Swing трейдинг

Търговците се отдават на различни видове търговия: позиционна търговия, търговия в рамките на деня, скалпиране, търговия със суапове и т.н. Позиционната търговия е с по-голяма, а останалите типове са с по-кратка продължителност, варираща от един ден до няколко минути, което носи и съответните ползи. За да получат оптималните печалби, те зависят от различни технически индикатори, които им помагат да прогнозират движението въз основа на дадена ценова таблица. В следващата статия ще откриете как един търговец може да се възползва от два основни показателя, а именно, групата на Bollinger и ADX, за да получите необходимите ползи от търговията със суинг.

Така наречения Swing trading е вид търговия, при която инвеститорите търсят бързи печалби. Тя е много подобна на дневната търговия, при която инвеститорите не заемат позициите си с дългосрочен сценарий. Може да е за един час, ден или няколко дни, които търсачът на суинг търси. Предвид възможностите, предоставени от движението на пазара, търговците на суинг влизат и напускат пазара в същия ден или могат да търгуват няколко часа. Следователно, за да се капитализират пазарните движения, трябва да знаем такива показатели, които помагат да се постигне необходимата възвръщаемост възможно най-скоро. Бандата на Болинджър и ADX (Средното движение на посоката на движението) са два такива технически показателя, които помагат да се възползват от колебанията в цените. Нека ги разгледаме по-подробно.

Бандата на Болинджър: Тя е широко известен технически показател за търговия със суити, тъй като показва вероятния обрат в цените. Състои се от три криви, които се изразяват ​​с помощта на плъзгащи средни и стандартни отклонения. Средната лента е плъзгаща се средна стойност за определен период, където горните и долните ленти са стандартни отклонения на средната линия. Обикновено средната лента се състои от 20-дневна плъзгаща се средна стойност, докато горната и долната лента са на 2 стандартни отклонения от средната лента.

Когато основният се движи извън горната група на Болинджър, той се смята за „свръхбаза“, което означава вероятна резервация на печалба и ликвидация на цената. И обратното, когато базисните сделки се търгуват под низходящата група на „Болинджър“, тя се счита за „свръхпродажба“ и посочва цените за покриване на загубите. В случай, че основната котировка се е изкачила от долната лента, тогава средната лента ще бъде първата резистентност, докато поддържаната търговия над средната лента ще доведе цитираната към горната лента. В случай, че графиката се движи надолу от горната лента, първата подкрепа ще бъде средна, ако не успее да поддържа тази подкрепа. В такъв случай ниската лента ще бъде следващото ниво, което следва да се наблюдава.

ADX (среден индекс на движение на посоката или среден насочен индекс): Докато групата „Болинджър“ показва вероятна промяна, ADX показва силата на съществуващия ценови ход. ADX е експоненциалната плъзгаща се средна стойност на посочващия индекс (DX) за определен период от време. Посоката на графиката е съставена от два индикатора, а именно индикатор за положителна посока (+ DI) и индикатор за негативна посока (-DI). + DI изчислява силата на движение нагоре, докато -DI изчислява силата на движение надолу. И двата индикатора се изобразяват с ADX в прозореца на индикатора между ограничен диапазон от 0 до 100. Стандартният период от време, използван в този индикатор, е 14 периода.

Когато ADX е на ниво над 40, преобладаващата тенденция се счита за силна, докато в случай на търговия с ADX под ниво 20 личи по-слаба тенденция. С други думи, доколкото линията ADX се търгува над 40 нива с възходяща тенденция, тя показва продължаването на преобладаващата тенденция (Be bullish или Bearish), докато низходящ ред под ниво 40 би показал вероятна промяна в тенденцията. По същия начин, ако линията ADX се търгува под ниво 20 и показва знак за увеличение, очакваната тенденция се очаква да нарасне.

Стратегия: Ако основната котировка тества горната или долната лента на Bollinger, се очаква да се обърне, силата на обръщане може да бъде известна със сегашното ниво и тенденция на ADX.

Пример 1: Ако котировката се търгува над горната лента на Bollinger, потърсете ADX, ако тя се движи надолу под ниво 40, след което се очаква да се продаде натиск с целите на средната лента и след това на по-ниската лента на Bollinger.

Bollinger диаграма

Графика за четири часа: Горепосочената четиричасова диаграма на EUR/USD описва как да се търгува с помощта на групата Болинджър и ADX. Както можем да видим, котировката пресича горната лента на Bollinger, затваряйки над 1.3265, посочвайки свръхкупения сценарий и очакванията за резервиране на печалбата. На долния панел, понижението под ниво 40 в ADX също сигнализира промяна в преобладаващото изкупуване. Обратното на тенденцията беше подкрепено от низходящата тенденция към ADX. Можете да тествате долната лента на Bollinger близо до 1.3030, което показва вероятна промяна в цените. Следователно инвеститорът трябва да резервира пълна печалба на 1.3030.

Часова валутна графика

Часова графика: Горепосочената часова диаграма на EUR/USD дава още един пример за това как да се търгува с помощта на групата ADX и Bollinger. Котировките, търгувани под долната граница на Bollinger и ADX, също са тенденция, насочена надолу, което показва вероятна промяна на тенденцията от съществуващата ликвидация. Следователно, като купуваме в долната лента на Bollinger и начертаваме тренд линия, трябва да задържаме позицията си, докато котировката тества горната лента на Bollinger. Съгласно посочената по-горе стратегия, чрез закупуване на близо 1.3390 и ликвидация на позиции близо до 1.3430, можем да реализираме печалба от 40 базисни пункта.

