на NZD/USD в 4 часова диаграма

Графики форекс

Подготовката и изпълнението на плана за търговия е от решаващо значение при формулирането на последователен подход. Търговският план помага на търговците да намалят напрежението и да контролират емоционалните си реакции по отношение на променливостта на цените. Въпреки това, повечето търговци забелязват разликата между теоретичната търговия и действителната търговия. Търговските идеи може да изглеждат прости на хартия, но бързо могат и да се усложнят, когато е необходимо окончателно решение. В тази статия, ще бъдат обсъдени няколко принципа, които можете да използвате за сканиране на пазарите.

Когато анализирате пазарите, винаги е важно да запомните, че не всички решения си струват неприятностите. Има максимален брой ежедневни решения, с които мозъкът ни може да се справи, преди да изпита умора от взимането на решения.

Търговците следва да наблюдават графиките и да се съсредоточат върху финансовия инструмент с най-голям потенциал за деня, седмицата или месеца.

Какво някои анализатори смятат за най-добър потенциал при анализа на графиките? Те съветват да се избягва търговията с големи задръствания и вместо това човек да се съсредоточи върху търговията с инерция в широки отворени пространства. Най-често това се случва, когато има по-малко подкрепа. Може да се използва мотото „Нека пазарът води и аз ще го последвам“. Други търговци споделят принципа: „Пазарите говорят и търговците слушат!“

Ние не контролираме нищо друго освен риска

Както беше обяснено по-рано, търговците трябва да са гъвкави в подхода си към пазара. По всяко време трябва да избягвате „надежда“, че пазарът ще тръгне във вашата посока. Защо? Търговците не могат да контролират ценовите движения, поради което всичко е въпрос на вероятности. Единствената част, която търговците могат да контролират, е рискът, който се поема на базата на деня, седмицата, месеца или тримесечието.

Планирайте търговията и търгувайте съобразно плана

В крайна сметка цялата статия може да бъде обобщена чрез едно много просто заключение: планирайте търговията и търгувайте съобразно плана. Това звучи изпълнимо, просто отнема време за овладяване на подхода.

Саксо банк форекс

Саксо Банк (Saxo Bank) е един от водещите играчи в глобалната онлайн търговия, предоставяйки както на частни, така и на институционални клиенти една авангардна платформа, която доставя ефективна, многофункционална търговия.

Като напълно лицензирана и регулирана датска банка, тя е подчинена на строги директиви и разпоредби на ЕС относно обработката на заявките на своите клиенти. Вътрешните системи се подчиняват на най-строгите мерки за сигурност, за да се гарантира, че личната информация на потребителите е защитена и те имат възможност за безопасна онлайн търговия.

Важно е да се отбележи, че с тази компания търговците и инвеститорите имат достъп по всяко време и навсякъде не само до популярни активи, но и до географски разнообразни активи на труднодостъпни пазари. Достъпът до многобройните активи дава най-доброто предимство, което човек може да има в днешния непрекъснато променящ се, глобален пазар.

Фирмата е един от лидерите в онлайн банкирането, като набляга на иновативните онлайн услуги и разработката на високотехнологичен софтуер. През годините компанията създава силни взаимоотношения със стотици финансови институции по целия свят, които се възползват от дълбоката й ликвидност. Тя предлага висококачествени банкови решения и водещи технологии. Saxo Bank се нарежда сред първите доставчици на валута в световен мащаб. Тяхната дълбока ликвидност и модерна технология позволяват уникални възможности за хеджиране и поръчки.

Клиентите и партньорите на Saxo Bank ценят високата безопасност и надеждност, тъй като компанията и нейните дъщерни дружества са регулирани на най-високо ниво. Компанията, също така, се придържа към най-високите стандарти за сигурност, прозрачност и финансова стабилност.

Стратегии форекс

„Цената е това, което плащаш, стойността е това, което получаваш.“ – Уорън Бъфет.

Подкрепата и съпротивата са основна част от повечето стратегии за техническа търговия. Това е един от най-старите инструменти за търговия, използвани в техническия анализ и това е логично. Концепцията за обръщане на цените в близост до нива на подкрепа или съпротива се доказва като изключително надежден метод за търгуване на пазарите.

Има някои различия в начина, по който различните търговци определят нивата на подкрепа и съпротива, но по същество дефиницията е една и съща в света на търговията: „Подкрепата винаги е под сегашното ценово ниво“. Всеки ход, който е на ниско ниво, се счита за подкрепа. Колкото по-ясно е, че суинга е по-нисък, толкова по-силна е нивото на подкрепа.

Форекс поддръжка

Черните линии показват нивата на подкрепа в диаграмата, от началната точка вляво, проектирана в бъдеще надясно.

Съпротивата е точно обратното на подкрепата.

Съпротивата е винаги над текущото ценово ниво. Всяко равнище, при което графиката на диаграмата се покачва нагоре се счита за ниво на съпротива.