Пример 2: Ако цените покажат пробив от долната област на Bollinger (или горната част), а ADX варира нагоре от под 20, се очаква цените да се търгуват по-високи (по-ниски), докато цените се приближат до горната граница на Bollinger (или по-ниска лента на Bollinger) или надолу в ADX.

графиката eurusd

Четиричасова диаграма: От горепосочената четиричасова диаграма на EUR/USD може да се види, че внезапното понижение в цената на EUR/USD, нарушавайки нормалния диапазон и принуждавайки котировката да се търгува над нивото 1,2730, може да се подкрепи от възходящата ADX над ниво 20. Едно от тях е, че графиката е докосвала горната лента на Bollinger много време. Не трябва да забравяме, че никога графиката не се затваря над Band Upper Bollinger, а само е близо до горната лента и сочи следователно за свръхконкурентен пазар.

форекс график eurusd

Часова графика: Горепосочената часова диаграма на EUR/USD дава още един пример за това как да се търгува с помощта на групата ADX и Bollinger. Тъй като цените се търгуват в диапазона и внезапно започват продажбите, човек трябва да потърси ADX, който се връща от ниво 20, което показва, че натискът върху продажбите има сила и ще продължи. Приемайки позицията на продажбите на това ниво, е добре да следваме целта да се доближим до по-ниската група на Bollinger. В този пример, 60 bps (разликата между 1.3030 и 1.2970) са печалбите, генерирани с помощта на тази стратегия.

Рейтинг: 3 от общо 5 звезди

Обратна връзка: Стратегията изглежда важна от гледната точка на суаповия търговец, но ограничителната точка са поръчките при стоп-загубата. Стратегията не взима отношение към точката на излизане от съществуващата позиция в случай на неблагоприятно движение на цените. Следователно, за да се полагат необходимите грижи, винаги се очаква да се използват определени други показатели, които осигуряват точката на спиране в случай на неблагоприятно движение на цените.

Форекс сигнали

Тази статия ще се опита да даде някои насоки как да усъвършенствате вашата търговия.

Първо си създайте принципи за търговия. Търговците нямат време да реагират, когато пазарите са в движение. Те често смятат, че е необходимо бързо решение, в противен случай те може да пропуснат златна търговска възможност.

Звучи ли ви познато? Не се тревожете – това е обща реакция. Търговците са склонни да предприемат импулсивни, емоционални решения, когато напрежението е високо. Можете да се борите срещу това желание, като изпълните следните стъпки:

– Разпознаване, когато вътрешният натиск ви принуждава да вземете решение за търговия.

– Използвайте кратки сентенции, за да си спомните най-доброто действие като правило;

– Използвайте различни техники на практика, проверка и детайлно опознаване на Вашия търговски план. 

Търговците имат желание да навлязат на пазара веднага, когато се представи възможност за търговия. В повечето случаи, обаче, цената е с тенденция, която трябва да се проследи и да се коригира, преди инерцията наистина да тласне цената нагоре или надолу.

Същевременно е необходимо да се отдели време и да се направи добра подготовка, за да се оцени настройката, плана и влизането, преди наистина да се влезе в търговията.

Не бързайте да отворите позиция преди необходимите сигнали и не се опитвайте да гоните пазара.

Прибързаното включване се случва, когато търговците навлязат на пазара, преди сигналът да пристигне на графиката им. Проблемът е, че влизайки на пазара, сигналът може никога да не се появи. Примамливо е да натиснете бутона и да влезете в настройката по-рано от планираното, но е желателно да се въздържате от това.

Търговците на практика се нуждаят от спазване на дисциплина, за да чакат действителният сигнал да се появи в диаграмата. Не забравяйте да чакате да се инкасира вашият търговски план.

Пазарът действа самостоятелно. Той следва пътя на най-малкото съпротивление, а не визията ви за това как трябва да се движи цената. Същото важи и за навлизането на пазара твърде късно, т.е. преследването на пазара. След като настройката е изчезнала, не оправдавайте късното влизане … и просто го пуснете.

След като пропуснете настройка, не забравяйте, че пазарът няма да изчезне изведнъж, а си кажете „Пазарът е винаги там!“. Да, може да сте пропуснали някои възможности, но новите определено ще пристигнат на мястото си. По-благоприятно е да се съсредоточите върху потенциалните нови настройки, вместо да се разсейвате от миналото. С други думи, по-добри пари са пропуснатите, отколкото загубените.

Хармонични ценови модели

Следващите два модела в серията хармонични статии за търговия са така наречените „екстремни“ хармонични модели на прилепи и раци.

В известен смисъл те могат да бъдат смятани за разширените версии на по-възрастните роднини, които обсъждахме в скоро публикувана статия, а именно Gartley и Butterfly patterns.

Хармоничните модели прилеп и рак

По същия начин, прилепът и ракът също са изградени от 4 рамене, като се започне с раменете XA, последван от ABCD модел. Докато Gartley и Butterfly моделите се откриват наскоро, прилепът и ракът водят началото си от предходното десетилетие, като са техен създател се смята човекът, занимаващ се с хармонична търговия Скот М. Карни.

Въпреки, че прилепите и раците изглеждат по сходен начин и се търгуват много подобно на другите хармонични модели, те все пак притежават свои собствени отличителни характеристики и последваща типична реакция на цените.

Важно е, че обръщанията на пазара от хармоничната обратна зона на разширените модели статистически са склонни да бъдат по-остри от тези на стандартните модели на Gartley и Butterfly. Изключително разтеглените люлки на моделите, определени от техните отношения с Фибоначи, са едно от възможните обяснения за причините за това.

Освен това Прилепът и Ракът прогнозират обръщанията на пазара точно толкова, колкото по-популярните Gartley и Butterfly. Търговският подход, правила и тактики, които описахме в първата статия от тази серия за модела ABCD, са почти еднакви във всички хармонични модели, поради което няма нужда да ги повтаряме тук.

Ще разгледаме обаче, специфичните отношения на Фибоначи, които дефинират двата модела и някои от техните уникални атрибути.

Моделът на прилепите

Този модел, подобно на модела на „Гартли“, се разглежда като модел на корекция в групата на хармоничните модели. Така че, макар да има тенденция да се формира при изтегляния по време на преобладаваща тенденция, валидността на модела Прилеп не се дефинира от контекста, в който се появява, а по-скоро от различните фибоначи връзки между елементите в модела.

И все пак, напълно игнорирайки контекста, в който моделът изглежда, със сигурност не се препоръчва и всъщност може да е огромна грешка.

От друга страна, съзнанието за по-широкия контекст и по-голямата картина на пазара винаги е ключов признак на успешните търговци и в този смисъл съчетаването на хармонични модели като „Бат“ с ключови търговски концепции като класическа подкрепа и съпротива може да бъде рецепта за дълго – успех и много печалба.

Мечи и бичи прилепи

Специфичните Фибоначи подравнявания между всяка люлка в модела Прилеп, които дават най-голяма вероятност за възникване на обрат, са както следва:

 1. Точка D е 88.6% корекция на XA крак.
 2. Точка B е 38,2% или 50% корекция на XA крак.
 3. Точката на корекция C може да бъде някъде между 38.2% – 88.6% от рамото AB.
 4. Раменете на CD обикновено се разширява спрямо AB рамото (с CD = 1.272 × AB е най-често срещаната), въпреки че еквивалентът AB = CD е валиден.
 5. Рамото BC е 161.8% или повече.

На тази 4-часова диаграма на AUD/NZD пазарът се обръща доста рязко, след като изпробва хармоничната обратна зона. Добре е да се помни, че всички 3 нива на хармоничната обратна зона не е необходимо да бъдат тествани и търгувани, а по-скоро обръщането от зоната между нивата на 3 Fib е важно.

Следващото връщане в посока нагоре достигна 78.2% корекция на разстоянието от AD, което надминава, както 38.2%, така и 61.8% Fib цели по пътя.

Пример за бичи прилеп модел в AUD/NZD в 4 часова диаграма

Модел на раци

Ракът е много структурно подобен на модела на пеперудата, тъй като неговата точка на конкуренция D трябва да надвишава изходната точка X, следователно да се квалифицира като разширение, подобно на пеперудата. Изключителните равнища на цените, постигнати с модела на раците, често водят до много по-резки обръщания.

Не забравяйте, че колкото по-бързо е обръщането от хармоничната зона, толкова по-големи са вероятностите моделът да достигне целите си за печалба и дори да ги надхвърли.

Мечи и бичи модели на раци

Тук са строгите съотношения Фибоначи между раменете в модела на раците, които са склонни да дават най-добрите търговски настройки и най-добрите резултати.

 1. Точка D представлява проекция на XA рамо от 161,8%.
 2. Точка B е максимум 61,8% корекция на XA рамо или по-малко.
 3. Точката на корекция C може да бъде някъде между 38.2% – 88.6% от рамото AB.
 4. CD рамото е 127.2% от AB (1.272 × AB) на минимум или 161.8% от AB (1.618 × AB).
 5. Прогнозата за BC е минимум 161,8%.

В тази 5-минутна графика на USD/CAD цената се обръща бързо от хармоничната обратна зона, но моделът не успява да продължи да надминава целта 38.2 Fibonacci.

Този пример напомня защо е важно да се вземат частични печалби на всяко целево ниво на хармоничния модел. Не забравяйте, че не всички хармонични модели водят до сериозно объркване, но вместо това шаблонът може да достигне целта си за корекция от 61,8% или 38,2% и все пак да е валиден и печеливш, точно както в случая тук.

 Пример за бичи модел на раци на NZD/USD в 4 часова диаграма

Графики форекс

Подготовката и изпълнението на плана за търговия е от решаващо значение при формулирането на последователен подход. Търговският план помага на търговците да намалят напрежението и да контролират емоционалните си реакции по отношение на променливостта на цените. Въпреки това, повечето търговци забелязват разликата между теоретичната търговия и действителната търговия. Търговските идеи може да изглеждат прости на хартия, но бързо могат и да се усложнят, когато е необходимо окончателно решение. В тази статия, ще бъдат обсъдени няколко принципа, които можете да използвате за сканиране на пазарите.

Когато анализирате пазарите, винаги е важно да запомните, че не всички решения си струват неприятностите. Има максимален брой ежедневни решения, с които мозъкът ни може да се справи, преди да изпита умора от взимането на решения.

Търговците следва да наблюдават графиките и да се съсредоточат върху финансовия инструмент с най-голям потенциал за деня, седмицата или месеца.

Какво някои анализатори смятат за най-добър потенциал при анализа на графиките? Те съветват да се избягва търговията с големи задръствания и вместо това човек да се съсредоточи върху търговията с инерция в широки отворени пространства. Най-често това се случва, когато има по-малко подкрепа. Може да се използва мотото „Нека пазарът води и аз ще го последвам“. Други търговци споделят принципа: „Пазарите говорят и търговците слушат!“

Ние не контролираме нищо друго освен риска

Както беше обяснено по-рано, търговците трябва да са гъвкави в подхода си към пазара. По всяко време трябва да избягвате „надежда“, че пазарът ще тръгне във вашата посока. Защо? Търговците не могат да контролират ценовите движения, поради което всичко е въпрос на вероятности. Единствената част, която търговците могат да контролират, е рискът, който се поема на базата на деня, седмицата, месеца или тримесечието.