Форекс съпротива

Черните линии показват нивата на съпротива в графиката, от началната точка вляво, проектирана в бъдещ период надясно.

След като цената премине през нивото на подкрепа или съпротива, тя автоматично се смята за счупена и вече не се счита за подкрепа и съпротива (черните линии, които не вървят докрай, са такива).

Необходимо е да се разбере, че подкрепата и съпротивата действат като зони в диаграмата, а не като ясни нива.

Например, ако има се наблюдава подкрепа на валутната двойка EUR/USD при 1.0655, това не означава, че трябва да изчакате двойката да достигне това ниво и да купите точно на 1.0655. Вместо това, използвайте зоната около това ниво като зона за подкрепа и търсете купувачи в тази груба зона. В зависимост от това какъв период от време наблюдавате това ниво на подкрепа, зоната може да бъде 10 пипса за графики в рамките на деня и 50-100 пипса за седмичната или месечната диаграма.

Един от начините за увеличаване на вероятностите, че сигналът за покупка или продажба е валиден, е да изчакате края на търговската сесия, преди да влезете в търговията. Много често пазарът може да счупи зоната на подкрепа по време на сесията, но след това ще се затвори обратно над нея в края на сесията. Това е зона на подкрепа, която се осъществява, въпреки че е била нарушена в рамките на деня.

Ето един пример за такъв случай:

снимка

Дневна графика EUR/USD – Цената се счупва под нивото на подкрепа през деня, но се затворя над нея и след това отскача напълно.

Как да търгуваме с подкрепата и зоните на съпротива?

Има много начини, по които подкрепа и съпротива се използват в различни методи на търговия. По принцип съществуват два основни начина, по които може да се търгуват подкрепата и съпротивата.

Търговия при обръщане

Това е ситуацията, при която търговецът чака цената да отмени зоната на подкрепа или съпротива, а след това той влезе отново при отскачането в цената. Първият модел на обръщане или сигнал за потвърждение от показател е допълнителен знак, че търговията ще бъде успешна. Основната предпоставка е, че зоната на съпротива или подкрепа ще се проведе и пазара в действителност ще се обърне.

Подпомагане на съпротивата

Пример за търговия на обратния модел. Двете маркирани зони бяха валидни сигнали, тъй като цената се отклони от подпомагащата област.

Търговия на пробив

Това е обратния модел на търговия. Тук търговецът чака цената да се разчупи на зона на съпротива или подкрепа и след това той да влезе в посока на пробива. Основното допускане е, че зоните на съпротива или подкрепа ще бъдат разбити и тенденцията ще продължи.

Подпомагане на съпротивлението

Пример за търговия с пробив в действие (входна точка в жълто). Намаляването продължава, след като пазарът счупи тенденцията за подкрепа. Обърнете внимание, че зоните за подкрепа и съпротива могат да бъдат изведени и като трендлинията.

Търговска подкрепа и съпротива

Друг чудесен начин да се търгуват зоните за подкрепа и съпротива е да се търгуват пазарите. Отдръпване се случва, ако има съпротива, която е счупена и става подкрепа. След пробива се връща цената за повторно тестване на зоната S / R и се връща обратно в посока на пробива.

Поддържане и издърпване на съпротивата

Общото правило сочи, че счупената съпротива може да стане подкрепа, а прекъснатата подкрепа може да стане съпротива. Възможните изтегляния са високо ефективни входни сигнали.

Сложете целевите стопове Stop-Loss и Take-Profit въз основа на зоните за подкрепа и съпротива.

Получавате заключението – анализът на подкрепата и съпротивата няма никакви ограничения. Можете да разработите цялостна стратегия за търговия, базирана изцяло на търговията със зоните за съпротива в подкрепа. Зоните S / R могат също много точно да определят къде да зададем правилното Stop-Loss или Take-Profit. Просто, ако отворите търговията с позиция на купуване, Stop-Loss трябва да бъде поставен под нивото на подкрепата и  да е по-малка от нивото на съпротивата. Ако държите търговска позиция, Stop-Loss трябва да бъде настроен над съпротивата и да поддържа целевата поръчка Take-Profit.

Спрете загубата и печалбата на целевата подкрепа и съпротива

Спрете загубата и печалбата на целевите равнища на подкрепа и съпротива. Поставянето на поръчки Stop-Loss и Take-Profit въз основа на безплатните индикатори за подкрепа и съпротива, които предлагат някои от брокерите.

Имайте предвид това при търговията с пробиви:

Често пъти пазарът дава така наречените фалшиви сигнали или фалшиви пробиви. За да се предпазят от тях, много търговци са разработили различни начини, по които търгуват с пробиви, всеки от които със своите предимства и недостатъци. Няма един единствен правилен начин как да се търгува изгодно и всеки трябва да избере свой. Просто се опитайте да развиете своя собствена стратегия, търговски подход, да придобиете опит и да станете професионален търговец.