Планирайте търговията и търгувайте съобразно плана

В крайна сметка цялата статия може да бъде обобщена чрез едно много просто заключение: планирайте търговията и търгувайте съобразно плана. Това звучи изпълнимо, просто отнема време за овладяване на подхода.

Саксо банк форекс

Саксо Банк (Saxo Bank) е един от водещите играчи в глобалната онлайн търговия, предоставяйки както на частни, така и на институционални клиенти една авангардна платформа, която доставя ефективна, многофункционална търговия.

Като напълно лицензирана и регулирана датска банка, тя е подчинена на строги директиви и разпоредби на ЕС относно обработката на заявките на своите клиенти. Вътрешните системи се подчиняват на най-строгите мерки за сигурност, за да се гарантира, че личната информация на потребителите е защитена и те имат възможност за безопасна онлайн търговия.

Важно е да се отбележи, че с тази компания търговците и инвеститорите имат достъп по всяко време и навсякъде не само до популярни активи, но и до географски разнообразни активи на труднодостъпни пазари. Достъпът до многобройните активи дава най-доброто предимство, което човек може да има в днешния непрекъснато променящ се, глобален пазар.

Фирмата е един от лидерите в онлайн банкирането, като набляга на иновативните онлайн услуги и разработката на високотехнологичен софтуер. През годините компанията създава силни взаимоотношения със стотици финансови институции по целия свят, които се възползват от дълбоката й ликвидност. Тя предлага висококачествени банкови решения и водещи технологии. Saxo Bank се нарежда сред първите доставчици на валута в световен мащаб. Тяхната дълбока ликвидност и модерна технология позволяват уникални възможности за хеджиране и поръчки.

Клиентите и партньорите на Saxo Bank ценят високата безопасност и надеждност, тъй като компанията и нейните дъщерни дружества са регулирани на най-високо ниво. Компанията, също така, се придържа към най-високите стандарти за сигурност, прозрачност и финансова стабилност.

Стратегии форекс

„Цената е това, което плащаш, стойността е това, което получаваш.“ – Уорън Бъфет.

Подкрепата и съпротивата са основна част от повечето стратегии за техническа търговия. Това е един от най-старите инструменти за търговия, използвани в техническия анализ и това е логично. Концепцията за обръщане на цените в близост до нива на подкрепа или съпротива се доказва като изключително надежден метод за търгуване на пазарите.

Има някои различия в начина, по който различните търговци определят нивата на подкрепа и съпротива, но по същество дефиницията е една и съща в света на търговията: „Подкрепата винаги е под сегашното ценово ниво“. Всеки ход, който е на ниско ниво, се счита за подкрепа. Колкото по-ясно е, че суинга е по-нисък, толкова по-силна е нивото на подкрепа.

Форекс поддръжка

Черните линии показват нивата на подкрепа в диаграмата, от началната точка вляво, проектирана в бъдеще надясно.

Съпротивата е точно обратното на подкрепата.

Съпротивата е винаги над текущото ценово ниво. Всяко равнище, при което графиката на диаграмата се покачва нагоре се счита за ниво на съпротива.

Форекс съпротива

Черните линии показват нивата на съпротива в графиката, от началната точка вляво, проектирана в бъдещ период надясно.

След като цената премине през нивото на подкрепа или съпротива, тя автоматично се смята за счупена и вече не се счита за подкрепа и съпротива (черните линии, които не вървят докрай, са такива).

Необходимо е да се разбере, че подкрепата и съпротивата действат като зони в диаграмата, а не като ясни нива.

Например, ако има се наблюдава подкрепа на валутната двойка EUR/USD при 1.0655, това не означава, че трябва да изчакате двойката да достигне това ниво и да купите точно на 1.0655. Вместо това, използвайте зоната около това ниво като зона за подкрепа и търсете купувачи в тази груба зона. В зависимост от това какъв период от време наблюдавате това ниво на подкрепа, зоната може да бъде 10 пипса за графики в рамките на деня и 50-100 пипса за седмичната или месечната диаграма.

Един от начините за увеличаване на вероятностите, че сигналът за покупка или продажба е валиден, е да изчакате края на търговската сесия, преди да влезете в търговията. Много често пазарът може да счупи зоната на подкрепа по време на сесията, но след това ще се затвори обратно над нея в края на сесията. Това е зона на подкрепа, която се осъществява, въпреки че е била нарушена в рамките на деня.

Ето един пример за такъв случай:

снимка

Дневна графика EUR/USD – Цената се счупва под нивото на подкрепа през деня, но се затворя над нея и след това отскача напълно.

Как да търгуваме с подкрепата и зоните на съпротива?

Има много начини, по които подкрепа и съпротива се използват в различни методи на търговия. По принцип съществуват два основни начина, по които може да се търгуват подкрепата и съпротивата.

Търговия при обръщане

Това е ситуацията, при която търговецът чака цената да отмени зоната на подкрепа или съпротива, а след това той влезе отново при отскачането в цената. Първият модел на обръщане или сигнал за потвърждение от показател е допълнителен знак, че търговията ще бъде успешна. Основната предпоставка е, че зоната на съпротива или подкрепа ще се проведе и пазара в действителност ще се обърне.

Подпомагане на съпротивата

Пример за търговия на обратния модел. Двете маркирани зони бяха валидни сигнали, тъй като цената се отклони от подпомагащата област.

Търговия на пробив

Това е обратния модел на търговия. Тук търговецът чака цената да се разчупи на зона на съпротива или подкрепа и след това той да влезе в посока на пробива. Основното допускане е, че зоните на съпротива или подкрепа ще бъдат разбити и тенденцията ще продължи.

Подпомагане на съпротивлението

Пример за търговия с пробив в действие (входна точка в жълто). Намаляването продължава, след като пазарът счупи тенденцията за подкрепа. Обърнете внимание, че зоните за подкрепа и съпротива могат да бъдат изведени и като трендлинията.

Търговска подкрепа и съпротива

Друг чудесен начин да се търгуват зоните за подкрепа и съпротива е да се търгуват пазарите. Отдръпване се случва, ако има съпротива, която е счупена и става подкрепа. След пробива се връща цената за повторно тестване на зоната S / R и се връща обратно в посока на пробива.

Поддържане и издърпване на съпротивата

Общото правило сочи, че счупената съпротива може да стане подкрепа, а прекъснатата подкрепа може да стане съпротива. Възможните изтегляния са високо ефективни входни сигнали.

Сложете целевите стопове Stop-Loss и Take-Profit въз основа на зоните за подкрепа и съпротива.

Получавате заключението – анализът на подкрепата и съпротивата няма никакви ограничения. Можете да разработите цялостна стратегия за търговия, базирана изцяло на търговията със зоните за съпротива в подкрепа. Зоните S / R могат също много точно да определят къде да зададем правилното Stop-Loss или Take-Profit. Просто, ако отворите търговията с позиция на купуване, Stop-Loss трябва да бъде поставен под нивото на подкрепата и  да е по-малка от нивото на съпротивата. Ако държите търговска позиция, Stop-Loss трябва да бъде настроен над съпротивата и да поддържа целевата поръчка Take-Profit.

Спрете загубата и печалбата на целевата подкрепа и съпротива

Спрете загубата и печалбата на целевите равнища на подкрепа и съпротива. Поставянето на поръчки Stop-Loss и Take-Profit въз основа на безплатните индикатори за подкрепа и съпротива, които предлагат някои от брокерите.

Имайте предвид това при търговията с пробиви:

Често пъти пазарът дава така наречените фалшиви сигнали или фалшиви пробиви. За да се предпазят от тях, много търговци са разработили различни начини, по които търгуват с пробиви, всеки от които със своите предимства и недостатъци. Няма един единствен правилен начин как да се търгува изгодно и всеки трябва да избере свой. Просто се опитайте да развиете своя собствена стратегия, търговски подход, да придобиете опит и да станете професионален търговец.

Психология на валутните търговци

Много търговски системи, които са разработени, могат да дадат на дисциплинирания търговец добра възвращаемост при търговия с валути. Независимо от това, ключът към успеха при търгуването на валутната система е да се научите да следвате правилата, които сами сте създали. Следването на системата ви с необходимата дисциплина не само ви позволява да управлявате търговските си дейности, но и да контролирате емоционалните си реакции.

Психология на Forex трейдинга и следване на системата за търговия

По същество, ако сте отделили нужното време да се развивате и напишете обективен план за търговия, който можете да следвате, ще ви бъде много по-лесно да постигнете продължителна печалба в търговията. Това е така, защото след като една добра търговската система е разработена и дисциплината, която трябва да следвате, е постигната, пътят към успеха като валутен търговец е начертан и вие само трябва да го следвате.

Полезни предложения за създаване на надеждна система за търговия

Някои от най-важните предложения, които може да се практикуват и да се включат в системата за търговия са:

1) Отнасяйте се към системата за търговия като уважаван бизнес партньор и следете всички свои търговски решения отблизо. Не взимайте решения, които не са синхронизирани с търговската ви система.

2) Управлявайте систематично Вашия търговски риск, като поставяте поръчки за загубите ви на пазара веднага след като се отворите позициите си.

3) Никога не вземайте позиция въз основа на влияния извън вашата търговска система като нещо, което сте чели или препоръка за търговия, която сте получили от някого, с когото сте говорили.

Форекс търговия след създаването на успешна търговска система

4) Поддържайте своята търговска система проста. Избягвайте твърде много системи, работещи по едно и също време и не търгувате с твърде много инструменти, тъй като това може значително да влоши способността ви да следвате точно някои от тях при търгуването.

5) Пишете анализ на това, което се случва, всеки път, когато се отклонявате от системата си във вашия търговски бележник и се стремете да избягвате недисциплинирани ходове в бъдеще.

6) Следвайте внимателно стратегията си за управление на парите. Обмислете използването на изчисления, които могат по-обективно да определят размера на всяка търговска позиция. За да определите правилно обема на поръчките си, можете да използвате онлайн калкулатори за изчисляване на риска и позицията.

Рискове, произтичащи от неспазването на вашата система за търговия

Може би най-съществената грешка, която търговецът може да направи, е да не спазва правилата, които си е поставил, за да управляват своите търговски дейности.

Тази загуба на търговска дисциплина може да има катастрофални последици за  трейдинга и трябва да бъде строго избягвана.

Като цяло, прекалено много търговци, които вече са се отказали от своя валутен бизнес, са взели онова, което би могло да бъде печеливша система за търговия и са го превърнали в губеща система, тъй като са прекрачвали твърде често правилата на системите си.

Някои от общите грешки в търговията, които възникват в резултат на неспазването на търговската система, са:

 1. Невлизане в подходящия момент в търговията.
 2. Въвеждане на сделки въз основа на външни фактори.
 3. Не поставяне на поръчки за стоп-загуба.
 4. Не затваряне на търговията, когато има ясен изходен сигнал.
 5. Провеждане на търговия с твърде много системи.
 6. Допускане на твърде много риск.

Всеки от тези потенциални клопки и начини за тяхното преодоляване е добре да се  анализира от търговеца до опознаване на неговите слаби страни и усъвършенстване на индивидуалното му поведение.

100 forex

Днешната наука доказва неща, които ние не можем да си представим, но те съществуват, като например отрицателна материя. Материята и енергията са двете страни на една и съща монета. В природата постоянно енергията се превръща в материя и обратно. Преди големият взрив материята е била концентрирана в една безкрайно малка точка и е представлявала само енергия. След големия взрив до ден днешен енергията се превръща в материя. 

Потапянето във форекс вселената е изключително интригуващо, то изисква освен човек да бъде мечтател, любознателен и ерудиран, да бъде готов да се учи постоянно и да се развива. Следващата статия ще разкаже за самоинициатвиността, дисциплината и волята, които се изискват, за да стане човек професионален трейдър.

Гмуркането във форекс търговията може да бъде на поразително много нива, особено, когато сте начинаещ. Освен да решите дали да инвестирате или не, има и въпроси как да инвестирате, колко да инвестирате, кога да го направите и как да го направите.

Може да помислите за създаването на собствен търговски план и след това търговията ще бъде по-проста и лесна, както толкова много реклами твърдят. Обаче, в действителност, трейдингът е много по-ангажиращ и сложен процес.

Три печеливши стъпки за успешно пътуване във форекс търговията

Разбира се, просто сграбчването на първата система за търговията, която ви попадне пред погледа, може да работи понякога или за известно време, но вероятно няма да е достатъчно ефективна в дългосрочен план. Постигането на добро ниво на съгласуваност в дългосрочен план изисква повече от това просто да имате търговска система.

Дори и да има добра система за търговия, тя не е гаранция за успех.

Търговията е сложна игра, в която винаги играят роля множество фактори, които решават успеха или провала на търговеца. За да постигнете добро ниво на съгласуваност в дългосрочен план, ще ви е необходима равномерно съотношение  усилия и всеотдайност, за да развиете правилната търговска система и по-важното – да я управлявате!

Ето някои важни точки, за да имате успешно тържествено пътуване:

1) Опознайте вашата търговска система. Освен, че следва да разбирате как да влезете и излезете от търговията със системата, за да я овладеете и да максимизирате резултатите, е от ключово значение да разберете:

 • определена последователност на движението на цената задейства сигнал за влизане.
 • не всяка стратегия е особено ефективна при дългосрочен период от време.
 • трябва да предвиждате при влизане на пазара шансовете ви за губещи и печеливши сделки.
 • следва да си отговорите на въпроса дали променливите пазарни условия са най-печеливши при тази стратегия или търговската система работи ли по-добре на по-тихи пазари?

2) Създайте си първо план. Да можете да изпълнявате добре вашата стратегия не трябва просто да бързате в играта. Всичко е свързано с това колко добре разбирате стратегията си, но също така, е също толкова важно, да разберете самия себе си.

Планирате ли да търгувате всеки ден в продължение на 8 часа или предпочитате да гледате пазарите веднъж на ден всяка вечер?

Разбирането на себе си и вашите нужди ще ви позволи да създадете добър план за търговия и да уеднаквите стратегиите си за търговия съобразно това.

3) Изпробвайте плана си. Има много съображения, които може да се наложи да направите, а след това идва времето, когато трябва да тествате плана и стратегията. Имайте предвид, че ако не тествате стратегията реалната търговия, как въобще ще знаете дали тя вече е работила за другите? Как ще се уверите, че е надеждна за извършване на реални сделки с нея?

За щастие демо сметките са широко достъпни днес и е от решаващо значение всяка стратегия или план да бъде тестван първо на демо сметка, преди да го използвате на сметка за реална търговия.

Търговската индустрия става по-голяма и по-добра от всякога. С помощта на прост, но полезен инструмент като Индекса на относителната сила (RVI) и други основни технически показатели, търговците могат да получат жизненоважна информация, за да постигнат максимална печалба от форекс търговията.

Индексът Relative Vigor или така нареченият „RVI“ е един от най-популярните технически показатели, използвани в света на търговията. RVI е много полезно средство, защото сравнява цената на затваряне с ценовите диапазони и предоставя на търговеца прочит на силата на последните движения на цените.

RVI показва по-високи стойности, когато силата на нарастване се увеличава, докато стойностите на RVI започват да се изравняват, тъй като импулсът се забавя.

При низходящ тренд, по-ниските минимални стойности в RVI са индикация за засилваща се инерцията надолу.

RVI служи като инерционен индикатор, където наклонът обикновено ще промени посоката си пред цената. Различията в индикатора за RVI често са водеща индикация за възникването на обрат.

Накрая, независимо дали сте търговец на непълно работно време или търговец на пълен работен ден, не е толкова важно. Тези, които поддържат дългосрочен успех в търговията, са тези, които са добре подготвени преди да влязат на пазара.

 

Forex за начинаещи

„Основната роля на борсата е да направи на глупаци възможно на-много хора.“ – Бърнард Барух.

Значителна част от младите търговците знаят, че техните търговски решения трябва да се основават на ценови действия и обем по същия начин, по който ги извършват професионалните търговци. Техническите индикатори са много популярни в търговската общност и могат да бъдат полезни при четене на ценови действия, но те трябва да се използват само като средство за повишаване на коефициентите. Важно е да запомните, че подобрителят на коефициенти е част от система за оценяване, която се използва, за да се увеличи вероятността търговската дейност да работи, а не сигнал за влизане в самата търговия.

Търговията следва да се извършва въз основа на ценови анализ и нива на предлагане и търсене. Всеки път, когато започнем да обсъждаме технически показатели, всеки новак се пита кой е най-важен и когато получи отговора „Цената!“ не може да скрие разочарованието от лицето си.

Добре е да се знае, че техническите показатели се основават върху последната цена и понякога обема се изчислява във връзка с тази цена. Ако разберете механиката на индикатора, тогава знаете какво се съобщава във връзка с движението на цените и кога индикаторът ще даде сигнали, като просто прочетете цената на графиката. Когато можете да направите това, тогава можете да предскажете сигналите на даден индикатор, преди да се появят. Това ще ви постави пред онези, които разчитат на този индикатор, за да направят сигнал за покупка или продажба преди да действат.

Стохастични индикатори

Стохастичните показатели, например, само ви казват къде текущата цена за определено време е във връзка с диапазона от движения на цените за даден период от време. Участниците в Международната онлайн търговия, които се научават да четат правилно, са в състояние да видят определени цветове и форми на свещите в своите графики и знаят какво ще прочете индикатора, преди да бъде даден сигналът. Не забравяйте, че най-скорошната свещ трябва да се затвори, преди да се генерира сигнал на индикатор. Очакването на сигнала въз основа на действителното движение на цените ви позволява да предприемете действия преди начинаещите.

Индикаторите могат да бъдат полезни, когато се използват правилно. Тъй като сигналите за покупка или продажба обикновено се появяват късно, е желателно да наблюдаваме поведението на индикатора и да отчитаме промените в това поведение.

Дивергенция

Добре е да разберете какво представлява разликата. Дивергенцията е, когато индикаторът не показва същите характеристики като цената. Когато цените се покачват в посока на възходяща тенденция, трябва да виждате все по-високи нива за повишаване на цената. Също така, следва да виждате по-високи върхове в индикаторите. Последното движение в някои показатели измерва скоростта. При възходящ тренд трябва да се увеличи инерцията, за да продължи тенденцията.

Обратното е вярно, когато е в низходящ ред. При низходящ тренд следва да има по-ниски минимални стойности, както в показателя, така и в индикатора, който да покаже низходящ импулс, продължаващ тенденцията

Когато тенденцията се движи с по-малка скорост, вероятно ще приключи. Представете си, че сте в кола и шофирате. Ако държите крака си върху педала на газта, продължавате да се движите и ще се движите все по-бързо. След като освободите педала, скоростта ви се забавя и в крайна сметка ще спрете. Това е същото като тази разликата. Движението на колата ви е цената, а натиска върху педала е индикатор. Без натиск, колата не може да продължи да се движи.

Съществуват два вида отклонения: положителни и отрицателни.

Положителното отклонение

То обикновено сигнализира за паузата или края на низходящия тренд. При положителна дивергенция цената прави все по-ниски и по-ниски върхове, което се счита за низходящо развитие. Индикаторът обаче прави същите минимални стойности или е възможно и по-високи.

Divergence

Разликата в показателя показва, че макар цените да продължават в тенденцията, те правят това с по-малка скорост и едва ли ще продължат без пауза, корекция или дори обръщане. Това е показано в следната диаграма с положително отклонение в Stochastics.

AAPL

Отрицателното отклонение обикновено сигнализира за края, паузата или коригирането на възходящия тренд. Това се случва, когато цените достигат по-високи и по-високи стойности, но показателят прави подобни или по-ниски стойности. Тази липса на инерция, демонстрирана от цената и отразена в индикатора, е сигнал за слабост на тенденцията. Бъдете бдителни за обратните сигнали в тази среда.

AAPL

Вие може да използвате технически показатели, но е добре първо да се уверите, че ги използвате правилно. Трябва да знаете кога дивергенцията сигнализира за обръщане или пауза в цената.

Съществуват и други фактори, които трябва да бъдат включени, за да се вземе правилното решение. Разчитането единствено на индикатори, които да сигнализират за влизането или излизането ви в търговията, може да ви доведе до бедствие. Търсенето на дивергенция, за да потвърдите своята търговия, основана на ценови действия, е най-добрият начин.

Онлайн графики

 

Хармоничната търговия е интересна тема, но нека започнем от самото начало. „Гартли“ (Gartley) е виден технически анализ, който разглежда конкретни модели на корекция. Един от тях носи името си и до днес: моделът на търговия на „Гартли“. Целта на тази статия е да покаже различни подходи към техническия анализ. 

С течение на времето оригиналният модел на „Гартли“ претърпява известни промени. Техническият анализ във вида, в който го познаваме, постепенно се променя.

Помислете, например, за персоналните компютри. Няколко десетилетия назад техническият анализ се състоеше от графики с писалка и хартия – ценови действия, получени от истински хора, които купуват или продават. Говорейки за ценови действия, хората използваха стриктно стратегии за действието на цените. 

Ще разберете, че някои от тях са просто забележителни. Както видяхте от предишните ни статии, ние правим всичко възможно, за да ви покажем цялата картина. Смятаме, че това е най-добрият подход, ако искате да разберете как мислят и други участници на пазара. Това ще ви помогне да разберете по-добре пазара като цяло.

В днешно време суперкомпютрите използват сложни алгоритми за търговия. Те купуват или продават финансови продукти за част от секундата. Те четат новините в един и в същия момент предприемат стотици или повече сделки. Никой човек не е в състояние ад направи това.

По този начин търговията се променя и това променя подхода към търговията. Начинът, по който търговците използват технически анализ също се променя и ще продължи да се променя заедно с бъдещите технологични промени.

Хармоничната търговия, както я познаваме днес, произлиза от модела на „Гартли“. Както в случая с „Теорията за вълните на Елиът“, през последните години, методът се използва на фондовия пазар. Ако приложите същия принцип на  „Гартли“, обаче, в оригиналния му вид към днешния Форекс свят, резултатите ще се различават.

Това е нормално. Променливостта варира, а пазарът в наши дни е много по-голям. Макар че тя отразява човешкото поведение, се „разрежда“ от огромния брой сили, които водят до движения на цените. За това през 1950 г. поведението на тълпата е било много по-лесно да се предсказва.

Определяне на модела на  „Гартли“

Значението на оригиналния модел „Гартли“ идва от системата за управление на парите. Управлението на парите с този модел дава възможност за 1: 3, 1: 4 или дори повече като съотношение риск-печалба.

Когато мислите за хармонична търговия, помислете за нивата на корекция. На първо място, в една бича настройка, определете силна меча тенденция. Ценовото действие трябва да се вижда малко.

Ако искате да използвате подход Фибоначи и Гартли, не търсете суинг над 61,8% по-ниско от предишния ход. Серията от по-ниски върхове преобладава. „Биковете“ изглеждат сякаш са в капан.

 „Гартли“ маркира този сегмент като АВ. Най-дългият в модела. И тогава изведнъж биковете хващат оферта. Това е BC сегментът.

Откъде знаем това отразяване? Отговорът идва от характеристиките на AB: ниските серии се разрушават от BC сегмента.

Обикновено, когато се случи BC, търговците започват да покриват своите къси позиции. Когато свърши краткото покритие, ВС завършва.

Това е мястото, където търговската търговия на „Гартли“ навлиза. Той забеляза, че,
докато приключи преместването на BC, цената вижда малък спад между 33% и 50% от дължината на BC. Това е входното място за дълга търговия.

Понижението придобива смисъл от поведението на тълпата. Мечите позиции, които пропуснаха спада на AB, изчакаха смислено изтегляне (BC), за да продадат в кратка позиция.

А

Този малък спад след завършването на сегмента BC води до влизането на дългата страна. Буква B дава резултат от загубата на стоп и 1: 3, 1: 4 съотношение риск-печалба.

Не е случайно съотношението риск-печалба да е толкова голямо. Това показва, че моделът не работи много често.

Поради това, с течение на времето, различни технически анализатори направиха промени в оригиналния модел на „Гартли“ и така се появява хармоничната търговия.

„Гартли 222“

Лари Песавенто пома оригиналната работа на Gartley на ново ниво. Благодарение на него моделът „Гартли 222“ е добре познат хармоничен модел днес.

Методът „Gartley 222“, както е описан от Песавенто, извежда името му от стр. 222 от книгата на оригиналния й автор Харолд Гартли (Harold Gartley).

Ето някои особености на този метод:

 • Три от четирите сделки завършват с печалба.
 • Съотношението риск-печалба е по-голямо от 1: 4.
 • Търговците в крайна сметка използват тенденцията, като не вдигат върха или дъното.

Най-опростеното представяне на модела „Гартли 222“ изглежда така:

B

Песавенто разработва следните правила за него:

 • 75% от времето, преместването от А ще завърши на D при около 61.8% -78.6% с корекция на XA разстоянието.
 • 25% от края на D ще бъде 38,2%, 50% или 70,7% от XA разстоянието.
 • AB = CD
 • BC = 61,8% * AB или 78,6% * AB

Освен това Песавенто установява, че понякога правилото AB = CD дава целева цена, която се простира отвъд точка X. Когато това се случи, движението ще продължи в същата посока.

Освен това, когато AB = CD дава целева цена около точката Х, най-често се образува двоен или троен модел.

Докато подходът на Песавенто  е явно крачка напред към хармоничната търговия, това все още не е достатъчно. Все още има много място за интерпретация.

Скот Карни и хармоничната търговия 

Карни (Carney) е ученик на Песавенто. Той не обича да оставя много възможности за нивата на корекция, така че работи върху намирането на по-добър подход.

Подходът на Карни за хармоничната търговия е оповестен в началото на века. Подходът му използва специфични съотношения между модела на Фибоначи и модела на Песавенто „Гартли 222“.

Например:

 • В = 61,8% от XA
 • BC <161.8%
 • AB = CD

Правилата за хармоничната търговия започват да изглеждат така:

° С

Това е основата за модерната хармонична търговия. Буйни пеперуди, мечки и раци и т.н. Самата дефиниция на тези модели се дължи на подхода на Карни към оригиналния модел на „Гартли“.

В наши дни автоматичните софтуери спомагат за възходящи или мечи модели на „Гартли“. Освен това, на платформата MT4 и други платформи за търговия, звукова аларма сигнализира, когато се появи такъв модел.

Търговците е добре да знаят, че хармоничните модели работят най-добре със стабилна система за управление на парите. Преди да определите целта, трябва да се справите с потенциалната загуба.

За тази цел съотношението риск-печалба помага на търговците да оцелеят на пазара. Вярвате или не, първата задача е да сте сигурни, че сте там, за да търгувате. След това, за да реализирате печалба.

Търговците трябва да разберат какво кара пазара на Форекс да се движи. Каква е причината за движението на цените? Търговците на дребно не причиняват тези движения.

Статистически, само около 6% от дневния оборот на Форекс представлява транзакции на търговци на дребно. Останалите идват от високочестотна търговия, сливания и придобивания, брокери, доставчици на ликвидност, търговски и централни банки и др.

Поради това търговците се нуждаят от стоп загуба за всяка сделка. Освен това съотношението риск-печалба също има голямо значение. Хармоничните модели осигуряват и двете.